Variabeldefinisjon

Reiseutgifter

  English
Navn Reiseutgifter
Definisjon Fradragsberettigede utgifter til reise hjem-arbeid, besøksreiser til hjemmet, bompenger og ferge.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller