Variabeldefinisjon

Avtalefestet pensjon, privat sektor

  English
Navn Avtalefestet pensjon, privat sektor
Definisjon Livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Forutsetter at man helt frem til man begynner å ta ut pensjonen jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP. Gjelder fra 01.01.2011
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller