Variabeldefinisjon

Personinntekt lønn

  English
Navn Personinntekt lønn
Definisjon Omfatter lønn for utført arbeid og ulike pensjonsgivende stønader.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200161/notat_200161.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
08878: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Antall, mill.kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr)
06792: Toppskattegrunnlag og personinntekt lønn i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder (avslutta serie)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie)
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie)
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K)