82587
82587
friartikkel
2012-11-08T12:30:00.000Z
no

Kommunekatalog

Endringer i de regionale inndelingene

Publisert:

Oppdatert:

Lurer du på hvilke kommuner som gjennom årene er blitt slått sammen eller delt, eller hvordan fylkesinndelingen har endret seg fra 1660 frem til i dag? Dette får du svar på her. Du kan også se endringene som har skjedd i grunnkretsene og bydelene. For perioden 1999-2017 er alle regionale endringer beskrevet. Du kan også laste ned filer som presenterer endringer i kommunene tilbake til 1838 og i fylkene helt tilbake til 1660.

Kommuneendringer, 1975-2017

Her kan du se endring i kommuneinndelingen i perioden 1975-2017. I løpet av årene 1975-1987 var det ingen kommunesammenslåinger, men det var derimot flere delinger av kommuner i perioden 1976-1977. I alt 10 kommuner ble splittet i alt 21 kommuner.
 

Alle kommuneendringer, 1838-2017

Alle kommuneendringer i perioden 1838-2017 er her samlet i en tabell (Excel-fil). Oversikten er sortert etter tidspunkt for endring i kommuneinndelingen innenfor de enkelte fylker. Først kommer delinger av kommuner, så sammenslåing av kommuner, deretter kommuner som er opprettet ved grenseregulering og til slutt endring av kommunenavn eller kommunenummer. Oversikten inneholder også opplysninger om kommuner som har samisk og kvensk navn.
 

Beskrivelse av alle regionale endringer, 1999-2019

Denne oversikten beskriver alle endringer i fylkes-, kommune-, bydels- og grunnkretsinndelinger i perioden 1999-2019.

2019

Fra 1. januar 2019 skiftet 1567 Rindal fylke og fikk nytt kommunenummer 5061. Alle grunnkretser i Rindal kommune fikk dermed nytt nummer som starter på 5061 i stedet for 1567.

Fra 1.1.2019: Krets 14440104 Kjøs i Hornindal opphører å eksistere og deles mellom 1444 Hornindal og 1449 Stryn. Den delen som blir igjen i Hornindal blir 14440108 Kjøs. Den delen som overføres til Stryn blir 14490114 Markane.

Fra 1.1.2019: Krets 09280211 Hovland i Birkenes opphører å eksistere og deles mellom 0928 Birkenes og 0937 Evje og Hornnes. Den delen som blir igjen i Birkenes blir 09280212 Vegusdal nord. Den delen som overføres til Evje og Hornnes blir 09370108 Hovland.

2018

 • 1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand. 
 • Kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal ble slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
 • Kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy ble slått sammen til ny kommune 0729 Færder. 
 • Kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik ble slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
 • Fylkene 16 Sør-Trøndelag og 17 Nord-Trøndelag ble slått sammen til nytt fylke 50 Trøndelag.

2017

Fra 1. januar 2017 ble 24 grunnkretser i Oslo kommune delt i 57 grunnkretser. I tillegg er det foretatt fire justeringer av grunnkretsgrenser.

Fra 1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke i Vestfold fylke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg. Nye 0710 Sandefjord kommune vil få om lag 62 000 innbyggere og et totalareal på 422 km2.

Fra 1. januar 2017 ble det foretatt en kommunegrenseendring mellom kommunene 1124 Sola og 1102 Sandnes. 

2015

Grunnkretsene 02190914 Stabekk 14, 02190916 Stabekk 16, 02191013 Høvik 13 og 02191402 Sandvika-Valler 02 er delt. De nye grunnkretsene får følgende grunnkretsnumre og navn:

 • Grunnkretsen 02190914 deles i grunnkretsene 02190926 Stabekk 26 og 02190927 Stabekk 27.
 • Grunnkretsen 02190916 deles i grunnkretsene 02190928 Stabekk 28 og 02190929 Stabekk 29.
 • Grunnkretsen 02191013 deles i grunnkretsene 02191025 Høvik 25 og 02191026 Høvik 26.
 • Grunnkretsen 02191402 deles i grunnkretsene 02191420 Sandvika-Valler 20 og 02191421 Sandvika-Valler 21.

2013

 • Fra 1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy i Troms fylke slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad. Kommunen har om lag 24 000 innbyggere og et totalareal på 445 km2.
 • Fra 1. januar 2013 er grunnkrets 10011706 Hånes Nord - Bjørndalen i 1001 Kristiansand kommune blitt delt i de tre grunnkretsene 10011707 Hånes Nord- Bjørndalen, 10011708 Lauvåsen Syd og 10011608 Lauvåsen Nord.
 • Fra samme tidspunkt er grunnkretsene 12240301 Årvik og 12240302 Årsand i 1224 Kvinnherad kommune blitt overført til 1227 Jondal kommune hvor grunnkretsene har fått betegnelsene 12270108 Årvik og 12270109 Årsand.
 • Samtidig er et område blitt overført fra 1121 Time kommune til 1122 Gjesdal kommune. Det overførte området ble ny grunnkrets i Gjesdal kommune med betegnelsen 11220115 Midtfjell.
 • I 0219 Bærum kommune ble grunnkrets 02190811 Snarøya 11 (det gamle flyplassområde Fornebu) delt i de 20 grunnkretsene 02190812 Snarøya 12 til 02190831 Snarøya 31. I tillegg ble grunnkrets 02190402 Grav 02 delt i grunnkretsene 02190429 Grav 29 og 02190430 Grav 30, samt at grunnkrets 02190412 Grav 12 ble delt i grunnkretsene 02190431 Grav 31 og 02190432 Grav 32.
 • I 0231 Skedsmo kommune ble grunnkretsen 02310410 Kjeller 10 delt i grunnkretsene 02310418 Kjeller 18 og 02310419 Kjeller 19.
 • 2012
 • Fra 1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i Nord-Trøndelag fylke slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy. Kommunen har om lag 6 700 innbyggere og et totalareal på 365 km2.

2011

I 1902 Tromsø kommune ble følgende grunnkretser delt:

 • Grunnkretsen 19020417 Heimland-Fredlund ble delt i de to grunnkretsene 19020420 Fredlund og 19020421 Heimland.
 • Grunnkretsen 19022037 Selnes ble delt i de tre grunnkretsene 19022038 Strand, 19022039 Selnes og 19022040 Finnland.
 • Grunnkretsen 19021201 Skjelnan ble delt i de to grunnkretsene 19021210 Skjelnan og 19021211 Tønsvik.
 • Grunnkretsen 19021501 Reinelva-Sollielva ble delt i de to grunnkretsene 19021506 Sollielva og 19021507 Reinelva.
 • Grunnkretsen 19021502 Nordberg ble delt i de to grunnkretsene 19021508 Nordberg og 19021509 Kalsletta.
 • Grunnkretsen 19022062 Åsland ble delt i de to grunnkretsene 19022064 Naustneset og 19022065 Åsland.
 • Grunnkretsen 19022070 Håkøybotn ble delt i de to grunnkretsene 19022071 Håkøybotn og 19022072 Håkøya.

2010

 • I 1102 Sandnes kommune ble grunnkrets 11020610 Høyland delt inn i de to nye grunnkretsene 11020618 Høyland 1 og 11020619 Høyland 2.

2009

 • I 0219 Bærum kommune er grunnkrets 02191307 utgått. I 0236 Nes kommune utgikk grunnkrets 02360207.

2008

 • I 1663 Malvik kommune. Et nytt delområde 05 er opprettet med de tilhørende grunnkretsene 0501 t.o.m. 0512. Grunnkrets 0207 Bygdelag 2s utmark er utgått.
 • Fra 1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått sammen til en ny kommune 1505 Kristiansund. Kommunen vil få om lag 22 500 innbyggere og et totalareal på om lag 87 km2.
 • Fra 1. januar 2008 ble det foretatt en grenseregulering mellom kommunene 1567 Rindal kommune i Møre og Romsdal fylke og 1612 Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. I alt 4 personer ble overflyttet. I fra samme dato ble det foretatt en grenseregulering mellom kommunene 1902 Tromsø og 1936 Karlsøy i Troms fylke. Medførte overflytting av grunnkrets 4508 Finnkroken (50 personer) i fra Tromsø kommune til Karlsøy kommune hvor grunnkretsen har fått nummer 0116.

2006

 • Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Nye Vindafjord kommunen vil få om lag 8 100 innbyggere og et totalareal på 621 km2, mens nye Aure kommune vil få om lag 3 600 innbyggere og et totalareal på 644 km2.

2005

 • Fra 1. januar 2005 vil kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad i Nordland fylke bli slått sammen til en ny kommune 1804 Bodø. Kommunen vil få om lag 44 000 innbyggere og et totalareal på 1 392 km2.

2004

 • Fra 1. januar 2004 fikk Trondheim kommune en ny bydelsinndeling. Antall bydeler ble redusert i fra 6 bydeler til 4 bydeler.
 • Fra 1. januar 2004 fikk Oslo kommune ny bydelsinndeling. Antall bydeler i Oslo ble redusert i fra 25 bydeler til 15 bydeler. I tillegg kommer de geografiske områdene Sentrum og Marka.

2003

 • Fra 1. januar 2003 ble det foretatt en grensejustering mellom kommunene 0528 Østre Toten og 0529 Vestre Toten i Oppland fylke. Grensejusteringen medførte at ca. 488 personer ble overført fra Vestre Toten til Østre Toten, mens ca. 9 personer ble overført fra Østre Toten til Vestre Toten.

2002

 • Fra 1. juni 2002 ble navnet på 0701 Borre kommune endret til Horten.
 • Fra 1. januar 2002 ble 0716 Våle og 0718 Ramnes kommuner i Vestfold fylke slått sammen til en ny kommune Re med kommunenummer 0716.
 • Ølen kommune ble overført fra Hordaland til Rogaland fylke. Det nye kommunenummeret er 1159.
 • I tillegg ble et område (grunnkretsene 0101 Sørbrandal og 0102 Hakallestranda) overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke.

2001

 • Den 1. januar 2001 ble et område overført i fra 0528 Østre Toten kommune til 0529 Vestre Toten kommune i Oppland fylke. I alt 3 personer ble overflyttet.

2000

 • Den 1. januar 2000 ble et område overført i fra 0627 Røyken kommune til 0626 Lier kommune i Buskerud fylke. I alt 9 personer ble overflyttet.
 • Et område (grunnkretsene 0101 Indre Fjærland, 0102 Mundal og 0103 Ytre Fjærland) ble overført i fra 1418 Balestrand kommune til 1420 Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Nye grunnkretser 0401-0403 og nytt delområde 04 Fjærland ble opprettet i Sogndal kommune. I alt 283 personer ble overflyttet.
 • Et område (del av grunnkrets 0101 Vestre Godfjord og hele grunnkrets 0102 Østre Godfjord) ble overført i fra 1911 Kvæfjord kommune i Troms fylke til 1870 Sortland kommune i Nordland fylke. Ny grunnkrets 0310 Godfjord ble opprettet i Sortland kommune. I alt 102 personer ble overflyttet.

1999

 • Den 1. januar 1999 ble et område overført i fra 1805 Narvik kommune til 1853 Evenes kommune i Nordland fylke. Ny grunnkrets 0117 Veggen ble opprettet i Evenes kommune. I alt 3 personer ble overført.

 

Eldre endringer i regionale inndelinger

Kontakt