Variabeldefinisjon

Renteutgifter

  English
Navn Renteutgifter
Definisjon Renter av gjeld til norske og utenlandske fordringshavere og andel av boligselskapsutgifter.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter renteutgifter i løpet av kalenderåret.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
10502: Inntektsindikatorer for ulike grupper, etter populasjon, gruppe og kjennemerke (prosent)
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
08728: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt (prosent) (F)
08727: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt og hushaldstype (prosent)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
06961: Inntektsindikatorer for ulike grupper (prosent) (avslutta serie)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05744: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05592: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter kjønn og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie)
05586: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie)