Variabeldefinisjon

Skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir

  English
Navn Skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir
Definisjon Skattepliktig gevinst ved realisasjon av norske og utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond og obligasjoner.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller