328444
328444
faktaside
2017-12-19T11:00:00.000Z
no

Fakta om

Helse

Innhold på siden

Hvor god helse har vi, hvilke plager går vi til lege med, og hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

Forventet levealder

Nøkkeltall

84.9 år

Forventet levealder for nyfødte jenter

Forventet levealder over tid. Kvinner

Forventet gjenstående levetid
Forventet gjenstående levetid
1990 79.81
1991 80.09
1992 80.34
1993 80.25
1994 80.64
1995 80.82
1996 81.07
1997 80.97
1998 81.28
1999 81.13
2000 81.38
2001 81.53
2002 81.58
2003 81.93
2004 82.33
2005 82.52
2006 82.66
2007 82.66
2008 82.95
2009 83.05
2010 83.15
2011 83.45
2012 83.41
2013 83.61
2014 84.10
2015 84.15
2016 84.17
2017 84.28
2018 84.49
2019 84.68
2020 84.89
Forventet levealder over tid. Kvinner
Forventet gjenstående levetid
1990 79.81
1991 80.09
1992 80.34
1993 80.25
1994 80.64
1995 80.82
1996 81.07
1997 80.97
1998 81.28
1999 81.13
2000 81.38
2001 81.53
2002 81.58
2003 81.93
2004 82.33
2005 82.52
2006 82.66
2007 82.66
2008 82.95
2009 83.05
2010 83.15
2011 83.45
2012 83.41
2013 83.61
2014 84.10
2015 84.15
2016 84.17
2017 84.28
2018 84.49
2019 84.68
2020 84.89

Nøkkeltall

81.5 år

Forventet levealder for nyfødte gutter

Forventet levealder over tid. Menn

Forventet gjenstående levetid
Forventet gjenstående levetid
1990 73.44
1991 74.01
1992 74.16
1993 74.24
1994 74.88
1995 74.80
1996 75.37
1997 75.45
1998 75.54
1999 75.62
2000 75.96
2001 76.21
2002 76.47
2003 77.04
2004 77.50
2005 77.72
2006 78.12
2007 78.24
2008 78.31
2009 78.60
2010 78.85
2011 79.00
2012 79.42
2013 79.65
2014 80.03
2015 80.36
2016 80.61
2017 80.91
2018 81.00
2019 81.19
2020 81.48
Forventet levealder over tid. Menn
Forventet gjenstående levetid
1990 73.44
1991 74.01
1992 74.16
1993 74.24
1994 74.88
1995 74.80
1996 75.37
1997 75.45
1998 75.54
1999 75.62
2000 75.96
2001 76.21
2002 76.47
2003 77.04
2004 77.50
2005 77.72
2006 78.12
2007 78.24
2008 78.31
2009 78.60
2010 78.85
2011 79.00
2012 79.42
2013 79.65
2014 80.03
2015 80.36
2016 80.61
2017 80.91
2018 81.00
2019 81.19
2020 81.48

Forventet levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold.

Levealderen har stort sett steget kontinuerlig i alle år siden vi startet å beregne forventet levealder i Norge. Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn. Fra midten av 1950-tallet til 1980-tallet økte forskjellen i levealder mellom menn og kvinner betydelig. Forventet levealder har steget med nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene, og både menn og kvinner har fått flere friske leveår.

Andel med god og svært god helse.

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Fullført grunnskole 77 67
Fullført videregående skole 79 75
Fullført universitets- og høyskoleutdanning 88 86
Andel med god og svært god helse.
Menn Kvinner
Fullført grunnskole 77 67
Fullført videregående skole 79 75
Fullført universitets- og høyskoleutdanning 88 86

Levevaner

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

74  %

[ 2019 ]

Andel kvinner og menn som mosjonerer ukentlig eller oftere.

Menn Kvinner
Menn Kvinner
16-24 år 77 78
25-44 år 73 76
45-66 år 68 77
67 år eller eldre 74 69
Andel kvinner og menn som mosjonerer ukentlig eller oftere.
Menn Kvinner
16-24 år 77 78
25-44 år 73 76
45-66 år 68 77
67 år eller eldre 74 69

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

Andel av befolkningen som spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

6  %

[ 2019 ]

Andel av befolkningen som drikker alkohol og sukkerholdige drikker

Drikker alkohol en gang per uke eller mer

37  %

[ 2019 ]

Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig

7  %

[ 2019 ]

Sykdom og skader

Årsaker til besøk hos fastlege og legevakt

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse

282 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2019 ]

1.4 %

Endring fra året før

Psykisk sykdom eller lidelse

306 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2019 ]

3.7 %

Endring fra året før

Lokale smerter og betennelser

242 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2019 ]

0 %

Endring fra året før

Ulykker og skader

128 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2019 ]

2.3 %

Endring fra året før

Fastlegen er den vi henvender oss til ved sykdom, skader og helserelaterte problemer, mens legevakten benyttes når fastlegen ikke er tilgjengelig og det haster med å få legehjelp. Generelt har endringene i befolkningens bruk av fastleger gjennom de siste årene vært små.

Diagnoser på sykehuspasienter

2020
2020
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 10858
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 24150
Medfødte misdannelser 44464
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 38240
Svangerskap, fødsel og barseltid 76632
Sykdommer i øret og ørebensknute 88475
Sykdommer i hud og underhud 95812
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 118577
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 131590
Sykdommer i åndedrettssystemet 119569
Sykdommer i nervesystemet 161584
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 188825
Svulster 190054
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 202130
Sykdommer i fordøyelsesorganene 214958
Symptomer og ubestemte tilstander 294284
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 308979
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 336721
Diagnoser på sykehuspasienter
2020
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 10858
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 24150
Medfødte misdannelser 44464
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 38240
Svangerskap, fødsel og barseltid 76632
Sykdommer i øret og ørebensknute 88475
Sykdommer i hud og underhud 95812
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 118577
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 131590
Sykdommer i åndedrettssystemet 119569
Sykdommer i nervesystemet 161584
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 188825
Svulster 190054
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 202130
Sykdommer i fordøyelsesorganene 214958
Symptomer og ubestemte tilstander 294284
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 308979
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 336721

Det har lenge vært en dreining bort fra døgnbehandling. Størstedelen av sykehuspasienter får behandling ved poliklinisk konsultasjon eller som dagbehandling, det vil si at behandlingen utføres uten at pasienten overnatter. Ny teknologi bidrar til å gjøre det mulig, blant annet ved behandling av hjerte- og karsykdommer.

Nøkkeltall

Behandling i psykisk helsevern for voksne

Behandling i psykisk helsevern for voksne

244 oppholdsdøgn per 1 000 innbygger

[ 2019 ]

Arbeidsulykker

2019
2019
Eksplosjon, sprenging, brann 152
Høy/lav temperatur 209
Kjemikalier 313
Velt 313
Elektrisk spenning 373
Trusler om vold 697
Sammenstøt/påkjørsel 836
Klemt/fanget 1224
Påført voldsskade 1473
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 1934
Støt/treff av gjenstand 3524
Fall 4626
Arbeidsulykker
2019
Eksplosjon, sprenging, brann 152
Høy/lav temperatur 209
Kjemikalier 313
Velt 313
Elektrisk spenning 373
Trusler om vold 697
Sammenstøt/påkjørsel 836
Klemt/fanget 1224
Påført voldsskade 1473
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 1934
Støt/treff av gjenstand 3524
Fall 4626

Omsorg

Brukere av ulike omsorgstjenester.

2020
2020
Bare hjemmesykepleie 102985
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie 62507
Andre tjenester til hjemmeboende 50835
Bare praktisk hjelp 31930
Langtidsopphold institusjon 31870
Tidsavgrenset opphold i institusjon 9033
Brukere av ulike omsorgstjenester.
2020
Bare hjemmesykepleie 102985
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie 62507
Andre tjenester til hjemmeboende 50835
Bare praktisk hjelp 31930
Langtidsopphold institusjon 31870
Tidsavgrenset opphold i institusjon 9033

Utgifter i helsevesenet

Helseutgifter etter type tjeneste. Andel.

2020
2020
Medisinsk behandling 46
Sykehjemstjenester og hjemmesykepleie 30
Medisinske produkter for pasienter uten innleggelse 10
Støttetjenester 8
Forebygging og helsefremmende arbeid 3
Rehabilitering 2
Helseadministrasjon 1
Helseutgifter etter type tjeneste. Andel.
2020
Medisinsk behandling 46
Sykehjemstjenester og hjemmesykepleie 30
Medisinske produkter for pasienter uten innleggelse 10
Støttetjenester 8
Forebygging og helsefremmende arbeid 3
Rehabilitering 2
Helseadministrasjon 1

Helseutgiftene har økt litt raskere enn befolkningsveksten de siste årene. Det offentlige finansierer mesteparten av helseutgiftene i Norge. De nordiske landene har generelt en høy andel offentlig finansiering.

Ansatte i helse- og sosialtjenester

Antall kvinner (15-74 år) som jobber innen helse- og sosialtjenester

451573

[ 2020 ]

0.6 %

Endring fra året før

Antall menn (15-74 år) som jobber innen helse- og sosialtjenester

111455

[ 2020 ]

2.1 %

Endring fra året før

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB