Barn og unge

Banner

Kommune

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
Tall ikke tilgjengelig
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
Tall ikke tilgjengelig
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
Tall ikke tilgjengelig

Familier

Tabeller for barn og unge i familier:

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
Tall ikke tilgjengelig
ikon av bygning
Tall ikke tilgjengelig
ikon av skoleelever
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av buss
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for barn og unges økonomi:

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for barn og unge i barnevernet: