Norsk mediebarometer

Oppdatert: 27. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel som bruker videomedier en gjennomsnittsdag
Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag (9-79 år)

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken kartlegger bruk av ulike medier som aviser, TV, radio, internett, sosiale medier, videomedier, lydmedier, digitale spill, bøker, ulike blader og tilgangen til disse.

Kontakt