Barn og unge

Banner

Kommune

Aarborte - Hattfjelldal (Nordland - Nordlánnda)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2021
219
barn
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
3. kvartal 2021
1 270
innbyggere
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2020
6
personer

Befolkningspyramide

Tabeller for barn og unge i befolkningen:

Familier

Tabeller for barn og unge i familier:

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2020
14,1
prosent
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2020
19,3
prosent

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2020
92,1
%
ikon av bygning
2020
11,6
%
ikon av skoleelever
2020
1,5
%
Ikon av buss
2020
64
%

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
3,6
%

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
2019
15,5
%

Inntekt etter skatt for husholdningene

Tabeller for barn og unges økonomi:

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
2020
4,8
prosent

Tabeller for barn og unge i barnevernet: