Barn og unge

Banner

Kommune

Gratangen (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2021
182
barn
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
3. kvartal 2021
1 074
innbyggere
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2020
8
personer

Befolkningspyramide

Tabeller for barn og unge i befolkningen:

Familier

Tabeller for barn og unge i familier:

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2020
19,4
prosent
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2020
6,6
prosent

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2020
73,3
%
ikon av bygning
2020
7,5
%
ikon av skoleelever
2020
2
%
Ikon av buss
2020
92
%

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
3,1
%

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
2019
16,3
%

Inntekt etter skatt for husholdningene

Tabeller for barn og unges økonomi:

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
2020
5,7
prosent

Tabeller for barn og unge i barnevernet: