Variabeldefinisjon

Avtalefestet pensjon, offentlig sektor

  English
Navn Avtalefestet pensjon, offentlig sektor
Definisjon Tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor offentlig sektor. Omfatter også personer i privat sektor der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen og avtalen begynte å løpe før 1. januar 2011.(AFP - privat sektor med oppstart etter 1. januar 2011 føres i posten "Avtalefestet pensjon, privat sektor"). Gammel privat AFP fases ut i 2015.
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller