Banner med bilde og tittel

Helse

Fakta om helse

Ingress

Hvor god helse har vi, og hvilke sykdommer plages vi av? Hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, sykdom, levevaner og bruk av helsetjenester.

Forventet levealder

Forventet levealder for nyfødte gutter,Forventet levealder for nyfødte jenter
Forventet levealder for nyfødte gutter
2021
81,6
år
Forventet levealder for nyfødte jenter
2021
84,7
år
Forventet levealder for nyfødte

Hva er forventet levealder når man er så gammel som jeg er? Se tabell for forventet gjenstående levetid i alle aldre.

Levevaner

Andel med overvekt eller fedme (BMI 27 og høyere)

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

Fysisk aktivitet

Ikon av vektstang
Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere
2019
74
%
Andel som har trent på ulike måter minst en gang i måneden

Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

Kosthold

Ikon av kniv og gaffel
Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag
2019
6
%
Drikker alkohol en gang per uke eller mer,Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
Drikker alkohol en gang per uke eller mer
2019
37
%
Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
2019
7
%

Sykdom og skader

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse,Lokale smerter og betennelser,Psykisk sykdom eller lidelse,Ulykker og skader

Årsaker til besøk hos fastlege og legevakt

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse
2021
192
konsultasjoner per 1 000 innbygger
1,6 % fra året før
Lokale smerter og betennelser
2021
255
konsultasjoner per 1 000 innbygger
Ingen endring fra året før
Psykisk sykdom eller lidelse
2021
351
konsultasjoner per 1 000 innbygger
5,4 % fra året før
Ulykker og skader
2021
122
konsultasjoner per 1 000 innbygger
2,5 % fra året før

Ulykker