Variabeldefinisjon

Lønn og honorarer

  English
Navn Lønn og honorarer
Definisjon Lønn og honorar som er utbetalt lønn og annen godtgjørelse fra arbeidsgiver i løpet av et kalenderår. Dette omfatter feriepenger, syke- og fødselspenger utbetalt av arbeidsgiver og skattepliktig del av sluttvederlag.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller