Variabeldefinisjon

Alminnelig inntekt etter særfradrag

  English
Navn Alminnelig inntekt etter særfradrag
Definisjon Beregningsgrunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2004-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Statistikk Skattestatistikk, oversikt over skatteligningen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F)
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie)
08878: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Antall, mill.kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F)
08411: Inntektsintervall, etter kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre
08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K)