Variabeldefinisjon

Ulykkes- og yrkesskadeforsikring

  English
Navn Ulykkes- og yrkesskadeforsikring
Definisjon Skattepliktige fordeler ved premier betalt av arbeidsgiver, herunder skattepliktig premie til ulykkesforsikring, gruppelivsforsikringspremie, personavbruddsforsikringspremie, livrentepremie og innbetaling/premie til individuell pensjonsspareavtale/pensjonsforsikringsavtale.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller