Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 72,8 prosent i 2023, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Visualisering

I denne visualiseringen kan du avgrense befolkningen til kjønn og ulike aldersgrupper (20-64, 20-66, 15-24, 25-54, 55-74) og se tallene fordelt på arbeidsstyrkestatusene personer i/utenfor arbeidsstyrken, sysselsatte og arbeidsledige. Tallene vises både som 1 000 personer og prosent. Hold markøren over en stolpe for å se utviklingen over tid siden 2006. 

Visualiseringen er optimalisert for større skjermer.