Variabeldefinisjon

Næringsinntekt

  English
Navn Næringsinntekt
Definisjon Skattemessig overskudd fra næringsvirksomhet.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05660: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie)
05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie)