Variabeldefinisjon

Arbeidsavklaringspenger

  English
Navn Arbeidsavklaringspenger
Definisjon Stønad som skal sikre inntekt i perioder der en person på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid (inkl. etterbetalinger fra tidligere år).
Gyldig fra 2010-03-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller