Variabeldefinisjon

Fri bil

  English
Navn Fri bil
Definisjon Beregnet skattemessig verdi ved bruk av arbeidsgivers bil.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller