Variabeldefinisjon

Personinntekt pensjoner

  English
Navn Personinntekt pensjoner
Definisjon Omfatter tjenestepensjon og pensjoner fra folketrygden.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200161/notat_200161.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller