Banner med bilde og tittel

Fakta om

Helse

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvor god helse har vi, og hvilke sykdommer plages vi av? Hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, sykdom, levevaner og bruk av helsetjenester.

Forventet levealder

Forventet levealder for nyfødte jenter
Forventet levealder for nyfødte jenter
2020
84,9
år


Forventet levealder for nyfødte gutter
Forventet levealder for nyfødte gutter
2020
81,5
år

Forventet levealder er det antallet år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold.


Levevaner

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere
Ikon av vektstang
Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere
2019
74
%


Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

Kosthold

Ikon av kniv og gaffel
Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag
2019
6
%


Drikker alkohol en gang per uke eller mer,Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
Drikker alkohol en gang per uke eller mer
2019
37
%

Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
2019
7
%

Sykdom og skader

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse,Lokale smerter og betennelser,Psykisk sykdom eller lidelse,Ulykker og skader

Årsaker til besøk hos fastlege og legevakt

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse
2019
282
konsultasjoner per 1 000 innbygger
-1,4 % Endring fra året før

Lokale smerter og betennelser
2019
242
konsultasjoner per 1 000 innbygger
Ingen endring Endring fra året før

Psykisk sykdom eller lidelse
2019
306
konsultasjoner per 1 000 innbygger
3,7 % Endring fra året før

Ulykker og skader
2019
128
konsultasjoner per 1 000 innbygger
-2,3 % Endring fra året før

Ulykker