Elevar i grunnskolen

Til toppen

12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) , Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) , Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikatorer til kommunefakta Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)

Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.