Skatt for personer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

Det er store regionale forskjeller både i boligverdi og verdiendring over tid, og primær- og sekundærboliger har hatt en ulik verdiutvikling de senere årene. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene.

A wealth tax at work

Norge er et av få land i verden med en årlig skatt på formue og denne er stadig gjenstand for debatt. Debatten dreier seg primært om fordelingseffekter og eventuelle uheldige adferdsendringer knyttet til økonomisk effektivitet, slik som effekter på sparing, investering og entreprenørskap.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for personer.