Straffereaksjoner

Oppdatert: 23. juni 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg)
Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg)
2020
61 245

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
Alle typer reaksjoner293 5725 05612 9357525 6111 12014 3386 751245 4291 580
Betinget påtaleunnlatelse7 3661 560231185778842 6018361 01477
Forenklet forelegg232 32709 82700000222 5000
Forelegg37 3472 7451 4064531 5913005 3934 87919 1821 398
Bot ved dom1 7853835249591613331 04050
Samfunnsstraff1 9451013321051042561733106
¬ Samfunnsstraff alene1 77385330949442443692956
¬ Samfunnsstraff og annen17216211601184150
Betinget fengsel4 10614028920503942 31317954523
¬ Betinget fengsel alene1 30288209154066735699548
¬ Betinget fengsel og bot2 8045280597271 9578049115
Ubetinget fengsel8 548470814512 0445523 30644883726
¬ Ubetinget fengsel alene5 020302669451 6584661 01532452318
¬ Ubetinget og betinget fengsel780719542607919557127
¬ Ubetinget fengsel og annen2 7489750212672 096673021
Særreaksjon eller annen type reaksjon14821990393310
¬ Forvaring2500210130000
¬ Tvunget psykisk helsevern442063310200
¬ Tvungen omsorg6001410000
¬ Annen type reaksjon7301043243110
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2020
Alle lovbruddstyper293 5727 366232 32737 3471 7851 9454 1068 548148
¬ Eiendomstyveri5 0561 56002 745381011404702
¬¬ Tyveri, i alt5 0471 55802 738381011404702
¬¬¬ Mindre tyveri2 9331 25101 669130000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8601 21701 630130000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri733403900000
¬¬¬ Tyveri1 61226101 0082556791821
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted9951450691182234841
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet20533010421121340
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig118200562109210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig41701904470
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig610102200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7112036243140
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy6611032235130
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7411047122110
¬¬¬¬ Tyveri fra person15441078088190
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale43603000250
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)510300100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1560301140
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)16100501000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7518037064100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri000000000
¬¬¬ Grovt tyveri31511022036312141
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted48203085300
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet43301043320
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1735012020201151
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig134501001613900
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig27001046160
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1200100191
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy20000040160
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person30105003210
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)300000120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)200000020
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)700300040
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)200000110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted16102001120
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri100100000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy187350390930740
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil135250270624530
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1830701250
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy34705024160
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel920700000
¬ Annet vinningslovbrudd12 9352319 8271 406353322898141
¬¬ Heleri og hvitvasking335620104716281180
¬¬¬ Heleri, i alt30160010071522970
¬¬¬¬ Heleri243600997918500
¬¬¬¬ Grovt heleri58001064470
¬¬¬ Hvitvasking, i alt33204015210
¬¬¬¬ Hvitvasking920400120
¬¬¬¬ Grov hvitvasking24000014190
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking100000100
¬¬ Bedrageri, i alt1 34892035462541874541
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende451602710001
¬¬¬ Bedrageri7777303165145151870
¬¬¬ Grovt bedrageri52630110109363670
¬¬ Underslag, i alt2492609233622700
¬¬¬ Underslag151260923121710
¬¬¬ Grovt underslag980000245690
¬¬ Økonomisk utroskap30001034220
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel400000040
¬¬ Regnskapsovertredelse33328020871626480
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd510101110
¬¬ Skatt og avgift1426082339390
¬¬¬ Skattesvik27001401390
¬¬¬ Grovt skattesvik30000011280
¬¬¬ Annet, skatt og avgift85606831520
¬¬ Tolloven10 455129 827543838540
¬¬¬ Smugling10 31589 827428804400
¬¬¬ Annet, tolloven14040115034140
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd34402110440
¬ Eiendomsskade7521850453241020519
¬¬ Skadeverk, i alt7401840452241020455
¬¬¬ Mindre skadeverk994105710000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning431902400000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)23601700000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk331601610000
¬¬¬ Skadeverk57913803942329130
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning288730193111460
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel19434014191450
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk973106030120
¬¬¬ Grovt skadeverk625010811325
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning48401078253
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1310001371
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100000001
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1210100064
¬ Vold og mishandling5 61177801 591955105032 04490
¬¬ Voldslovbrudd3 88248401 075523693361 51551
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 17141601 053511371603522
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 93540201 05251821342140
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2361401055261382
¬¬¬ Kroppsskade, i alt66214040813350822
¬¬¬¬ Kroppsskade5201404077313868
¬¬¬¬ Grov kroppsskade14200004212214
¬¬¬ Drap23000000149
¬¬¬ Drap, forsøk310000001813
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død370000015220
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade20000001280
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død17000003140
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt17670001581451
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner14870001581171
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner28000000280
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann700410701191064243
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd82601111714321
¬¬ Trusler, i alt791101016713711143187
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)395900152112137822
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)16100011130
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann364809048732224
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1620621311
¬¬ Ran og utpressing2516000641713430
¬¬¬ Ran174400047129318
¬¬¬ Grovt ran640000943912
¬¬¬ Utpressing1320008120
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000
¬¬ Tvang400200200
¬¬ Frihetsberøvelse1400004280
¬¬ Omsorgs- og familieforhold17120001130
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse650175034730131642
¬¬ Menneskehandel100000010
¬¬ Terror og terrorrelatert handling100000010
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd1 1208403009429455239
¬¬ Voldtekt, i alt27100006622435
¬¬¬ Voldtekt24600006620529
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år14600005611421
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder100000010918
¬¬¬ Grov voldtekt25000000196
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)14000000104
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1100000092
¬¬ Voldtekt, forsøk700000061
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold20000000200
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år90100088721
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående000000000
¬¬ Seksuell handling888020184470
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år56604052390
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke32201613280
¬¬ Seksuelt krenkende atferd204250150318161
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)871705811370
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder117809220591
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd440500130519681671
¬ Rusmiddellovbrudd14 3382 60105 3931615612 3133 3063
¬¬ Narkotikalovbrudd9 2892 47504 0761175026771 4393
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 9781 81802 095640100
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 2101 00301 171360000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 7688150924280100
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 31165701 981535026761 4393
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 57965701 981533855809203
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7320000117965190
¬¬ Doping24632019246480
¬¬¬ Doping, legemiddelloven34702610000
¬¬¬ Doping, straffeloven21225016636480
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 57538095738531 6301 8590
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 31430076935521 5911 8370
¬¬¬ Promillekjøring, annet261801883139220
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt16442012010100
¬¬¬ Alkohollovovertredelse16442012010100
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd641404810100
¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 75183604 879333731794483
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 50446602 73813618431030
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 71515701 498600000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet55444050550000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus465390406200000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse696740587350000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 78930901 2407618431030
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted6791020437421125620
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd593112040620613360
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning517950397141550
¬¬ Myndighetskrenkelse2 54125701 78217834662213
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 13623701 5901717271013
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann504730382440041
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann319530243190031
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann185200139250010
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 63216401 208127727972
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1414109370000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2253201461529210
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 016740844980000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1961501207114390
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning54205044372
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage148303432733480
¬¬¬¬ Uriktig forklaring129203032732350
¬¬¬¬ Uriktig anklage19104001130
¬¬¬ Utlendingslovgivning205130112306710
¬¬¬¬ Innreiseforbud62000001610
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold400000040
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning13913011230560
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet17101410010
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse35303200000
¬¬ Integritetskrenkelse70611303591921701240
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse3984902066938900
¬¬¬¬ Dokumentfalsk3624001965536800
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk2832701465329730
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet791305002770
¬¬¬¬ Pengefalsk100001000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)33809132100
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1110602020
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2270311280
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse210100000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2315401204820250
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2195201144718240
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1220601210
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred910421100
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering393012431070
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse29601730120
¬ Trafikkovertredelse245 4291 014222 50019 1821 0403105458371
¬¬ Veitrafikkovertredelse244 288993221 56419 0011 0373105458371
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 48125203 64680271693061
¬¬¬ Ulovlig hastighet200 819147191 7567 4185592692843860
¬¬¬ Personskade1 10943097050127180
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse37 87955129 8086 96734813651270
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 1412193618130000
¬ Annet lovbrudd1 5807701 39850623260
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2886201 14638616200
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100000010
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd581160542182300
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd70646060420413190
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning97508360210
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning19510016960550
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2020
Alle typer reaksjoner
I alt293 572293 0144 19617 62623 37130 11759 65160 65753 50943 887558
Begge kjønn287 751287 7514 19517 52823 03129 58958 43059 33752 38943 2520
Menn220 881220 8813 47813 84218 08222 96144 69143 92139 70734 1990
Kvinner66 87066 8707173 6864 9496 62813 73915 41612 6829 0530
Uoppgitt kjønn5 8215 2631983405281 2211 3201 120635558
Betinget påtaleunnlatelse
I alt7 3667 3521 9869167507401 23381952937914
Begge kjønn7 3527 3521 9869167507401 2338195293790
Menn5 6785 6781 5187065995769766094082860
Kvinner1 6741 674468210151164257210121930
Uoppgitt kjønn1400000000014
Forenklet forelegg
I alt232 327232 30865510 37015 92722 18546 56550 66446 55839 38419
Begge kjønn227 045227 04565410 27215 58721 65745 34449 34445 43838 7490
Menn169 739169 7395757 59511 66516 14933 60635 70233 92330 5240
Kvinner57 30657 306792 6773 9225 50811 73813 64211 5158 2250
Uoppgitt kjønn5 2825 2631983405281 2211 3201 12063519
Forelegg
I alt37 34736 8341 0614 7304 5904 7887 7136 0484 5833 321513
Begge kjønn36 83436 8341 0614 7304 5904 7887 7136 0484 5833 3210
Menn31 05931 0599334 0683 9344 1156 5194 9853 8132 6920
Kvinner5 7755 7751286626566731 1941 0637706290
Uoppgitt kjønn513000000000513
Bot ved dom
I alt1 7851 7732218222924842430422913512
Begge kjønn1 7731 773221822292484243042291350
Menn1 5761 576211642102193792612021200
Kvinner1971971181929454327150
Uoppgitt kjønn1200000000012
Samfunnsstraff
I alt1 9451 945148297287295474297119280
Begge kjønn1 9451 945148297287295474297119280
Menn1 6011 60113626324724936522689260
Kvinner34434412344046109713020
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt4 1064 1062184034705269867684912440
Begge kjønn4 1064 1062184034705269867684912440
Menn3 4463 4461963644064468216183952000
Kvinner6606602239648016515096440
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt8 5488 548357211 1071 3242 2351 7369953950
Begge kjønn8 5488 548357211 1071 3242 2351 7369953950
Menn7 6477 647336781 0121 1972 0051 5008723500
Kvinner90190124395127230236123450
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt14814871711112121510
Begge kjønn14814871711112121510
Menn1351356649102020510
Kvinner1313532111000
Uoppgitt kjønn00000000000
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2020
Alle lovbruddsgrupper
I alt293 5727 366232 32737 3471 7851 9454 1068 548148
Alle aldre 15 år og over293 0147 352232 30836 8341 7731 9454 1068 548148
15-17 år4 1961 9866551 061221482183571
18-20 år17 62691610 3704 7301822974037217
21-24 år23 37175015 9274 5902292874701 10711
25-29 år30 11774022 1854 7882482955261 32411
30-39 år59 6511 23346 5657 7134244749862 23521
40-49 år60 65781950 6646 0483042977681 73621
50-59 år53 50952946 5584 5832291194919955
60 år og over43 88737939 3843 321135282443951
Uoppgitt alder5581419513120000
¬ Eiendomstyveri
I alt5 0561 56002 745381011404702
Alle aldre 15 år og over5 0541 56002 743381011404702
15-17 år64657006311920
18-20 år38911602126519310
21-24 år42396024031621470
25-29 år5981230341412141040
30-39 år1 10622706531137381391
40-49 år9501870597723261091
50-59 år57712603952713340
60 år og over365115024240040
Uoppgitt alder200200000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt12 9352319 8271 406353322898141
Alle aldre 15 år og over12 9252319 8231 400353322898141
15-17 år7242121410300
18-20 år357252108521411100
21-24 år649134608742418421
25-29 år1 30730900160456471100
30-39 år3 247542 28443761141002520
40-49 år3 063322 298350988692170
50-59 år2 399231 982190530311380
60 år og over1 831121 677774610450
Uoppgitt alder1004600000
¬ Eiendomsskade
I alt7521850453241020519
Alle aldre 15 år og over7521850453241020519
15-17 år1279702112600
18-20 år1012506913012
21-24 år1095082116122
25-29 år1041307752142
30-39 år153230102803170
40-49 år8712055312122
50-59 år51503641131
60 år og over20501110120
Uoppgitt alder000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 61177801 591955105032 04490
Alle aldre 15 år og over5 61177801 591955105032 04490
15-17 år67130209811021002246
18-20 år6043401824106362393
21-24 år7213601841171593537
25-29 år761530238766573346
30-39 år1 203143032627869451512
40-49 år918115030121498333712
50-59 år533650191926511874
60 år og over2003007115423570
Uoppgitt alder000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt1 1208403009429455239
Alle aldre 15 år og over1 1208403009429455239
15-17 år14754022115211024
18-20 år12380231149662
21-24 år13260323611740
25-29 år1011034214572
30-39 år194506022171017
40-49 år186505101171084
50-59 år12620440210680
60 år og over1113034015680
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt14 3382 60105 3931615612 3133 3063
Alle aldre 15 år og over14 3332 60005 3891615612 3133 3063
15-17 år81256601733214801
18-20 år2 04354101 00313632162070
21-24 år2 25942401 05229952683901
25-29 år2 1653340891261033075040
30-39 år3 26843601 166471575718910
40-49 år2 119183064126904457340
50-59 år1 16590033413272934080
60 år og over502260129451651721
Uoppgitt alder510400000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt6 75183604 879333731794483
Alle aldre 15 år og over6 70383304 837330731794483
15-17 år347209012532710
18-20 år78476063034911240
21-24 år9458507554069500
25-29 år1 01579076849926840
30-39 år1 51113701 0699622541321
40-49 år1 0681170739601641932
50-59 år69276049437925510
60 år og over3415402571106130
Uoppgitt alder48304230000
¬ Trafikkovertredelse
I alt245 4291 014222 50019 1821 0403105458371
Alle aldre 15 år og over245 0841 005222 48518 8621 0393105458371
15-17 år1 3561406435341142400
18-20 år13 1779010 1602 480121821011430
21-24 år18 0498315 4672 08613267771370
25-29 år23 9309821 2852 16314645681241
30-39 år48 70819544 2813 669220551051830
40-49 år51 99615548 3663 08316729771190
50-59 år47 66112544 5762 63015216621000
60 år og over40 20711937 7072 217901231310
Uoppgitt alder34591532010000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 5807701 39850623260
Alle aldre 15 år og over1 4327601 25942623260
15-17 år18601101000
18-20 år48104601000
21-24 år84207261120
25-29 år1369011651230
30-39 år26113023171450
40-49 år270130231110870
50-59 år30517026971560
60 år og over31015028360330
Uoppgitt alder1481013980000
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2020
Alle lovbruddstyper293 572293 0144 19617 62623 37130 11759 65160 65753 50943 887558287 751220 88166 8705 821
¬ Eiendomstyveri5 0565 0546463894235981 10695057736525 0543 2471 8072
¬¬ Tyveri, i alt5 0475 0456463894225981 10194757736525 0453 2411 8042
¬¬¬ Mindre tyveri2 9332 93347221921826954751539030302 9331 6661 2670
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8602 86045921021426453550338229302 8601 6141 2460
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri737313945121281007352210
¬¬¬ Tyveri1 6121 6101311241432384323251566121 6101 1334772
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted9959955765841572612161045109956233720
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2052032423152852372042203175282
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1181188131215401992011892260
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig414155251383004131100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig660010310106330
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig71713891024106107158130
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy66665129101214310666150
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7474416102916800746770
¬¬¬¬ Tyveri fra person1541543310171838231230154115390
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale434311561188304332110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)551010201005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1515811023000151410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)16161121110000161150
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)757512691122123007554210
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri000000000000000
¬¬¬ Grovt tyveri315315624436484741910315271440
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted484818551694004838100
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet434322381115200434120
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig17317328313641431200173153200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig13413426252334341000134114200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig27270121066200272700
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1212014313000121200
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2020042661100201820
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person303012281060103020100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)331001010003210
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)220000010102200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)770013120007340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)220000110002200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1616021481000161150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri110001000001100
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1871873722182738331200187171160
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil135135251612213022900135119160
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1818511145100181800
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy3434755546200343400
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel990010530009630
¬ Annet vinningslovbrudd12 93512 925723576491 3073 2473 0632 3991 8311011 6829 3992 2831 253
¬¬ Heleri og hvitvasking33533523292463103652170335289460
¬¬¬ Heleri, i alt3013012224205797591660301264370
¬¬¬¬ Heleri2432432220154380461340243212310
¬¬¬¬ Grovt heleri5858045141713320585260
¬¬¬ Hvitvasking, i alt3333154656510332580
¬¬¬¬ Hvitvasking991131012009720
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2424041555310241860
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking110000100001010
¬¬ Bedrageri, i alt1 3481 34834671012114642861523301 3489294190
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende454557341392204527180
¬¬¬ Bedrageri777777285673132276128701407775342430
¬¬¬ Grovt bedrageri526526142575175149801705263681580
¬¬ Underslag, i alt2492493332331526029180249166830
¬¬¬ Underslag15115132918183233117015193580
¬¬¬ Grovt underslag9898045132027181109873250
¬¬ Økonomisk utroskap30300111671130302910
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel440000011204310
¬¬ Regnskapsovertredelse3333330212261029764300333303300
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd550001301005320
¬¬ Skatt og avgift1421420115395718210142125170
¬¬¬ Skattesvik2727000299430272430
¬¬¬ Grovt skattesvik30300101610660303000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift85850012243881208571140
¬¬ Tolloven10 45510 448122244879652 4682 4842 0931 71579 2057 5251 6801 250
¬¬¬ Smugling10 31510 309122164829542 4232 4432 0691 71069 0667 4031 6631 249
¬¬¬ Annet, tolloven1401390851145412451139122171
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd34310004106923312743
¬ Eiendomsskade7527521271011091041538751200752669830
¬¬ Skadeverk, i alt7407401271011081021498449200740660800
¬¬¬ Mindre skadeverk99992516991613740999180
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning43431383458110434030
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)2323342162320232120
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3333944453310333030
¬¬¬ Skadeverk579579947983891206039150579517620
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2882885134434764311620288258300
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1941942723293038241760194172220
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk9797162211121856709787100
¬¬¬ Grovt skadeverk62628616413113106252100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning48487514396310483990
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1313102145000131300
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk110100000001010
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade121200124320012930
¬ Vold og mishandling5 6115 6116716047217611 20391853320005 6114 8477640
¬¬ Voldslovbrudd3 8823 88244145753154584961332711903 8823 2885940
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1712 1713002672332864673461997302 1711 8553160
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9351 9352352212042654223271917001 9351 6372980
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse236236654629214519830236218180
¬¬¬ Kroppsskade, i alt66266264103135111133813050662646160
¬¬¬¬ Kroppsskade52052060869289104622340520508120
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1421424174322291971014213840
¬¬¬ Drap2323404562200232300
¬¬¬ Drap, forsøk3131163974100312830
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død3737046258570372890
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade2020032123450201460
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død1717014135120171430
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt1761760391359602660176141350
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner1481480381152501950148117310
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner28280012710710282440
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann700700676912811115699511907005081920
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd828255138161313908259230
¬¬ Trusler, i alt7917916156103114174139111330791726650
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)39539548233747947354190395353420
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1616012233320161510
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann36436413316361726251110364345190
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1616011451310161330
¬¬ Ran og utpressing251251934929283116410251233180
¬¬¬ Ran174174653323192210200174162120
¬¬¬ Grovt ran646426123895100646310
¬¬¬ Utpressing131324310111013850
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang440112000004400
¬¬ Frihetsberøvelse1414123143000141400
¬¬ Omsorgs- og familieforhold171700318230017980
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6506507539516913714588460650571790
¬¬ Menneskehandel110000000101100
¬¬ Terror og terrorrelatert handling110001000001100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 1201 12014712313210119418612611101 1201 101190
¬¬ Voldtekt, i alt2712713940322846511619027126740
¬¬¬ Voldtekt2462463540312540461415024624240
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år146146282212102131913014614240
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1001007181915191552010010000
¬¬¬ Grov voldtekt2525401365240252500
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1414300113240141400
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1111101252000111100
¬¬ Voldtekt, forsøk772001211007700
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold2020000151580202000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9090327277810440909000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående000000000000000
¬¬ Seksuell handling88889611814178150888710
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5656654510112130565600
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3232317346620323110
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2042041518201842312733020420130
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)878712108619147110878610
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder11711738121223172022011711520
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd44044079324238777565320440429110
¬ Rusmiddellovbrudd14 33814 3338122 0432 2592 1653 2682 1191 165502514 33312 2532 0805
¬¬ Narkotikalovbrudd9 2899 2897411 5911 6491 5082 0651 11351810409 2898 0091 2800
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 9783 9785449808375506522641272403 9783 3056730
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 2102 21043261246628627285451202 2101 7874230
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 7681 768112368371264380179821201 7681 5182500
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 3115 3111976118129581 4138493918005 3114 7046070
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 5794 5791975827278141 1846893246204 5794 0275520
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7327320298514422916067180732677550
¬¬ Doping246246111325010835360246235110
¬¬¬ Doping, legemiddelloven343402710130110343310
¬¬¬ Doping, straffeloven2122121925409535250212202100
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 5754 575613855455871 06393762337404 5753 8327430
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 3144 314593785315521 00487057434604 3143 5887260
¬¬¬ Promillekjøring, annet261261271435596749280261244170
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt1641599532613111617145159130295
¬¬¬ Alkohollovovertredelse1641599532613111617145159130295
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd6464037721184406447170
¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 7516 7033477849451 0151 5111 068692341486 7035 88881548
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 5043 492200394487534720531383243123 4923 11837412
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 7151 715452373153183722381444601 7151 5681470
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet554554979105961156761220554526280
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus46546555684881127039110465425400
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse6966963110212613414510144130696617790
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7891 777155157172216348293239197121 7771 55022712
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted6796791048795961488548160679625540
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5935922744446711113796661592561311
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning517506242633538971951151150636414211
¬¬ Myndighetskrenkelse2 5412 5119930938937662840022882302 5112 18632530
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 1362 136982943563165063151797202 1361 8992370
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann50450437878968111703390504441630
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3193192053554568512070319274450
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann1851851734342343191320185167180
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 6321 632612072672483952451466301 6321 4581740
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1411412815261920161430141123180
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud225225271327666232160225200250
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 0161 01628172206166239114622901 0169141020
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring196196071631604229110196173230
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning545436651011940544860
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage14814817212847281420148100480
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1291291315254327132012993360
¬¬¬¬ Uriktig anklage1919046341100197120
¬¬¬ Utlendingslovgivning2051760511276742195291761512529
¬¬¬¬ Innreiseforbud6262005102913500625840
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold440103000004400
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning13911004614382914529110892129
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet171600033721116881
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse35350312581420352870
¬¬ Integritetskrenkelse706700488169105163137811667005841166
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse39839521353962102854293395331643
¬¬¬¬ Dokumentfalsk3623591530355594794293359305543
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk2832801117304479672663280245353
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet7979413511151216307960190
¬¬¬¬ Pengefalsk110001000001010
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3333644676000332490
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)111133011300011740
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2222314563000221750
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse220100100002200
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2312312632233752382120231195360
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2192192532213549361920219185340
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1212102232200121020
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred990200133009540
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering39391263751140393270
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse29260101316413262153
¬ Trafikkovertredelse245 429245 0841 35613 17718 04923 93048 70851 99647 66140 207345241 064182 24158 8234 365
¬¬ Veitrafikkovertredelse244 288244 0251 32813 10817 95323 79948 51651 78047 47240 069263240 007181 32958 6784 281
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 4814 4772753854305671 01976163840244 4774 0024754
¬¬¬ Ulovlig hastighet200 819200 8044299 93214 24718 67538 20242 75840 92135 64015196 996148 26748 7293 823
¬¬¬ Personskade1 1091 10933114869219517715925301 1098063030
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse37 87937 6355912 6773 1904 4659 1008 0845 7543 77424437 42528 2549 171454
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 1411 059286996131192216189138821 05791214584
¬ Annet lovbrudd1 5801 4321848841362612703053101481 4321 236196148
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2881 223174156112196238269294651 2231 08314065
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000001001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd5815563593285103124195255565302625
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd70666614364780111135144994066655211440
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning973100518494663130166
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning19517817232357282712171781235517
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
I alt293 5725 05612 9357525 6111 12014 3386 751245 4291 580
Alle verdensdeler287 5455 04011 6637525 6021 11714 3146 689240 9371 431
Europa279 3104 75111 1947165 1761 04813 7046 156235 1711 394
Norge241 5033 6996 9436404 62698811 5485 279206 6061 174
Danmark1 925151436205114311 57417
Sverige4 5789032118766299953 65221
Latvia1 31035178214382329568
Litauen6 37618990757353171094 73932
Polen11 0822631 7881712986182497 98129
Romania2 1521972374427103621 47327
Storbritannia1 03018424324672282615
Tyskland1 3311959216376151 12516
Afrika2 5258513113191212582451 5765
Asia4 54916430720202462672503 27023
Syria1 941381618682479581 49114
Amerika1 0553830330279378288
Oseania1062103061921
Statsløse16414150931814910
Uoppgitt5 86321 2570006484 401149
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
Alle typer reaksjonerI alt293 5725 05612 9357525 6111 12014 3386 751245 4291 580
Alle med bøtestraff277 3002 96511 4034841 9363419 7995 374243 5341 464
1-1 999 kroner30 364658 137100065822 05425
2 000-4 999 kroner160 4901 5821 33810370122 242490154 472181
5 000-9 999 kroner62 361643770234786912 5562 58154 119581
10 000-19 999 kroner20 0255766641309931732 5682 09212 453376
20 000-49 999 kroner3 09893405774611 748158360192
50 000 kroner og over96268901346204576109
Alle med betinget fengselsstraff4 951211384248031972 50923655730
Betinget 1-29 dager2 888481746259251 7831054799
Betinget 30-59 dager9595995823344380675914
Betinget 60-89 dager3184541373288827103
Betinget 3-5 måneder38233434127321052774
Betinget 6-11 måneder19515202651866720
Betinget 1-2 år19111111454179300
Betinget 3 år og over18000198000
Alle med ubetinget fengselsstraff8 548470814512 0445523 30644883726
Ubetinget 1-29 dager2 843461286395161 5671025812
Ubetinget 30-59 dager1 694761899401306721131959
Ubetinget 60-89 dager7075711042203521241253
Ubetinget 3-5 måneder1 137113153939810525964279
Ubetinget 6-11 måneder93410711211315832128293
Ubetinget 1-2 år832589982491182544600
Ubetinget 3-4 år232131743010068000
Ubetinget 5-6 år92050124233000
Ubetinget 7-8 år3901091217000
Ubetinget 9-10 år13000184000
Ubetinget 11 år og over250001438000
¬ Forenklet forelegg aleneI alt232 32709 82700000222 5000
1-1 999 kroner29 78708 1080000021 6790
2 000-4 999 kroner153 14301 21500000151 9280
5 000-9 999 kroner45 06404210000044 6430
10 000-19 999 kroner4 333083000004 2500
20 000-49 999 kroner0000000000
50 000 kroner og over0000000000
¬ Forelegg aleneI alt37 3472 7451 4064531 5913005 3934 87919 1821 398
Alle med bøtestraff37 3442 7451 4034531 5913005 3934 87919 1821 398
1-1 999 kroner5586229100059836525
2 000-4 999 kroner6 9661 561110985242 0914672 408175
5 000-9 999 kroner15 770562305220657792 0152 3898 973570
10 000-19 999 kroner12 7334875121208481601 1461 8647 251345
20 000-49 999 kroner1 074733755345477117159180
50 000 kroner og over24307200353426103
¬ Bot ved dom aleneI alt1 7853835249591613331 04050
Alle med bøtestraff1 7853835249591613331 04050
1-1 999 kroner14100004090
2 000-4 999 kroner22913155159201196
5 000-9 999 kroner675157124545014538710
10 000-19 999 kroner79371564124115550521
20 000-49 999 kroner61210142710187
50 000 kroner og over13020000326
¬ Samfunnsstraff og annenI alt17216211601184150
Alle med bøtestraff17216211601184150
1-1 999 kroner1100000000
2 000-4 999 kroner4000003010
5 000-9 999 kroner407012024240
10 000-19 999 kroner7652010050270
20 000-49 999 kroner453004035030
50 000 kroner og over6000006000
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 30288209154066735699548
Alle med betinget fengselsstraff1 30288209154066735699548
Betinget 1-29 dager5592410851691513954450
Betinget 30-59 dager3622662512119833196
Betinget 60-89 dager11219181291325700
Betinget 3-5 måneder13510152541235502
Betinget 6-11 måneder6953226329100
Betinget 1-2 år584307241100
Betinget 3 år og over7000034000
¬ Betinget fengsel og botI alt2 8045280597271 9578049115
Alle med betinget fengselsstraff2 8045280597271 9578049115
Betinget 1-29 dager2 212175115261 611394269
Betinget 30-59 dager41620171321525324504
Betinget 60-89 dager765628235981
Betinget 3-5 måneder536413425451
Betinget 6-11 måneder241101016320
Betinget 1-2 år233101017100
Betinget 3 år og over0000000000
Alle med bøtestraff2 8045280597271 9578049115
1-1 999 kroner2100001000
2 000-4 999 kroner12251109778390
5 000-9 999 kroner4471826042725527711
10 000-19 999 kroner1 11624304359635373339
20 000-49 999 kroner81941016471112665
50 000 kroner og over298030502771120
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 020302669451 6584661 01532452318
Alle med ubetinget fengselsstraff5 020302669451 6584661 01532452318
Ubetinget 1-29 dager1 15127118635810129764261
Ubetinget 30-59 dager8423915962922216079823
Ubetinget 60-89 dager47342854167251142862
Ubetinget 3-5 måneder806721178326831523459
Ubetinget 6-11 måneder691698710248691346743
Ubetinget 1-2 år67040807204992004000
Ubetinget 3-4 år22113174299464000
Ubetinget 5-6 år90050104233000
Ubetinget 7-8 år3901091217000
Ubetinget 9-10 år12000174000
Ubetinget 11 år og over250001438000
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt780719542607919557127
Alle med ubetinget fengselsstraff780719542607919557127
Ubetinget 1-29 dager1031380315301141
Ubetinget 30-59 dager1706251698421045
Ubetinget 60-89 dager96317035723911
Ubetinget 3-5 måneder170212015221341830
Ubetinget 6-11 måneder12620131431329700
Ubetinget 1-2 år1058121291835200
Ubetinget 3-4 år9000162000
Ubetinget 5-6 år0000000000
Ubetinget 7-8 år0000000000
Ubetinget 9-10 år1000010000
Ubetinget 11 år og over0000000000
Alle med betinget fengselsstraff780719542607919557127
Betinget 1-29 dager1177150384331280
Betinget 30-59 dager181131628010441204
Betinget 60-89 dager130211703613281122
Betinget 3-5 måneder194172417016451821
Betinget 6-11 måneder899160271321300
Betinget 1-2 år6247182120100
Betinget 3 år og over7000124000
Alle med bøtestraff1502091231801150
1-1 999 kroner0000000000
2 000-4 999 kroner4200002000
5 000-9 999 kroner397317017220
10 000-19 999 kroner5973012030700
20 000-49 999 kroner353003024230
50 000 kroner og over13130117000
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 7489750212672 096673021
Alle med ubetinget fengselsstraff2 7489750212672 096673021
Ubetinget 1-29 dager1 589620611 408151510
Ubetinget 30-59 dager6823152400470241091
Ubetinget 60-89 dager1381280183754180
Ubetinget 3-5 måneder161201602017312190
Ubetinget 6-11 måneder1171812024149850
Ubetinget 1-2 år57107016119400
Ubetinget 3-4 år2000002000
Ubetinget 5-6 år2000200000
Ubetinget 7-8 år0000000000
Ubetinget 9-10 år0000000000
Ubetinget 11 år og over0000000000
Alle med bøtestraff2 7189447011442 090673011
1-1 999 kroner2000001010
2 000-4 999 kroner22110409070
5 000-9 999 kroner326348033119516390
10 000-19 999 kroner91546190472666271071
20 000-49 999 kroner1 0648100231894171110
50 000 kroner og over389590703257360
Standardtegn i tabeller
Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2020
Alle lovbruddstyper4 957652093 6889 46812 07516 046793022 06630016512623 9935427 389
¬ Eiendomstyveri6 2738719205 8647 48711 81377768 76021715410713 47513913 899
¬¬ Tyveri, i alt6 2778719205 8677 48711 81377768 76021715410713 47513913 899
¬¬¬ Mindre tyveri3 2530003 2444 4540000000000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 2540003 2444 4540000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri3 2310003 23100000000000
¬¬¬ Tyveri9 7936310309 7899 06411 50064687 857951065612 37514011 404
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted9 947508709 8528 8675 50058409 33387754520 00010118 944
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet9 5958111009 95912 5005 500371366 111869810515 0002168 000
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 2878511509 52710 0007 5001074510 000981655310 0001176 600
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig8 7506115408 711010 00054001312709001408 500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig10 000530010 000005300000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig9 5331179609 94410 0005 0002674510 000811304010 0001025 333
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy10 0364015209 3918 00045 00030236 6671541705915 0001318 333
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel8 93810712109 0006 0000146001303030000
¬¬¬¬ Tyveri fra person9 5235910609 827010 00069257 6679693694 5001486 667
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale11 1948635011 36700104002353686 00000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)5 75030006 667000303 000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)9 6004718309 333010 00002110 00023013560000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)10 00000010 00000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)8 5835011108 85100452410 0008690903 0001486 667
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri0000000000000000
¬¬¬ Grovt tyveri10 582143303013 318017 50012221013 7503341991525 5832637 881
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted14 167127229020 0000010512010 00024517315001437 500
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet6 66766424010 000005500447323755 0002105 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig9 725155259011 250017 50012324015 0002821911665 7002788 083
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig10 300137257012 000017 5001296030 0002851821455 7002767 958
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig8 750213267010 000001133307 50023421027003549 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5 00020026705 00000900033027025501055 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy06062800000006691560000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person14 000205216014 000002050021600000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)015015000001500015000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)009800000009800000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)10 0000105010 0000000010500000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)07575000075007500000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted20 000390296020 000003900029600000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri18 00000018 00000000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy14 5135288012 526010 33327609 025991036722 8338117 968
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil14 9834484013 57409 25027438 2811011036722 8337618 347
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped9 69222512809 42905 000022510 0002550004411 667
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy15 8133289011 200020 000263814 0005700012118 625
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel4 7140004 71400000000000
¬ Annet vinningslovbrudd3 741611871 36417 36918 01112 500433913 238196133120112 88917445 684
¬¬ Heleri og hvitvasking11 512102295011 22313 92910 000618211 6673481381706 66718612 858
¬¬¬ Heleri, i alt11 486111270011 10813 92910 000578912 5003141552046 66718612 858
¬¬¬¬ Heleri11 34964130011 06813 92910 000448013 857962051007 50018311 375
¬¬¬¬ Grovt heleri14 021200418015 000001031503 0005071332495 00019818 788
¬¬¬ Hvitvasking, i alt12 20069410014 0000063305 0004849585000
¬¬¬¬ Hvitvasking12 2005028014 000000305 000352070000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking0744500000630051212090000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking01200000012000000000
¬¬ Bedrageri, i alt10 22049155010 13311 833038349 512157132978 33317215 900
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende3 5540003 3898 0000000000000
¬¬¬ Bedrageri10 47735104010 48312 600035329 662941355610 00023615 000
¬¬¬ Grovt bedrageri14 12579167016 6360053418 4001721311057 50013916 500
¬¬ Underslag, i alt11 29456199011 32912 66715 00036319 20021711110707511 000
¬¬¬ Underslag11 2873030011 32912 66715 00030319 20000003010 000
¬¬¬ Grovt underslag12 0008820200005200217111107012012 000
¬¬ Økonomisk utroskap20 000168350020 0000014600377280183000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel001 42500000001 42500000
¬¬ Regnskapsovertredelse22 55750128022 58727 1430422312 34613680123012054 083
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd25 0005790025 00000240009090000
¬¬ Skatt og avgift43 655105170022 04013 6670455239 375173124165323 667199139 703
¬¬¬ Skattesvik45 806139141030 1790007767 333149113233200 00000
¬¬¬ Grovt skattesvik179 826133180000007550 000181128143385 500210151 674
¬¬¬ Annet, skatt og avgift19 85330165020 36513 6670452715 7502400009020 000
¬¬ Tolloven2 441481221 36421 57422 8630301520 00012412010002110 000
¬¬¬ Smugling2 286641161 36423 03322 8630290011812013502110 000
¬¬¬ Annet, tolloven16 17829140016 14500331520 00014212030000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd15 1525360016 22110 0000105246 500903030000
¬ Eiendomsskade7 3288128807 1798 5295 000735916 0002983081435 000300
¬¬ Skadeverk, i alt7 3236918307 1738 5295 000735916 000197110705 000300
¬¬¬ Mindre skadeverk3 7930003 7546 0000000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning3 6670003 66700000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)4 6470004 64700000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3 1180002 9386 0000000000000
¬¬¬ Skadeverk7 767243207 6478 6390242435 0003200000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning7 775262207 6539 927026002200000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 822234307 7106 5560232435 0004300000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk7 611143407 48310 167014003400000
¬¬¬ Grovt skadeverk10 00099245015 00005 0001296811 250276110705 000300
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning10 83391263015 000001316811 250309110705 000300
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel5 0001251810005 0001250018100000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk0000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade10 0003601 075010 000000001 110900360000
¬ Vold og mishandling10 1638622509 5459 56613 188613811 9182411439114 60918516 465
¬¬ Voldslovbrudd10 5897124309 97710 06913 833574211 5542611448617 50019516 949
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt10 099508309 95710 07120 50042369 581791046512 50010324 722
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse10 055334809 96410 07120 50035299 53649403415 0005124 083
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse14 2509813703 000007711010 0001291689612 00018026 000
¬¬¬ Kroppsskade, i alt16 61113223609 750020 0001389812 50023919310212 50028318 111
¬¬¬¬ Kroppsskade18 38511314509 750020 0001299812 5001431487520 00016320 778
¬¬¬¬ Grov kroppsskade12 0002415230000270005333962265 00057712 778
¬¬¬ Drap005 49000000005 49000000
¬¬¬ Drap, forsøk10 0004502 23500000002 42472045002 43010 000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død0521220000410012610590000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade034520000270025240120000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død0901630000100001916080000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt10 000143505000018400545235121015110 000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner10 000145384000018400418188123015110 000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner0901 00900000001 01390090000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann14 4944359010 000011 667374915 20055545324 16710214 092
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd12 7657447011 90910 000087257 00041807508327 500
¬¬ Trusler, i alt10 008396909 2789 8318 333362710 34660945511 00013215 250
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)8 984324309 01610 436032266 375406937000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)5 000951940000750018416510502705 000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann13 8404172013 44408 333372812 93862975711 00011916 275
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler8 200233009 6676 500030205 5003000000
¬¬ Ran og utpressing9 77832141900020 000267004712181867 5003778 833
¬¬¬ Ran8 5002863180000228003461881837 5003778 833
¬¬¬ Grovt ran0404661000045000741296193000
¬¬¬ Utpressing20 0001439000020 000140039000000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing0000000000000000
¬¬ Tvang9 000570011 0000090245 000000000
¬¬ Frihetsberøvelse01052590000120003579595000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold0143900000140039000000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse8 9015611308 3278 5800484016 7861081538210 5006720 813
¬¬ Menneskehandel00540000000054000000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling002 88000000002 88000000
¬¬ Annen vold og mishandling0000000000000000
¬ Seksuallovbrudd12 826239733013 09211 6670124469 11181032726750 00017511 250
¬¬ Voldtekt, i alt06331 4320000795001 562620546000
¬¬¬ Voldtekt06181 3810000795001 508613530000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år06531 3780000795001 572610577000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder04371 38600000001 439625350000
¬¬¬ Grov voldtekt08401 97500000002 123720780000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)08402 01600000002 200360720000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder08401 93000000002 0361 080840000
¬¬ Voldtekt, forsøk04958800000000984360360000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold012066900000007331201200600
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år4 50010926400001221504 00028715010006905 000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående0000000000000000
¬¬ Seksuell handling9 54560190010 1005 000062213 00019890750600
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år9 0009521409 0000083002201501200600
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke9 6672472010 3755 000021213 000783030000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd10 2752464010 3038 83302200702330000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)10 3052560010 3975 000025006000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder10 2552368010 24510 75002000802330000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd15 74758218016 76914 700054429 5602371367350 00010413 333
¬ Rusmiddellovbrudd15 4585417406 6377 75017 8681343025 68045217614720 8063928 901
¬¬ Narkotikalovbrudd7 66511336205 9456 43418 9201416513 56046819515521 09510719 880
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 05314004 0334 73800142 000000000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 6280003 6283 6310000000000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse4 59114004 5466 16100142 000000000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt10 45411336207 9668 48318 9201416513 59446819515521 09510719 880
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven10 303438107 9668 48318 414453513 49185706121 9227620 627
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven15 79939785900020 59447350815 09197636728418 23139012 231
¬¬ Doping11 43383284010 82311 27515 000922020 0003609012050 0002475 000
¬¬¬ Doping, legemiddelloven6 1480006 1925 0000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven12 25383284011 54813 36715 000922020 0003609012050 0002475 000
¬¬ Ruspåvirket kjøring24 659232908 93511 44216 447312228 29343539518 6192830 341
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk25 520242909 11311 81716 447332228 68567549818 6192830 358
¬¬¬ Promillekjøring, annet8 714182108 2097 0670171811 13920451501815 000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt5 76618005 7468 00000186 000000000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse5 76618005 7468 00000186 000000000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse0000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd5 11214005 0737 00001400000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse10 2665113109 63716 6668 125364711 944143968214 09110021 751
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse8 7665411308 5279 9688 125356714 739128806113 75010120 429
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt8 3960008 29910 8170000000000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet5 4370005 4276 4400000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus10 01400010 0309 6900000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse9 7150009 57312 0860000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning9 1865411308 8039 2998 125356714 739128806113 75010120 429
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted11 5443788011 03111 2527 500274218 714103954410 0005919 100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd9 2464614209 0107 55510 00043287 000168616618 33314125 714
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6 18415122206 1395 92904826011 667120105907 50066010 000
¬¬ Myndighetskrenkelse11 76253173010 60422 398039279 389183103937 50017833 500
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 5404910309 42610 520023248 500909687037513 750
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann9 123339308 98210 35000001058033000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann7 992338308 0197 6470000908033000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann10 9300120010 66512 404000012000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning9 6725010309 56710 579023248 500909894037513 750
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet6 7670006 8555 6000000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud11 1843666011 29110 573040279 000814237000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet10 15600010 03311 2110000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 271102106 1256 714010157 0001300030020 000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning12 875114210013 600004300206154150040011 667
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage17 89340115016 45611 6670282710 0001221441207 5004646 667
¬¬¬¬ Uriktig forklaring18 7812898016 88311 6670282710 4551040004961 250
¬¬¬¬ Uriktig anklage12 563105162013 250000305 0002181441207 5004017 500
¬¬¬ Utlendingslovgivning43 513117313026 125716 6670184307 5003269593000
¬¬¬¬ Innreiseforbud0180346000024000352165150000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold035350000000452535000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning43 513111158026 125716 6670166307 50015800000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet14 7536060015 5933 000000006060000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse6 4060006 40600000000000
¬¬ Integritetskrenkelse13 4364770013 30410 9110344511 47464988516 2507318 976
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse12 6425365011 81610 4170364712 5235510111116 2508220 824
¬¬¬¬ Dokumentfalsk12 6165561011 95911 3000374912 4055310111116 2507219 572
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk13 2815362012 49311 3000395213 36154988516 6677219 572
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet10 2786052010 4000030316 6674012027015 00000
¬¬¬¬ Pengefalsk0000000000000000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)13 500269509 2226 0000302115 0007500014028 333
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6 833010806 8330000010800000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)18 5002691014 0006 0000302115 0006200014028 333
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse7 0000007 00000000000000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8 863489108 78110 000033537 4441001227305211 429
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8 707509308 59410 000035537 4441061227305211 429
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem12 3332330012 3330023003000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred7 43321005 75010 80002100000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering13 4632639012 37511 6500262713 57143302304433 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse55 41045148065 70612 200004510 00014800000
¬ Trafikkovertredelse4 23822303 7918 5329 71012 600212215 11624524120 6003923 910
¬¬ Veitrafikkovertredelse4 24622303 8038 5069 69512 600212215 11624524120 6003923 910
¬¬¬ Uten gyldig førerkort9 367294108 32910 54812 500243017 94135353421 0004522 735
¬¬¬ Ulovlig hastighet4 20917203 9729 55710 2018 500191712 500200002820 615
¬¬¬ Personskade9 989203209 75911 18215 000172111 33330251535 0003625 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 72526332 7187 3048 47116 250192421 1674078545 0002926 319
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2 5000074811 34815 1330000000000
¬ Annet lovbrudd32 1324487031 66250 4980563016 200108376004510 000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd19 8604993019 71625 2180713317 500115397004510 000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd009000000009000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd9 13830008 93813 922003016 667000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd29 3825293029 38835 3850713417 778117397004510 000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning197 753381200196 494215 1670380012000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning31 8463055031 71645 9330451811 000703335000
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2020
Alle lovbruddstyper293 572277 3004 9518 5489 214232 32737 3441 7851721 3022 8042 8045 0207807801502 7482 718
¬ Eiendomstyveri5 0562 9652114701 64702 74538168852523027171209794
¬¬ Tyveri, i alt5 0472 9582114701 64502 73838168852523027171209794
¬¬¬ Mindre tyveri2 9331 682001 25101 669130000000000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8601 643001 21701 630130000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri7339003403900000000000
¬¬¬ Tyveri1 6121 10310618231001 008258512828127272782826
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted99573445841660691182221212641111299
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet20512423344201042212992622166
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig11868132128056228111244255
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig4122571001901400411022
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig612030100200000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig71456141503621211833233
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy66429131303221233544143
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel744831113047102001011000
¬¬¬¬ Tyveri fra person15487131948078015331055243
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale433145603000200322100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)541010300011000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1553460301011222000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)16500110500000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)75425102403700311511143
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri000000000000000000
¬¬¬ Grovt tyveri315556821446022022744155373762221
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted4869301003004112444022
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet433732701003002744111
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig17340481152401202173368282851918
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1343036901901002121155232351212
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig27891640100422833055
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1223910100100522021
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy200116400000001511000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person305321105003002100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)301200000100200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)200200000000200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)730400300000400000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)201100000100100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted162112102001001200000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri110000100000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy18711837743803906102020207764747
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil135893153270270481616107763636
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped18132530701022200033
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy341641680501222800088
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel970020700000000000
¬ Annet vinningslovbrudd12 93511 4033848145619 8271 4033522098080669959595047
¬¬ Heleri og hvitvasking3351414211877010171199983141432120
¬¬¬ Heleri, i alt30113632977409771148866101032120
¬¬¬¬ Heleri243129215068096711177313321616
¬¬¬¬ Grovt heleri5871147601003113577154
¬¬¬ Hvitvasking, i alt335921304004111744000
¬¬¬¬ Hvitvasking952220400011111000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking240719100004001633000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking101000000100000000
¬¬ Bedrageri, i alt1 3484152334543460354601454242396464631210
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende4528001602710000000000
¬¬¬ Bedrageri7773631598721803165011437377588144
¬¬¬ Grovt bedrageri52624743671120110031553213838286
¬¬ Underslag, i alt2491033170610923117555999022
¬¬¬ Underslag15110217137092311255000011
¬¬¬ Grovt underslag98114692400005005999011
¬¬ Økonomisk utroskap3011022301004001666000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel400400000000400000
¬¬ Regnskapsovertredelse3332313248440208701313133966033
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd512120100100011000
¬¬ Skatt og avgift1421071739908230188208831111
¬¬¬ Skattesvik271859101400033722100
¬¬¬ Grovt skattesvik301372810000011126621010
¬¬¬ Annet, skatt og avgift857652706830144100011
¬¬ Tolloven10 45510 3801154159 827543807115033011
¬¬¬ Smugling10 31510 26464089 827428804003722011
¬¬¬ Annet, tolloven14011651470115003111311000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd342464402110222222000
¬ Eiendomsskade7524842451203045324115554544120
¬¬ Skadeverk, i alt7404832345198045224115554033120
¬¬¬ Mindre skadeverk9958004105710000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning4324001902400000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)231700601700000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3317001601610000000000
¬¬¬ Skadeverk57941891314003942308111300000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning28820446740193110400600000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1941514535014190311500000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk9763123106030100200000
¬¬¬ Grovt skadeverk62714321701017442733120
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning48611251401004442033120
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1313720001300700000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100010000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1211650100000511000
¬ Vold og mishandling5 6111 9368032 0441 31901 591951640697971 65826026023126114
¬¬ Voldslovbrudd3 8821 2875261 51587801 075521228056561 250178178148778
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1711 15221235255101 053512129313129250506109
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9351 14015921448201 05251210628281832525166
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse236125313869010023331092525543
¬¬¬ Kroppsskade, i alt6623610950810604013122411666623127
¬¬¬¬ Kroppsskade52026933869004012922310545412218
¬¬¬¬ Grov kroppsskade14210161221600002001011212199
¬¬¬ Drap230014900000001400000
¬¬¬ Drap, forsøk3112181300000001522011
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død37019220000015001844000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade200138000001200711000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død170614000003001133000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt1761231452300008001271515031
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner1481221172300008001001414031
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner280128000000002711000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann700801444241530709862020346383864038
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd82171732230111011332733022
¬¬ Trusler, i alt7912361543181760167133882626254404052422
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)3951714682113015211029887399000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)16231320000100922022
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann36453102222570903571616171292952220
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler16103140620122100000
¬¬ Ran og utpressing25197013471000117001022525276
¬¬¬ Ran174846935300001200681818276
¬¬¬ Grovt ran6402339900004003277000
¬¬¬ Utpressing1311290001100200000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000000
¬¬ Tvang432000200111000000
¬¬ Frihetsberøvelse1405840000200533000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold17013130000100300000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse65040145641770347300171414421414288
¬¬ Menneskehandel100100000000100000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling100100000000100000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 1203411975521410300906727274667979174
¬¬ Voldtekt, i alt2710592241900006001933131000
¬¬¬ Voldtekt2460552051500006001762929000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år14604611490000600912323000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1000991600000008566000
¬¬¬ Grov voldtekt250419400000001722000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)14031020000000911000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1101920000000811000
¬¬ Voldtekt, forsøk702600000000511000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold200120000000001811010
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9022372100000711561515011
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående000000000000000000
¬¬ Seksuell handling882264716020103114422010
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5643391104002003711010
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke321838501610111711000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2041531016270150308001422000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)8759371805810300700000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1179479909220500722000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd44016496167690130504325251362727143
¬ Rusmiddellovbrudd14 3389 7992 5093 3063 04405 3931611183561 9571 9571 015195195802 0962 090
¬¬ Narkotikalovbrudd9 2894 9578471 4392 90804 0761176933234534597216916958298292
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 9782 160101 81802 095640011000000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 2101 207001 00301 171360000000000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 768953108150924280011000000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 3112 7978461 4391 09001 981536933234434497216916958298292
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 5792 72067992098901 9815353258322322554989845268266
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven73277167519101000167422224187171133026
¬¬ Doping2462015836019242311611111
¬¬¬ Doping, legemiddelloven342700702610000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven2121745829016632311611111
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 5754 4701 6551 8594409573847201 6101 610372525211 7971 797
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 3144 2411 6151 8373507693547171 5741 574182424211 7951 795
¬¬¬ Promillekjøring, annet26122940229018830336361911022
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt1641221042012010011000000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse1641221042012010011000000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd6449101404810100000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 7515 37423644890704 87933349980803245757116767
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 5042 9355810348002 738136420232360151562828
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 7151 5580015701 498600000000000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet5545100044050550000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus46542600390406200000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse69662200740587350000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7891 3775810332301 24076420232360151562828
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted67951831621100437423111414366622020
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd593443203611704062017662277377
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning51741675960397140233222111
¬¬ Myndighetskrenkelse2 5411 9899422129301 7821780481818183282811010
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 1361 7694510124601 59017102344791818044
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann50442624730382440000222000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann31926223530243190000122000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann18516401200139250000100000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 6321 343439717301 20812702344771616044
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet141100004109370000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud22516417213401461506331388000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 01694200740844980000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring19612914391601207013113800011
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning5481237805004002688033
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage14856384830034302112123755166
¬¬¬¬ Uriktig forklaring12948323529030302111113100044
¬¬¬¬ Uriktig anklage19861310400011655122
¬¬¬ Utlendingslovgivning2051171071130112304226744000
¬¬¬¬ Innreiseforbud620361000001005922000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold402400000000222000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1391175613011230322600000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet171511101410000011000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse353200303200000000000
¬¬ Integritetskrenkelse70645084124134035919031393981141442929
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse398259459058020660162222627742121
¬¬¬¬ Dokumentfalsk362244438045019650152121557741818
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk283190357330014650111818496631818
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet7954871505000433611100
¬¬¬¬ Pengefalsk100010000000000000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3314210110910111700033
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1160230600000200000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2282880310111500033
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse210010100000000000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold23114025256201204011991355077
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2191342324590114409991255077
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1262130600200100000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred961020420100000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering3924127601240377422011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse292112601730011200000
¬ Trafikkovertredelse245 429243 5345578371 309222 50019 1821 040155449149152312125302301
¬¬ Veitrafikkovertredelse244 288242 4145578371 288221 56419 0011 037155449149152312125302301
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 4814 05917530627303 64680624145145121663179179
¬¬¬ Ulovlig hastighet200 819200 015284386412191 7567 4185594192652653720001413
¬¬¬ Personskade1 1091 0502818430970501621211011177
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse37 87937 2907012756029 8086 96734845606020551102102
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 1411 120002193618130000000000
¬ Annet lovbrudd1 5801 46430268301 398500815151877011
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2881 19721206801 146380412121455011
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100100000000100000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd58156330180542180033000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd70663418195006042004991355011
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning978921508360200100000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning1951787510016960233322000
Standardtegn i tabeller
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2020
Alle lovbruddsgrupper293 572277 04015 55894430
¬ Eiendomstyveri5 0564 305738112
¬ Annet vinningslovbrudd12 93511 4641 406614
¬ Eiendomsskade75263810770
¬ Vold og mishandling5 6112 3692 9273087
¬ Seksuallovbrudd1 1203845551774
¬ Rusmiddellovbrudd14 3387 9946 0552854
¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 7515 715975574
¬ Trafikkovertredelse245 429242 6962 703291
¬ Annet lovbrudd1 5801 4759294
Alle typer reaksjoner293 572277 04015 55894430
Betinget påtaleunnlatelse7 3667 366000
Forenklet forelegg232 327232 327000
Forelegg37 34737 347000
Bot ved dom1 78501 749324
Samfunnsstraff1 94501 870723
¬ Samfunnsstraff alene1 77301 707633
¬ Samfunnsstraff og annen172016390
Betinget fengsel4 10603 9961091
¬ Betinget fengsel alene1 30201 239630
¬ Betinget fengsel og bot2 80402 757461
Ubetinget fengsel8 54807 81371520
¬ Ubetinget fengsel alene5 02004 43356918
¬ Ubetinget og betinget fengsel7800692880
¬ Ubetinget fengsel og annen2 74802 688582
Særreaksjon eller annen type reaksjon1480130162
¬ Forvaring25010132
¬ Tvunget psykisk helsevern4404310
¬ Tvungen omsorg60600
¬ Annen type reaksjon7307120
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2020
I alt261 974235 56322 7263 000514171
Alle aldre 15 år og over261 955235 54422 7263 000514171
15-17 år3 7913 41331252131
18-20 år15 34913 4461 5912574411
21-24 år20 35617 8182 1483176211
25-29 år26 59123 5882 5773535221
30-39 år53 00247 3844 80264412943
40-49 år54 17048 6724 7715909542
50-59 år48 18843 6493 9424898127
60 år og over40 50837 5742 5832983815
Uoppgitt alder19190000
Begge kjønn257 005230 76522 5852 981507167
Menn194 558172 26419 0352 645465149
Kvinner62 44758 5013 5503364218
Uoppgitt kjønn4 9694 7981411974
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2020
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt261 974261 9553 79115 34920 35626 59153 00254 17048 18840 50819
Begge kjønn257 005257 0053 79015 25620 03726 10051 84552 93647 14339 8980
Menn194 558194 5583 11111 84015 43419 96039 04138 64935 24931 2740
Kvinner62 44762 4476793 4164 6036 14012 80414 28711 8948 6240
Uoppgitt kjønn4 9694 9501933194911 1571 2341 04561019
¬ Eiendomstyveri
I alt4 1094 1095853163334578637724613220
Begge kjønn4 1094 1095853163334578637724613220
Menn2 5892 5893321952103185984792761810
Kvinner1 5201 5202531211231392652931851410
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt11 43611 432633165561 1272 8582 7332 1191 6604
Begge kjønn10 28910 289622944911 0202 5742 4191 8841 5450
Menn8 1418 141522383978422 1731 9231 4321 0840
Kvinner2 1482 1481056941784014964524610
Uoppgitt kjønn1 1471 143122651072843142351154
¬ Eiendomsskade
I alt6486481128489911367643170
Begge kjønn6486481128489911367643170
Menn575575997679791206739160
Kvinner73731381012169410
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 3075 3076145686797091 1578795111900
Begge kjønn5 3075 3076145686797091 1578795111900
Menn4 5724 5725135055946249847374471680
Kvinner73573510163858517314264220
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt1 0841 084145121130981851801181070
Begge kjønn1 0841 084145121130981851801181070
Menn1 0661 066140120126981831761161070
Kvinner1818514024200
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt12 76012 7607091 7261 9441 9262 9441 9381 0924810
Begge kjønn12 76012 7607091 7261 9441 9262 9441 9381 0924810
Menn10 84710 8475801 4681 6871 6762 5301 6119053900
Kvinner1 9131 913129258257250414327187910
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt5 5025 5022956027638341 2248796013040
Begge kjønn5 5025 5022956027638341 2248796013040
Menn4 7634 7632615366917151 0707444942520
Kvinner739739346672119154135107520
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt219 838219 8231 25211 58515 79021 23643 40246 47342 96037 12515
Begge kjønn216 016216 0161 25211 51415 53620 85242 52945 55342 15036 6300
Menn160 894160 8941 1198 67911 59215 51731 18232 71231 30028 7930
Kvinner55 12255 1221332 8353 9445 33511 34712 84110 8507 8370
Uoppgitt kjønn3 8223 80707125438487392081049515
¬ Annet lovbrudd
I alt1 2901 2901631721132332402833020
Begge kjønn1 2901 2901631721132332402833020
Menn1 1111 111152358912012002402830
Kvinner179179181422324043190
Uoppgitt kjønn00000000000
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt58,6158,6119,9479,6774,8872,4871,7175,2867,4731,76..
Begge kjønn57,5057,5019,9479,1873,7071,1470,1473,5666,0131,28..
Menn86,6286,6231,95119,45109,69106,00103,19104,6396,4651,49..
Kvinner28,0828,087,3236,5235,1034,3835,4940,8034,1112,91..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt0,920,923,081,641,221,251,171,070,650,25..
Begge kjønn0,920,923,081,641,221,251,171,070,650,25..
Menn1,151,153,411,971,491,691,581,300,760,30..
Kvinner0,680,682,731,290,940,780,730,840,530,21..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt2,562,560,331,642,053,073,873,802,971,30..
Begge kjønn2,302,300,331,531,812,783,483,362,641,21..
Menn3,623,620,532,402,824,475,745,213,921,78..
Kvinner0,970,970,110,600,721,001,111,421,300,69..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,140,140,590,440,330,250,180,110,060,01..
Begge kjønn0,140,140,590,440,330,250,180,110,060,01..
Menn0,260,261,020,770,560,420,320,180,110,03..
Kvinner0,030,030,140,090,080,070,040,030,010,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,191,193,232,952,501,931,571,220,720,15..
Begge kjønn1,191,193,232,952,501,931,571,220,720,15..
Menn2,042,045,275,094,223,312,602,001,220,28..
Kvinner0,330,331,090,670,650,480,480,410,180,03..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,240,240,760,630,480,270,250,250,170,08..
Begge kjønn0,240,240,760,630,480,270,250,250,170,08..
Menn0,470,471,441,210,900,520,480,480,320,18..
Kvinner0,010,010,050,010,030,000,010,010,010,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt2,852,853,738,967,155,253,982,691,530,38..
Begge kjønn2,852,853,738,967,155,253,982,691,530,38..
Menn4,834,835,9614,8111,998,906,694,362,480,64..
Kvinner0,860,861,392,761,961,401,150,930,540,14..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,231,231,553,122,812,271,661,220,840,24..
Begge kjønn1,231,231,553,122,812,271,661,220,840,24..
Menn2,122,122,685,414,913,802,832,011,350,41..
Kvinner0,330,330,370,710,550,670,430,390,310,08..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt49,1849,186,5960,1358,0857,8858,7264,5860,1529,11..
Begge kjønn48,3348,336,5959,7657,1556,8457,5463,3059,0228,72..
Menn71,6471,6411,4987,5682,3982,4182,4288,5685,6547,41..
Kvinner24,7924,791,4330,3130,0729,8731,4536,6731,1111,73..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,290,290,080,160,260,310,320,330,400,24..
Begge kjønn0,290,290,080,160,260,310,320,330,400,24..
Menn0,490,490,150,230,410,480,530,540,660,47..
Kvinner0,080,080,010,090,110,120,090,110,120,03..
Uoppgitt kjønn......................
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2020
Alle lovbruddstyper261 974261 9553 79115 34920 35626 59153 00254 17048 18840 50819257 005194 55862 4474 969
¬ Eiendomstyveri4 1094 10958531633345786377246132204 1092 5891 5200
¬¬ Tyveri, i alt4 1044 10458531633345786176946132204 1042 5851 5190
¬¬¬ Mindre tyveri2 2162 21643316014817137038128926402 2161 1921 0240
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 1602 16042115514416736137228425602 1601 1551 0050
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri565612544995805637190
¬¬¬ Tyveri1 4241 4241151141282043792851425701 4249884360
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted885885525976136227190984708855453400
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1821821722122349352040182155270
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1021027111013341872010278240
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig353553251073003525100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig660010310106330
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6161287821104106150110
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy545431189911210545130
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel606041582612400605550
¬¬¬¬ Tyveri fra person1411413210171534191130141104370
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale393911551068303929100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)441010200004310
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1313711013000131210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)16161121110000161150
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)69691269920103006949200
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri000000000000000
¬¬¬ Grovt tyveri306306623426181741810306262440
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted464618551494004636100
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet434322381115200434120
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig16616627303340431100166146200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1291292524223334900129109200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig2525012866200252500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1212014313000121200
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2020042661100201820
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person303012281060103020100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)331001010003210
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)220000010102200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)770013120007340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)220000110002200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1616021481000161150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri110001000001100
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1581583119152131291200158143150
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1131132015916242090011398150
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1616511134100161600
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2929635445200292900
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel550000230005410
¬ Annet vinningslovbrudd11 43611 432633165561 1272 8582 7332 1191 660410 2898 1412 1481 147
¬¬ Heleri og hvitvasking3013011828225095631870301258430
¬¬¬ Heleri, i alt2672671723184489571360267233340
¬¬¬¬ Heleri2112111719143172441040211183280
¬¬¬¬ Grovt heleri5656044131713320565060
¬¬¬ Hvitvasking, i alt3333154656510332580
¬¬¬¬ Hvitvasking991131012009720
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2424041555310241860
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking110000100001010
¬¬ Bedrageri, i alt1 2901 2903262901984472811473301 2908834070
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende333346211251203318150
¬¬¬ Bedrageri732732275264122260127661407324982340
¬¬¬ Grovt bedrageri525525142475175149801705253671580
¬¬ Underslag, i alt2462463332331505929180246165810
¬¬¬ Underslag14814832918183032117014892560
¬¬¬ Grovt underslag9898045132027181109873250
¬¬ Økonomisk utroskap30300111671130302910
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel440000011204310
¬¬ Regnskapsovertredelse3313310212261019764290331301300
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd550001301005320
¬¬ Skatt og avgift1401400115385618210140123170
¬¬¬ Skattesvik2727000299430272430
¬¬¬ Grovt skattesvik30300101610660303000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift83830012233781208369140
¬¬ Tolloven9 0619 057101894078122 1092 1631 8221 54547 9146 3501 5641 147
¬¬¬ Smugling8 9498 945101814038012 0742 1311 8051 54047 8026 2521 5501 147
¬¬¬ Annet, tolloven112112084113532175011298140
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2828000396820282620
¬ Eiendomsskade6486481128489911367643170648575730
¬¬ Skadeverk, i alt6366361128488891327341170636566700
¬¬¬ Mindre skadeverk727223956128630726480
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning30301231336110302730
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1717330151310171520
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk2525834241210252230
¬¬¬ Skadeverk502502816967791075432130502450520
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2442444231324156291210244218260
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1771772420253035221650177158190
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk81811518108163470817470
¬¬¬ Grovt skadeverk62628616413113106252100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning48487514396310483990
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1313102145000131300
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk110100000001010
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade121200124320012930
¬ Vold og mishandling5 3075 3076145686797091 15787951119005 3074 5727350
¬¬ Voldslovbrudd3 6883 68840343250351681459031511503 6883 1145740
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 0222 0222672472172624413281916902 0221 7223000
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 7951 7952062041892413973091836601 7951 5122830
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse227227614328214419830227210170
¬¬¬ Kroppsskade, i alt6466466299132109129812950646630160
¬¬¬¬ Kroppsskade50550558829087100622240505493120
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1411414174222291971014113740
¬¬¬ Drap2323404562200232300
¬¬¬ Drap, forsøk3131163974100312830
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død3737046258570372890
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade2020032123450201460
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død1717014135120171430
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt1741740391359592560174139350
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner1461460381152491850146115310
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner28280012710710282440
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann678678646812210815296491906784901880
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd777755108151213907754230
¬¬ Trusler, i alt736736525196102165133105320736675610
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)35435439203439866850180354316380
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1616012233320161510
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann35035013295957716149110350331190
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1616011451310161330
¬¬ Ran og utpressing231231864427243015410231213180
¬¬¬ Ran15715758292117219200157145120
¬¬¬ Grovt ran626226123695100626110
¬¬¬ Utpressing121223310111012750
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang330111000003300
¬¬ Frihetsberøvelse1414123143000141400
¬¬ Omsorgs- og familieforhold151500218220015780
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6186187238476313613685410618544740
¬¬ Menneskehandel110000000101100
¬¬ Terror og terrorrelatert handling110001000001100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 0841 0841451211309818518011810701 0841 066180
¬¬ Voldtekt, i alt2692693939322846501619026926540
¬¬¬ Voldtekt2442443539312540451415024424040
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år145145282212102130913014514140
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder999971719151915520999900
¬¬¬ Grov voldtekt2525401365240252500
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1414300113240141400
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1111101252000111100
¬¬ Voldtekt, forsøk772001211007700
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold2020000151580202000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år8989327276810440898900
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående000000000000000
¬¬ Seksuell handling86869610813178150868510
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5656654510112130565600
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3030316336620302910
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1871871518191636302231018718520
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)838312107617147100838210
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder10410438121019161521010410310
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd42642677314238757162300426415110
¬ Rusmiddellovbrudd12 76012 7607091 7261 9441 9262 9441 9381 092481012 76010 8471 9130
¬¬ Narkotikalovbrudd8 0258 0256411 3121 3801 3141 8169934719808 0256 8841 1410
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 1003 1004667646404135021951002003 1002 5355650
¬¬¬¬ Narkotika, bruk1 7441 74437547835921820862341001 7441 3883560
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 3561 35691286281195294133661001 3561 1472090
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt4 9254 9251755487409011 3147983717804 9254 3495760
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 2014 2011755206577591 0866403046004 2013 6795220
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7247240288314222815867180724670540
¬¬ Doping23523519314610435360235224110
¬¬¬ Doping, legemiddelloven27270168100110272610
¬¬¬ Doping, straffeloven2082081825389435250208198100
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 3174 3175935651154899788060036604 3173 5987190
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 0654 0655734949851394381455333804 0653 3627030
¬¬¬ Promillekjøring, annet252252271335546647280252236160
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt132132846171310151490132104280
¬¬¬ Alkohollovovertredelse132132846171310151490132104280
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd5151035517154205137140
¬ Ordens- og integritetskrenkelse5 5025 5022956027638341 22487960130405 5024 7637390
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse2 9112 91117730940244458744133122002 9112 5683430
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 3611 361361732592572931871193701 3611 2301310
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet4564569679279944653160456430260
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus3713715416667935732100371334370
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse53453422651011111068434110534466680
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 5501 55014113614318729425421218301 5501 3382120
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted602602977684831277643160602554480
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd506506243733559411884610506477290
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning4424422023264973608510604423071350
¬¬ Myndighetskrenkelse1 9391 939732192952934853131926901 9391 6552840
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet1 5851 585722062642363692321475901 5851 3881970
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann3603602357675278522650360307530
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann2232231531393245381850223186370
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann13713782628203314800137121160
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 2251 225491491971842911801215401 2251 0811440
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1071072492014169123010792150
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud17117116920464727150171150210
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet772772221251531261888250260772685870
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1231230391931312370123108150
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning525226651011930524660
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1451451620284628142014597480
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1281281315254227132012892360
¬¬¬¬ Uriktig anklage1717035341100175120
¬¬¬ Utlendingslovgivning16516505102563381950165140250
¬¬¬¬ Innreiseforbud6161005102912500615740
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold440103000004400
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning100100045123426145010079210
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet161600033721016880
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse28280211481020282260
¬¬ Integritetskrenkelse65265245746697152125781506525401120
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse38138118333960100814280381318630
¬¬¬¬ Dokumentfalsk3463461229355392754280346293530
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk270270916304377632660270236340
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet7676313510151216207657190
¬¬¬¬ Pengefalsk110001000001010
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3333644676000332490
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)111133011300011740
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2222314563000221750
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse110000100001100
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2042042630213144311920204171330
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1921922530192941291720192161310
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1212102232200121020
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred880100133008440
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering37371253651140373070
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2222081315310221750
¬ Trafikkovertredelse219 838219 8231 25211 58515 79021 23643 40246 47342 96037 12515216 016160 89455 1223 822
¬¬ Veitrafikkovertredelse218 959218 9441 22811 52515 71021 13243 24946 28642 79937 01515215 139160 15854 9813 820
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 8613 86125432232947287266458136703 8613 4424190
¬¬¬ Ulovlig hastighet179 579179 5643888 74712 42016 49333 85938 05636 76432 83715175 957130 46045 4973 622
¬¬¬ Personskade1 0971 09733111859019217615725301 0977943030
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 42234 4225532 3452 8764 0778 3267 3905 2973 558034 22425 4628 762198
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning87987924608010415318716111008777361412
¬ Annet lovbrudd1 2901 29016317211323324028330201 2901 1111790
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 1101 1101525509317421425228701 1109811290
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000001001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd5435433593181981221940543518250
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd56656612204162931161299305664621040
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning2424002163840242310
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning156156162019532323110156107490
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
Straffede personer
I alt261 9744 10911 4366485 3071 08412 7605 502219 8381 290
Hele landet251 6853 7279 2866375 1871 06912 0835 178213 3511 167
Viken58 7799032 4791441 1032422 8261 14049 792150
Oslo24 4138551 191108906981 74691918 51872
Innlandet17 468203570392656772031215 23755
Vestfold og Telemark19 9783001 02852458821 06744716 46678
Agder15 032194555393576273335712 65580
Rogaland25 250273720624198697340622 193118
Vestland31 747352787484871131 02046028 332148
Møre og Romsdal12 348138381352225864225210 519101
Trøndelag - Trööndelage22 15222675439405951 05035519 126102
Nordland10 15111941725249866162388 31982
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 367164404463168069029212 194181
Norge, uoppgitt fylke0000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke10 2623802 15011119156773236 464123
Uoppgitt fylke272001001230
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt58,610,922,560,141,190,242,851,2349,180,29
Hele landet56,310,832,080,141,160,242,701,1647,730,26
Viken57,060,882,410,141,070,232,741,1148,330,15
Oslo41,821,462,040,191,550,172,991,5731,730,12
Innlandet55,460,641,810,120,840,212,290,9948,370,17
Vestfold og Telemark56,530,852,910,151,300,233,021,2646,590,22
Agder59,330,772,190,151,410,242,891,4149,950,32
Rogaland64,900,701,850,161,080,222,501,0457,050,30
Vestland60,270,671,490,090,920,211,940,8753,790,28
Møre og Romsdal56,000,631,730,161,010,262,911,1447,710,46
Trøndelag - Trööndelage56,550,581,920,101,030,242,680,9148,820,26
Nordland50,180,592,060,121,230,433,051,1841,120,41
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3,391,4359,830,891,55
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2020
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt261 974261 9553 79115 34920 35626 59153 00254 17048 18840 50819
Hele landet251 685251 6843 78615 12319 70425 35750 33151 73946 21039 4341
Viken58 77958 7798753 1864 2045 60211 76412 97211 1579 0190
Oslo24 41324 4135549561 7872 8645 8355 0114 0903 3160
Innlandet17 46817 4681951 1311 5221 6653 0313 3533 4133 1580
Vestfold og Telemark19 97819 9783321 2011 4411 8293 7363 8993 8793 6610
Agder15 03215 0321959491 2211 4602 8633 0922 7242 5280
Rogaland25 25025 2503591 5591 9422 5345 2675 3884 5563 6450
Vestland31 74731 7474171 8772 4393 0606 5536 6495 7375 0150
Møre og Romsdal12 34812 3471569129821 2092 4142 4902 2251 9591
Trøndelag - Trööndelage22 15222 1522921 4251 9202 4434 3854 2814 0823 3240
Nordland10 15110 1511518199401 0701 8301 8751 8211 6450
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 36714 3672601 1081 3061 6212 6532 7292 5262 1640
Norge, uoppgitt fylke00000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke10 26210 24442246511 2282 6632 4261 9771 07118
Uoppgitt fylke2727121685130
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt42 13642 1322 5393 7644 5665 3559 6007 6975 2283 3834
Hele landet38 33438 3332 5363 6454 2934 8188 4616 7494 6663 1651
Viken8 9878 9876528549461 0611 9531 6661 0827730
Oslo5 8955 8955064926508211 4301 0086303580
Innlandet2 2312 2311112192692304443963362260
Vestfold og Telemark3 5123 5122193233553907305914834210
Agder2 3772 3771082453132945174142812050
Rogaland3 0573 0572353003294176625453692000
Vestland3 4153 4152403113664397956154272220
Møre og Romsdal1 8291 828842032072064353072191671
Trøndelag - Trööndelage3 0263 0261482923874226485003722570
Nordland1 8321 8321051912222443653242051760
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2 1732 1731282152492944823832621600
Norge, uoppgitt fylke00000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke3 7983 79521182735371 1379485622183
Uoppgitt fylke44110020000
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt58,6158,6119,9479,6774,8872,4871,7175,2867,4731,76..
Hele landet56,3156,3119,9278,4972,4869,1168,1071,9064,7130,92..
Viken57,0657,0618,5471,0477,5480,2072,6072,5763,3130,36..
Oslo41,8241,8228,4146,9645,7838,7243,5351,6451,8127,45..
Innlandet55,4655,4615,3685,1485,5278,7573,1672,4464,0228,96..
Vestfold og Telemark56,5356,5321,9380,3375,4676,5873,2670,4665,3431,93..
Agder59,3359,3317,2279,7772,8174,9973,4976,0367,2734,27..
Rogaland64,9064,9019,6887,2080,3280,2076,4980,8774,0236,41..
Vestland60,2760,2717,9877,8369,5169,7875,5980,2470,7133,48..
Møre og Romsdal56,0056,0015,7191,1975,7377,7872,7273,9163,6927,89..
Trøndelag - Trööndelage56,5556,5517,9080,7269,5870,6069,6572,4867,0929,49..
Nordland50,1850,1817,9695,2779,3570,5463,3465,2753,6824,65..
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku70,4970,4931,77122,0398,4590,9985,4489,3575,5535,81..
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt9,439,4313,3619,5416,8014,6012,9910,707,322,65..
Hele landet8,588,5813,3418,9215,7913,1311,459,386,532,48..
Viken8,728,7213,8219,0417,4515,1912,059,326,142,60..
Oslo10,1010,1025,9524,1716,6511,1010,6710,397,982,96..
Innlandet7,087,088,7416,4915,1210,8810,728,566,302,07..
Vestfold og Telemark9,949,9414,4721,6118,5916,3314,3210,688,143,67..
Agder9,389,389,5420,5918,6615,1013,2710,186,942,78..
Rogaland7,867,8612,8816,7813,6113,209,618,186,002,00..
Vestland6,486,4810,3512,9010,4310,019,177,425,261,48..
Møre og Romsdal8,298,298,4620,3015,9613,2513,109,116,272,38..
Trøndelag - Trööndelage7,727,729,0716,5414,0312,1910,298,476,112,28..
Nordland9,069,0612,4922,2218,7416,0912,6311,286,042,64
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku10,6610,6615,6423,6818,7716,5015,5212,547,842,65..
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Standardtegn i tabeller
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
I alt261 9744 10911 4366485 3071 08412 7605 502219 8381 290
Alle verdensdeler256 8334 09810 2746485 2991 08212 7445 492215 9071 289
Europa249 7633 8599 8746214 9051 01312 2225 057210 9511 261
Norge216 3462 9326 1275564 37195410 2154 286185 8451 060
Danmark1 702131275185105231 38917
Sverige4 1047727716746274833 27621
Latvia1 17433154214377308547
Litauen5 5561677985724297964 09027
Polen9 8012151 5851412485772287 02426
Romania1 839187204441795501 22724
Storbritannia94316394294631975613
Tyskland1 1961650115373131 00916
Afrika2 120671117174212181871 3314
Asia3 90413925818192462262152 79218
Syria1 645351308632464471 26311
Amerika9523130225273327525
Oseania942103051811
Statsløse13511120821510770
Uoppgitt5 00601 150000103 8541
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I tabellene oppgis antall straffereaksjoner innenfor intervaller av utmålte dager eller kroner, eller som gjennomsnittlig utmålt straff.

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikkenfor statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten eller tjenestepersoner med delegert foreleggsmyndighet er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved dom idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen idømmes i antall timer, mellom 30 og 420, og kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste, ulike program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre relevante tiltak. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. Dommer på samfunnstjeneste kan forekomme i senere årganger enn 2002 hvis gjerningen er begått før mars 2002, og kategoriseres i gjeldende tabeller som samfunnsstraff.

Annen type reaksjon:

Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraffens gjennomføringstid på verdier for antall dager betinget fengsel.

Rettighetstap (straffeloven 2005 kapittel 10) er en form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person.

Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse).

I saker der den tidligere særreaksjonsformen sikring ble idømt alene og ikke i kombinasjon med ubetinget fengsel, kategoriseres disse som Annen type reaksjon.

Egenskaper ved personene

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (det siste mulige, gjerningens slutt hvis flere er oppgitt) for hovedlovbruddet. Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om gjerningsdato eller reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklede forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger). I statistikken blir bosted oppgitt som fylke.

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff, og personer som har fått forenklet forelegg.

På grunn av nye regler for hva som registreres i det nye reaksjonsregister, er tabellene med statistikk over tidligere registrering i reaksjonsregisteret ikke videreført fra 2016-årgangen.

Lovbruddsgruppe(ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd(ny versjon fra og med 2015)

Fylke(bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Navn: Straffereaksjoner

Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Årlig. Normalt publisering i løpet av første halvår etter statistikkår.

Det rapporteres årlige tall til Eurostat publisert som "Convicted persons" i tabell for Persons brought before criminal courts by legal status of the court process (OBS: de norske tallene her omfatter ikke bare personer med dom, men alle straffede personer unntatt de gitt forenklet forelegg for hovedlovbruddet). Mer sporadisk rapporteres også andra tall til Eurostat og UNODC.

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Statens innkrevingssentral samt ferdig bearbeidet statistikkgrunnlag lagres på Linux. Ferdig bearbeidet statistikkgrunnlag arkiveres og dokumenteres for senere gjenbruk, utvikling og utlån av individdata (mikrodata) til bruk i forskning.

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsinndelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Omleggingen medførte endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Statistikk for årganger før 2015 som ligger i Statistikkbanken er imidlertid re-produsert etter den nye lovbruddsinndelingen. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Fra og med 2019-årgangen er også forenklede forelegg for sjøfartsforhold inkludert i statistikken.

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbruddog fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungdomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisningerpå grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

Ikke relevant

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år.

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom for forseelser begått før 1.10.2015 (jf. straffeloven 1902) ble fram til og med 2018-årgangen i tillegg hentet fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Mengden straffereaksjoner fra bøteregisteret som ble brukt i statistikken avtok betraktelig fra og med 2016-årgangen og BOT ble tatt helt ut som kilde fra og med 2019-årgangen

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet. Fra og med 2019-årgangen ble kilderegisteret endret fra SIRI-registeret til SIAN-registeret. Data trekkes ikke direkte fra kilderegisteret men fra et «datavarehus» som henter informasjon fra disse registrene.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dom på bot for forseelser registrert i reaksjonsregisteret (SSP), og informasjon fra bøteregisteret (BOT) blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir også disse registrert i det nye reaksjonsregisteret, med unntak der forseelsen er begått før 1. oktober 2015 og dermed skal straffes og registreres etter gammel lov og forskrift. Bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene. I tilfeller der en sak er registrert i begge registrene, tas kun den fra reaksjonsregisteret med i statistikkmaterialet. For 2019-årgangen utgikk BOT som kilde i sin helhet.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer (og fra 2016 også D-nummer/midlertidig fødselsnummer) er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Reaksjonsregisteret (tidligere SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Blant annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Ikke relevant

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato. Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd (forseelser og forbrytelser). En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har særlig påvirket antallet reaksjoner i årgangene 2000-2002, samt 2007 ble (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007), men også den årlige endringen i andre år vil kunne være påvirket av registreringstempo. Statistikken er således bedre egnet til å angi lengre trender enn presise årlige svingninger hvis man ønsker å studere utviklingen i rettskraftige avgjørelser. Omlegging til ny teknisk plattform og registreringspraksis for reaksjonsregisteret i 2015, med mer direkte overført informasjon fra BL/Strasak, har sannsynlig også påvirket omfanget av saker spesielt dette året.

Det er usikkerhet knyttet til antallet betingede påtaleunnlatelser som har blitt levert i kildematerialet fra politiet for tidligere år. Sammenligninger med statistikk over siktede personer, antyder at det har vært et betydelig frafall av betingede påtaleunnlatelser i årgangene før 2007, særlig for forseelsessaker hentet fra BOT-registeret og særlig rundt 2002. Fra og med 2013-årgangen er det gjort en grundigere kvalitetssikring av disse sakene.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 1997, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet. Fom. 2019-årgangen utgikk BOT-registeret som kilde i sin helhet, og alle reaksjoner utenom forenklet forelegg hentes fra SSP og har samme datakvalitet.

Hovedlovbrudd: I datagrunnlaget fra det gamle reaksjonsregisteret (SSP 2.0) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.

Statsborgerskap: Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg kan nå tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap i statistikken som fordeler straffereaksjoner og straffede personer etter statsborgerskap, men innebærer også at antallet straffereaksjoner og straffede personer med kjent utenlandsk statsborgerskap har økt betraktelig i disse statistikkene. Andelen av de med oppgitt statsborgerskap som har utenlandsk statsborgerskap i 2016 (og senere år) er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, når det gjelder straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbrudd er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen.

For 2019-årgangen er for første gang forenklede forelegg for sjøfartsforhold inkludert i statistikken (se Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker, jf. Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 42). Det har vært mulig å ilegge forenklet forelegg for slike straffbare forhold siden 2001 men informasjon om slike reaksjoner har ikke vært hentet inn fra Statens innkrevingssentral før 2019-årgangen. Disse sakene utgjør således et mindre brudd i statistikken både i 2019 og rundt 2002 (fj. nedgangen i antall ilagte forelegg for sjøfartsforseelse disse årene). De 1 346 forenklede foreleggene for sjøfartsforhold i 2019 utgjør et relativt lite brudd i forhold til 2002-2018 (men ikke tidligere) i antallet straffereaksjoner og straffede personer i alt, samt for alle grupperinger av forenklede forelegg og trafikkovertredelser. Bruddet kan identifiseres i tabeller som viser reaksjonstype fordelt på hovedlovbruddstype, dvs. for forenklede forelegg gitt for overtredelse av «Annen transport- og trafikklovgivning», se bl.a. statistikkbanktabell 10622.

Prinsipielt er også forenklet forelegg for veitrafikkovertredelser på Svalbard inkludert for første gang med i 2019-årgangen (jf. Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard). Slike forenklede forelegg for Svalbard forekommer imidlertid sjeldent, og ingen i 2019-årgangen.

For 2019-årgangen er også kontaktforbud (straffeloven 2005 § 58) tatt med i uttrekk fra SPP og inkludert i statistikkgrunnlaget som en type rettighetstap (straffeloven 2005 kapittel 10). Det er imidlertid svært sjeldent at rettighetstap gis som reaksjon alene og det er ingen slike tilfeller i 2019.

I 2019-årgangen er data fra BOT-registeret helt tatt ut som grunnlag for statistikken. Siden ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015, blir alle reaksjoner som tidligere kun ble ført i BOT-registeret nå også registrert i Reaksjonsregisteret. Siden saker begått før loven trådte i kraft fremdeles skal registreres etter gammel praksis, har det vært et etterslep av eldre forseelsessaker som har vært nødvendig å hente fra BOT-registeret. I 2019-årgangen er imidlertid etterslepet så lite at det sannsynlig er mindre enn de feil som oppstod på grunn av delvis overlappende uttrekk fra to registre (i form av dubletter og dublettslettinger): basert på 2019-rådata fra BOT hvor saker er registrert som forseelse med gjerningstidspunkt før 1.10.2015 (bl.a. brudd på domstolsloven, manglende skattetrekk, kjøre- og hviletid) ville det anslagsvis vært rundt 25 flere reaksjoner som hadde kommet med i endelig statistikk hvis BOT-data hadde vært inkludert i denne årgangen. Det utgjør derfor ikke et vesentlig tidsbrudd i statistikken. På grunn av foreldelsesfristene i straffeloven er det også svært lite sannsynlig at det vil kunne forekomme et vesentlig antall slike eldre forseelsessaker med bot/forelegg som reaksjon i kommende årganger, om noen over hodet.

Fra 1. januar 2020 har det vært store endringer i inndelingen av fylker og kommuner pga. regionreformen. Antall fylker gikk fra 18 til 11, og antall kommuner fra 422 til 356. Dette er beskrevet i artikkelen Endringer i de regionale inndelingene, samt i artikkelen Regionreformen og utfordringer for bruken av et stort antall av SSBs statistikker. I SSBs statistikkbanktabeller med fylkesfordeling kan man velge å ta med tall for kun nye, kun gamle eller både gamle og nye fylker. Fylkene som heter det samme vi ligge med tidsserier strekker seg før og etter 2020, selv om også disse tidsseriene kan inneholde brudd på grunn av endringene i grensene mellom fylkene. Se også Standard for fylkesinndeling og Standard for kommuneinndeling med korrespondanselister i KLASS.

Statistisk sentralbyrå har liten mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIAN, tidligere SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIAN (tidligere SIRI) inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere reaksjonsregisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottok grunnlagsdataene. Kripos gjorde i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som var praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Ikke relevant
Kontakt