338106
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
338106
statistikk
2018-05-03T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere
true

Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6 av 10

høyere utdanninger blir fullført av kvinner

Fullførte utdanninger og studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Skoleslag, kjønn og innvandringskategori1
Andel
2012-20132015-20162016-2017
1Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i 2016, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.
2Ordinære studenter er registrert som studenter ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er i etter- eller videreutdanning.
 
Fullførte utdanninger
I alt100,0100,0100,0
Universiteter43,052,051,4
Vitenskapelige høgskoler9,711,113,2
Statlige høgskoler38,528,827,2
Militære høgskoler0,60,40,4
Andre høgskoler8,27,67,8
 
Menn39,038,840,2
Kvinner61,061,259,8
 
Innvandrere10,511,111,2
Norskfødte med innvandrerforeldre1,62,22,5
Den øvrige befolkningen88,086,786,3
 
Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter2
I alt100,0100,0100,0
Studenter med null studiepoeng7,27,77,6
Studenter med 1-29 studiepoeng8,78,37,9
Studenter med 30-59 studiepoeng30,428,428,5
Studenter med 60 studiepoeng og over53,755,656,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Skoleslag, kjønn og nivå

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Skoleslag, kjønn og nivå1
2006-20072015-20162016-2017
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
1Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i 2016, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.
2Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Politihøgskolen og private høgskoler
3Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år
4Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt doktorgrader
5Doktorgrader
Nivå og skoleslag
I alt37 52414 49623 02846 68118 12528 55651 00020 51330 487
Universiteter15 2476 4588 78924 2809 81114 46926 20011 07315 127
Vitenskapelige høgskoler1 5988797195 1712 3602 8116 7553 1243 631
Statlige høgskoler16 2345 32110 91313 4544 3999 05513 8644 6279 237
Militære høgskoler14514142101832719816929
Andre høgskoler24 3001 6972 6033 5661 3722 1943 9831 5202 463
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå325 3088 87716 43131 62811 74719 88134 17613 08921 087
Universiteter5 5372 0163 52113 1155 0518 06413 7045 4508 254
Vitenskapelige høgskoler8655153503 0761 2781 7984 3541 9432 411
Statlige høgskoler15 1694 85910 31011 9133 9637 95012 2044 1318 073
Militære høgskoler12312121971722517715126
Andre høgskoler23 6141 3662 2483 3271 2832 0443 7371 4142 323
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå411 2365 0536 18313 6855 6967 98915 3356 6748 661
Universiteter8 7983 9144 8849 8804 1145 76611 1114 9266 185
Vitenskapelige høgskoler6853353502 0341 0539812 3321 1411 191
Statlige høgskoler1 0564595971 5194291 0901 6254831 142
Militære høgskoler222021311221183
Andre høgskoler267532535023989150246106140
Forskerutdanning59805664141 3686826861 489750739
Universiteter9125283841 2856466391 385697688
Vitenskapelige høgskoler482919612932694029
Statlige høgskoler93622715351322
Militære høgskoler000------
Andre høgskoler21165------

Tabell 2 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Andel kvinner, nivå og fagfelt

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Andel kvinner, nivå og fagfelt
2006-20072015-20162016-2017
IaltAndel kvinnerI altAndel kvinnerI altAndel kvinner
1Inkluderer fullførte grader med varighet f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år.
2Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt doktorgrader
3Doktorgrader
Nivå og fagfelt
I alt35 48761,846 68161,251 00059,8
 
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå124 08265,131 62862,934 17661,7
Humanistiske og estetiske fag2 01463,12 37859,42 40659,6
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk5 62673,46 78472,96 99771,2
Samfunnsfag og juridiske fag1 76161,82 85563,73 15464,8
Økonomiske og administrative fag3 96851,74 93857,06 42455,6
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag2 71226,24 71028,65 15328,4
Helse-, sosial- og idrettsfag7 35284,58 30283,38 46182,8
Primærnæringsfag14742,214837,817435,1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag44725,51 37835,61 31835,4
Uoppgitt fagfelt5565,513562,28958,4
 
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå210 42556,113 68558,415 33556,5
Humanistiske og estetiske fag1 73761,91 36161,11 39663,3
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk70083,61 35076,81 41175,9
Samfunnsfag og juridiske fag2 64260,92 60864,72 72065,3
Økonomiske og administrative fag1 16347,72 84450,23 09552,3
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag2 44535,92 80738,34 03735,2
Helse-, sosial- og idrettsfag1 49570,62 35775,92 29175,3
Primærnæringsfag14544,113348,113855,8
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag9825,522534,724735,2
Uoppgitt fagfelt-.-.-.
 
Forskerutdanning398042,21 36850,11 48949,6
Humanistiske og estetiske fag11253,612458,113452,2
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk2070,04564,44362,8
Samfunnsfag og juridiske fag10047,017462,617659,1
Økonomiske og administrative fag2650,03754,14942,9
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag44528,354335,557536,7
Helse-, sosial- og idrettsfag24655,342860,550160,3
Primærnæringsfag2763,0-.-.
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag-.1625,01136,4
Uoppgitt fagfelt425,010,0-.

Tabell 3 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt. Antall og prosent

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt. Antall og prosent
I altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreDen øvrige befolkningen
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
2016-2017
I alt20 51330 4872 4933 21956573217 45526 536
Humanistiske og estetiske fag1 5482 38820839627301 3131 962
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk2 3736 07818041329942 1645 571
Samfunnsfag og juridiske fag2 1253 925223393631101 8393 422
Økonomiske og administrative fag4 3535 2153705431781713 8054 501
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag6 6673 0981 108574182785 3772 446
Helse-, sosial- og idrettsfag2 2189 035306820712431 8417 972
Primærnæringsfag1741383022--144116
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 0185586350156940502
Uoppgitt fagfelt375258--3244
Prosent
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Humanistiske og estetiske fag7,57,88,312,34,84,17,57,4
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk11,619,97,212,85,112,812,421,0
Samfunnsfag og juridiske fag10,412,98,912,211,215,010,512,9
Økonomiske og administrative fag21,217,114,816,931,523,421,817,0
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag32,510,244,417,832,210,730,89,2
Helse-, sosial- og idrettsfag10,829,612,325,512,633,210,530,0
Primærnæringsfag0,80,51,20,7--0,80,4
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag5,01,82,51,62,70,85,41,9
Uoppgitt fagfelt0,20,20,20,2--0,20,2

Tabell 4 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og alder

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og alder
2006-20072015-20162016-2017
Fullførte utdanningerAndel kvinnerFullførte utdanningerAndel kvinnerFullførte utdanningerAndel kvinner
1Inkluderer fullførte grader med varighet f.o.m 2 år t.o.m 4 år.
2Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt doktorgrader
3Doktorgrader
Nivå og alder
I alt35 48761,846 68161,251 00059,8
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå124 08265,131 62862,934 17661,7
19-24 år11 01967,117 38665,319 19063,9
25-29 år6 34258,97 81256,98 31655,4
30-34 år2 35163,02 53658,82 74860,1
35-39 år1 76668,61 57465,41 48563,6
40-44 år1 36073,51 11067,81 14268,0
45-49 år79771,472869,876466,8
50-54 år33066,734567,237467,4
55-59 år10257,810747,712254,9
60 år eller eldre1553,33053,33551,4
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå210 42556,113 68558,415 33556,5
19-24 år1 41852,72 85958,03 20459,1
25-29 år4 93753,96 54855,87 53851,9
30-34 år1 71354,61 71855,21 75455,3
35-39 år84358,188561,088659,3
40-44 år51464,666070,373968,7
45-49 år45870,352268,859368,3
50-54 år33769,430375,239574,4
55-59 år15162,314077,916873,2
60 år eller eldre5455,65058,05851,7
Forskerutdanning398042,21 36850,11 48949,6
25-29 år13032,319137,224243,8
30-34 år36438,749047,648344,3
35-39 år19045,326752,831051,3
40-44 år11044,516555,219656,1
45-49 år7554,710457,712660,3
50-54 år6753,77959,54551,1
55-59 år2846,44465,95070,0
60 år eller eldre1637,52850,03743,2

Tabell 5 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og foreldrenes utdanningsnivå

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og foreldrenes utdanningsnivå
2006-20072015-20162016-2017
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
1Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år.
2Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt doktorgrader
3Doktorgrader.
Nivå og foreldrenes utdanningsnivå
I alt37 52414 49623 02846 68118 12528 55651 00020 51330 487
 
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå125 3088 87716 43131 62811 74719 88134 17613 08921 087
Mor eller far har lang høyere utdanning3 1491 3231 8264 0351 8552 1804 6452 1592 486
Mor eller far har kort høyere utdanning7 8242 9764 84811 4664 6406 82612 5675 1987 369
Mor eller far har videregående utdanning11 0113 5667 44512 4774 0398 43813 0604 4148 646
Mor eller far har grunnskoleutdanning2 0215901 4311 9276041 3232 0226541 368
Uoppgitt1 3034228811 7236091 1141 8826641 218
 
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå211 2365 0536 18313 6855 6967 98915 3356 6748 661
Mor eller far har lang høyere utdanning2 5771 2191 3582 6551 1921 4633 1721 5211 651
Mor eller far har kort høyere utdanning3 5581 6261 9324 6881 9222 7665 4412 3533 088
Mor eller far har videregående utdanning3 2881 3891 8993 5981 3342 2643 8811 4972 384
Mor eller far har grunnskoleutdanning490211279497168329573211362
Uoppgitt1 3236087152 2471 0801 1672 2681 0921 176
 
Forskerutdanning39805664141 3686826861 489750739
Mor eller far har lang høyere utdanning249136113288141147323150173
Mor eller far har kort høyere utdanning21812692314134180324142182
Mor eller far har videregående utdanning2191239622086134240113127
Mor eller far har grunnskoleutdanning382315211011271314
Uoppgitt25615898525311214575332243

Tabell 6 
Fullførte utvalgte enkeltutdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og utdanningens lengde

Fullførte utvalgte enkeltutdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og utdanningens lengde
2016-2017
AntallProsent
Fullførte studiumInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreDen øvrige befolkningen
Begge kjønn
3-årige bachelorgrader29 4458,23,088,8
Av dette
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning1 9326,91,491,6
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer5048,31,090,7
Bachelor, ingeniørfag3 1118,72,888,5
Bachelor, sykepleie4 0269,11,689,3
Bachelor, økonomiske og administrative fag6 1898,24,487,3
 
4-årige studium1 9482,81,395,9
Av dette
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning1 8501,91,396,8
 
5-årige mastergrader14 00616,62,281,1
Av dette
Master, rettsvitenskap1 0714,43,592,1
Master, farmasi12438,721,040,3
Master, odontologi12416,910,572,6
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon1 1017,23,589,3
Master lektorutdanning3515,71,492,9
Master, grunnskolelærerutdanning1392,20,097,8
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi1 98711,52,386,2
 
6-årige profesjonsstudium9076,54,289,3
Cand.med.-utdanning5506,55,887,6
Cand.theol.-utdanning43--100,0
Cand.psychol.-utdanning2516,82,490,8
Cand.med.vet.-utdanning639,5-90,5
 
Forskerutdanning1 48937,31,261,5
 
Menn
3-årige bachelorgrader11 3287,93,588,6
Av dette
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning2787,22,290,6
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer2476,50,892,7
Bachelor, ingeniørfag2 3958,23,088,8
Bachelor, sykepleie43914,81,184,1
Bachelor, økonomiske og administrative fag2 6917,55,187,3
 
4-årige studium4943,61,095,3
Av dette
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning4391,81,197,0
 
5-årige mastergrader6 18518,22,379,6
Av dette
Master, rettsvitenskap3434,44,791,0
Master, farmasi2748,13,748,1
Master, odontologi3225,03,171,9
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon5804,74,091,4
Master lektorutdanning1195,91,792,4
Master, grunnskolelærerutdanning382,60,097,4
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi1 42611,22,286,5
 
6-årige profesjonsstudium2906,23,890,0
Cand.med.-utdanning2007,55,087,5
Cand.theol.-utdanning22--100,0
Cand.psychol.-utdanning595,11,793,2
Cand.med.vet.-utdanning9--100,0
 
Forskerutdanning75042,70,856,5
 
Kvinner
3-årige bachelorgrader18 1178,52,788,8
Av dette
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning1 6546,91,391,8
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer25710,11,288,7
Bachelor, ingeniørfag71610,22,287,6
Bachelor, sykepleie3 5878,41,690,0
Bachelor, økonomiske og administrative fag3 4988,83,987,4
 
4-årige studium1 4542,51,496,1
Av dette
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning1 4112,01,396,7
 
5-årige mastergrader7 82115,42,282,4
Av dette
Master, rettsvitenskap7284,43,092,6
Master, farmasi9736,125,838,1
Master, odontologi9214,113,072,8
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon52110,03,186,9
Master lektorutdanning2325,61,393,1
Master, grunnskolelærerutdanning1012,00,098,0
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi56112,12,585,4
 
6-årige profesjonsstudium6176,64,489,0
Cand.med.-utdanning3506,06,387,7
Cand.theol.-utdanning21--100,0
Cand.psychol.-utdanning1927,32,690,1
Cand.med.vet.-utdanning5411,1-88,9
 
Forskerutdanning73931,81,666,6

Tabell 7 
Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Lærested. Antall og prosent

Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Lærested. Antall og prosent1
2016-2017
Gjennomsnittlig oppnådde studiepoengAntall registrerte studenter2Prosent
Per registrert studentPer student med oppnådde studiepoengI altMed oppnådde studiepoengUten oppnådde studiepoengMed oppnådde studiepoengUten oppnådde studiepoeng
1I de senere år er flere institusjoner slått sammen til større enheter.
2Studenter registrert per 1. oktober åååå samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i skoleåret åååå/åååå+1
Lærested i alt37,544,1295 124251 48143 64385,214,8
 
Nord universitet34,640,712 39110 5471 84485,114,9
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet42,847,95 7625 15660689,510,5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet40,646,241 46636 4615 00587,912,1
UiT - Norges arktiske universitet40,347,516 35413 8812 47384,915,1
Universitetet i Agder39,344,813 14311 5201 62387,712,3
Universitetet i Bergen40,147,116 84714 3512 49685,214,8
Universitetet i Oslo35,143,729 64723 7885 85980,219,8
Universitetet i Stavanger39,445,411 3499 8361 51386,713,3
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo44,247,96726205292,37,7
Det teologiske menighetsfakultet34,241,81 2931 05823581,818,2
Handelshøyskolen BI33,136,922 38120 0842 29789,710,3
Høgskolen i Molde-vitenskapelig høgskole i logistikk36,040,72 5382 24629288,511,5
Norges Handelshøyskole40,843,33 9113 68322894,25,8
Norges idrettshøgskole38,442,41 3401 21112990,49,6
Norges musikkhøgskole42,148,482872110787,112,9
VID vitenskapelige høgskole38,341,03 9043 64725793,46,6
Høgskolen i Sørøst-Norge35,941,619 33316 6642 66986,213,8
Høgskulen på Vestlandet40,745,416 99415 2361 75889,710,3
Høgskolen i Hedmark33,338,69 3948 1121 28286,413,6
Høgskolen i Lillehammer41,246,14 9894 45253789,210,8
Høgskolen i Oslo og Akershus39,845,021 67619 1882 48888,511,5
Høgskolen i Østfold38,044,46 3105 39092085,414,6
Høgskulen i Volda37,142,64 0013 48351887,112,9
Sámi allaskuvla - Samisk høgskole28,336,71921484477,122,9
Bjørknes Høyskole AS22,532,31 27188838369,930,1
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning41,146,31 3871 22915888,611,4
Høyskolen Kristiania37,448,26 3124 9041 40877,722,3
Kunsthøgskolen i Oslo53,055,35184972195,94,1
NLA Høgskolen40,244,92 5182 25426489,510,5
Politihøgskolen41,142,73 5313 40412796,43,6
Westerdals Oslo ACT49,953,01 9441 83011494,15,9
Militære høgskoler7,643,96 4361 1205 31617,482,6
Andre høgskoler38,544,64 4923 87262086,213,8

Tabell 8 
Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Lærested. Antall og prosent

Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Lærested. Antall og prosent1
2016-2017
Gjennomsnittlig oppnådde studiepoengAntall ordinære studenter2Prosent
Per ordinær studentPer student med oppnådde studiepoengI altMed oppnådde studiepoengUten oppnådde studiepoengMed oppnådde studiepoengUten oppnådde studiepoeng
1I de senere år er flere institusjoner slått sammen til større enheter.
2Ordinære studenter er registrert som student ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er på etter- eller videreutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke.
Lærested i alt48,152,0189 735175 36714 36892,47,6
 
Nord universitet46,150,47 1896 58260791,68,4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet53,355,34 1754 02315296,43,6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet50,153,429 13727 3411 79693,86,2
UiT - Norges arktiske universitet47,253,211 65910 3541 30588,811,2
Universitetet i Agder49,252,89 2268 58564193,16,9
Universitetet i Bergen47,552,112 93411 7941 14091,28,8
Universitetet i Oslo43,750,219 99017 3942 59687,013,0
Universitetet i Stavanger47,452,37 8117 07473790,69,4
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo50,952,55024861696,83,2
Det teologiske menighetsfakultet41,551,465352712680,719,3
Handelshøyskolen BI41,843,915 80015 03077095,14,9
Høgskolen i Molde-vitenskapelig høgskole i logistikk48,552,51 5481 43111792,47,6
Norges Handelshøyskole49,451,12 8432 7509396,73,3
Norges idrettshøgskole54,556,77166882896,13,9
Norges musikkhøgskole55,359,44534223193,26,8
VID vitenskapelige høgskole52,353,52 0492 0024797,72,3
Høgskolen i Sørøst-Norge35,941,619 33316 6642 66986,213,8
Høgskulen på Vestlandet40,745,416 99415 2361 75889,710,3
Høgskolen i Hedmark50,253,44 2303 98124994,15,9
Høgskolen i Lillehammer51,353,93 3253 15916695,05,0
Høgskolen i Oslo og Akershus49,553,113 44212 52292093,26,8
Høgskolen i Østfold48,552,43 9993 70229792,67,4
Høgskulen i Volda50,855,01 4931 37911492,47,6
Sámi allaskuvla - Samisk høgskole47,652,75247590,49,6
Bjørknes Høyskole AS29,037,059246412878,421,6
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning51,855,28127625093,86,2
Høyskolen Kristiania51,554,34 1623 94621694,85,2
Kunsthøgskolen i Oslo56,457,6442433998,02,0
NLA Høgskolen51,354,61 6011 5049793,96,1
Politihøgskolen60,861,02 0632 057699,70,3
Westerdals Oslo ACT54,055,81 7381 6815796,73,3
Andre høgskoler47,056,12 3121 93637683,716,3

Om statistikken

Statistikken omfatter avlagte studiepoeng og fullførte utdanninger (2-årige og lengre) i perioden 1. oktober–30. september ved norske universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler. Studiepoeng oppnådd i utlandet er ikke inkludert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Fullført/ikke fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når utdanningsinstitusjonen har utstedt vitnemål eller på en annen måte har godkjent at han/hun har oppfylt de krav som stilles for gjennomføring av vedkommende utdanning.

Studiepoeng: Studenter får godskrevet studiepoeng når de har oppfylt krav som stilles for å bestå et fag. En heltidsstudent skal ta 60 studiepoeng hvert studieår.

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier: (1) Utdanning på grunnskolenivå, (2) Videregående utdanning, (3) Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år) og (4) Lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er 'kort høyere utdanning' betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået.

Utdanningsaktivitet: Klassifisert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) som grupperer utdanninger etter nivå og fagfelt.

Fagfelt: Utdanningsaktiviteter er gruppert inn i 8 forskjellige fagområder. 

Utfall: Angir resultatet for avsluttet utdanning.

Skoleslag: Ved gruppering av skoleslag benyttes den inndeling av utdanningsinstitusjonene som er fastlagt i Standard for næringsgruppering 2007.

Eierforhold: Deler skolene inn i statlig, fylkeskommunal/kommunal og privat.

Skolefylke/kommune: Er fylket/kommunen der lærestedet har adresse.

Alder: Beregnes per 31. desember.

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skoleslag er inndelt etter Standard for næringsgruppering. Begge standarder er tilgjengelige via SSBs standardbase.

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - the International Standard Classification of Education.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå og på lærested i den årlige publiseringen. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig i mai. Fra og med 2015 ble statistikken over studiepoengproduksjonen slått sammen med statistikken over fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler. Før 2015 var statistikken over studiepoengproduksjonen et eget område.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til UNESCO, OECD, og Eurostat (U-O-E).

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Spesialtabeller I tillegg til de tabellene som er publisert er det mulig å få ved å henvende seg til Statistisk sentralbyrå, oppdragutdanning@ssb.no. Prisen vil avhenge av omfanget av bestillingen.

Bakgrunn

Formål og historie

Det er et stort samfunnsbehov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med utdanningsstatistikken er å dokumentere alle utdanningsaktiviteter fra og med avsluttet grunnskole til og med avlagte doktorgrader. Statistikken er individbasert og bygger på opplysninger om den enkelte student.

De årlige studentopplysningene om avsluttet utdanning ligger til grunn for statistikk om avlagte studiepoeng og fullførte utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. Opplysningene om avsluttet utdanning brukes til å bygge opp registeret over utdanningsnivået for befolkningen 16 år og over, og inngår også i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken - data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Tidligere ble opplysninger om utdanningsnivå innhentet kun ved folketellingene. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser av avlagte studiepoeng og fullførte utdanninger ved norske universiteter og høgskoler.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Utdanningsopplysningene fra universitetene og høgskolene blir slått sammen med utdanningsopplysningene fra de andre skoleslagene, og inngår i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre).

EØS-referanse

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter avlagte studiepoeng og fullførte utdanninger ved norske utdanningsinstitusjoner som etter Standard for næringsgruppering er gruppert som universitet, vitenskapelig høgskole eller høgskole.

Universiteter: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, UiT - Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord universitetet.

Vitenskapelige høgskoler: Norges Handelshøyskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Handelshøyskolen BI, VID vitenskapelige høgskole og Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk.

Høgskolene er inndelt i tre hovedgrupper: (1) Statlige høgskoler, (2) Militære høgskoler og (3) Andre høgskoler. Den siste gruppen omfatter Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.

Hovedregelen er at alle fullførte (beståtte) universitets- og høgskoleutdanninger (doktorgrader inkludert) som har en varighet på to år eller mer inngår i statistikken. Alle registrerte fullførte utdanninger i perioden 1. okt - 30. sept. utgjør en årgang. Studiepoengstatistikken omfatter de som er registrert som studenter per 1. oktober samt studenter som har oppnådd studiepoeng (også 0 studiepoeng er inkludert) i perioden 1. oktober - 30. september. Norske studenter i utlandet er ikke inkludert fordi Statistisk sentralbyrå ikke har opplysninger om avlagte studiepoeng i utlandet.

Studiepoengstatistikken ble tidligere publisert på eget statistikkområde, men fra og med 2015 er denne statistikken slått sammen med statistikken for fullførte utdanninger ved norske universiteter og høgskoler.

Datakilder og utvalg

SSB henter inn utdanningsopplysninger fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og fra enkelte høgskoler. Opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift er med på å danne grunnlaget for statistikken. Opplysninger om doktorgrader er inkludert.

Statistikken er basert på fulltelling. Det benyttes ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling: Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og fra utdanningsinstitusjoner som ikke rapporterer til DBH.

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført en maskinell mottakskontroll av utdanningsopplysningene. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene, og sammenlikner med fjorårets opplysninger. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier. I en grovkontroll sjekkes de prosentvise variasjonene i antallet avlagte studiepoeng og i antallet fullførte utdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets opplysninger. Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av Det sentrale folkeregister (DSF)) for å finne korrekte fødselsnummer. En gyldighetskontroll sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidingen av opplysningene. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger. I tillegg omkodes også enkelte variabler, som for eksempel alder per 31.12.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av antallet avlagte studiepoeng (0 - null - studiepoeng er inkludert) og antallet fullførte utdanninger, og bruk av registre.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at man ikke kan offentliggjøre tall hvis færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Startåret for innsamling av individbasert statistikk om fullførte utdanninger var i 1973/74, og det har deretter blitt utgitt årlig statistikk på dette området. De fleste variablene er sammenliknbare over tid, mens andre har endret seg. Norsk standard for utdanningsgruppering er blitt omkodet for å gjøre sammenlikning med eldre årganger mulig. Andre endringer, som for eksempel næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke sammenliknes i samme grad. Variabler om avlagte studiepoeng er komplett fra og med studieåret 2004/2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av opplysninger der enheter vi undersøker ikke alltid er helt identiske med de enhetene vi ønsker å undersøke. Det kan også oppstå feil ved koding av de utdanningsopplysningene som hentes inn.

Når det gjelder registrering av fullførte utdanninger har hovedproblemet vært registreringen av noen oppnådde grader. Dels skyldes dette underrapportering fra læresteder, og dels galt tidspunkt for registrering av oppnådde grader. Gradene kan ha blitt registrert når vitnemålet ble utstedt. Vitnemål utstedes noen ganger lenge etter at graden faktisk ble oppnådd, slik at registreringstidspunktet dermed blir feil.

For avlagte studiepoeng vil en overtelling av registrerte studenter føre til en tilsvarende overtelling av studenter som har avlagt 0 studiepoeng. I tillegg er det noen institusjoner eller utdanninger der studiepoeng først registreres når hele utdanningen er fullført. Da blir studentene registrert med 0 studiepoeng de første årene, og registrert med hele utdanningens studiepoeng (for eksempel 240 studiepoeng) i det siste året. Gjennomsnittlige avlagte studiepoeng publiseres for både hele studentpopulasjonen (avlagte studiepoeng er lik null og større) og for studenter som har avlagt studiepoeng (avlagte studiepoeng er større enn 0). 

Revisjon

Se SSBs prinsipper for revisjon.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB