Variabeldefinisjon

Uføretrygd fra folketrygden

  English
Navn Uføretrygd fra folketrygden
Definisjon Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønnsinntekt. Før 2015 kaltes denne stønaden for uførepensjon, og ble skattlagt som pensjon.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller