Skattestatistikk for personer

08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

inntekt og formue Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for alle personer (kr):
kr
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
personer
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
31.12
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
31.12.
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
inntekt og formue
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken