Variabeldefinisjon

Avtalefestet pensjon

  English
Navn Avtalefestet pensjon
Definisjon Tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor offentlig sektor eller i privat sektor der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Fra 1/1-2011 innrapporteres ny avtalefestet pensjon i privat sektor separat. Avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1/1-2011 vil fortsatt bli rapportert sammen med avtalefestet pensjon i offentlig sektor.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller