Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av boligeiendom

  English
Navn Ligningsverdi av boligeiendom
Definisjon Ligningsverdi av egen bolig og borettslagsleilighet
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller