Variabeldefinisjon

Særfradrag

  English
Navn Særfradrag
Definisjon Særfradrag ved uførhet, store sykdomsutgifter og lettere nedsatt ervervsevne. Omfatter også særfradrag for alder til og med 2010
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller