Variabeldefinisjon

Andeler i aksje- og obligasjonsfond mm

  English
Navn Andeler i aksje- og obligasjonsfond mm
Definisjon Ligningsverdi av andeler i norske aksjefond og obligasjons- og pengemarkedsfond, både reg. og ikke reg. i verdipapirsentralen ved utgangen av året
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller