Pasienter på sykehus

Oppdatert: 13. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pasienter på sykehus
Antall personer som hadde minst en behandling ved sykehus, etter kjønn

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, fordelt på pasientenes kjønn og alder, samt geografi. Tallene omfatter diagnoser og hvilken behandlingsform pasientene får, som døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Psykisk helsevern og rusbehandling er ikke inkludert i tallene.

Kontakt