Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

07997: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og alder 1998-1999 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998-1999 , 1999-2000 , 2000-2001 ,

Valgt 1 av totalt 21


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

nivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 19-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken