Barn og unge

Banner

Kommune

Eidfjord (Vestland)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2022
182
barn
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
2. kvartal 2022
955
innbyggere
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2021
9
personer

Familier

Tabeller for barn og unge i familier:

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2021
55,9
prosent
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2021
8
prosent

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2021
92,6
%
ikon av bygning
2021
75
%
ikon av skoleelever
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av buss
2021
20,4
%

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
4,8
%

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
2020
6,4
%
Inntekt etter skatt for husholdningene

Tabeller for barn og unges økonomi:

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
Tall ikke tilgjengelig

Tabeller for barn og unge i barnevernet: