Variabeldefinisjon

Skattefritt utbytte og gevinst

  English
Navn Skattefritt utbytte og gevinst
Definisjon Skattefritt utbytte fra aksjer og aksjefond og gevinst ved salg av verdipapir
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller