.

Ikke mulig å oppgi tall
Tall finnes ikke på dette tidspunktet fordi kategorien ikke var i bruk da tallene ble samlet inn.

..

Tallgrunnlag mangler
Tall er ikke kommet inn i våre databaser eller er for usikre til å publiseres.

:

Vises ikke av konfidensialitetshensyn
Tall publiseres ikke for å unngå å identifisere personer eller virksomheter.

 

I eldre tabeller kan man også finne disse tegnene

Oppgave mangler foreløpig
-Null
*Foreløpig tall

 

Mål og vekt

Lengde

mmeter
mmmillimeter = 0,001 m
cmcentimeter = 0,01 m
kmkilometer = 1 000 m
milmil = 10 000 m

 

Areal

m2kvadratmeter
aar = 100 m2
daadekar = 1 000 m2
hahektar = 10 000 m2
km2kvadratkilometer = 1 000 000 m2

 

Volum

m3kubikkmeter
I, Lliter = 0,001 m3
hl, HLhektoliter = 0,1 m3= 100 l
fatolje = 0,159 m3= 159 l

 

Måleenheter for skip

BTbruttotonn. Bruttotonnasjen angir volumet av skipets innelukkede områder.

 

Elektrisk strøm

Aampere

 

Energi

Jjoule, 1J = 1 Ws
GJgigajoule = 1 000 000 000 J
TJterajoule = 1 000 000 000 000 J
PJpetajoule = 1 000 000 000 000 000 J
Wswattsekund = Ws = 1J
toetonn oljeekvivalent 42622 000 000 J = ca. 42,6 GJ
kWhkilowattime = 3 600 000 J
MWhmegawattime = 3 600 000 000 J
Gwhgigawattime = 3 600 000 000 000 J
Twhterawattime = 3 600 000 000 000 000 J

 

Effekt

Wwatt 1 W = 1 J/s = VA
kWkilowatt = 1 000 W
MWmegawatt = 1 000 000 W
MVAmegavolt ampere = 1 000 000 W

 

Noen prefikser

PrefiksSymbolFaktor 
exaE1018=1 000 000 000 000 000 000
petaP1015=1 000 000 000 000 000
teraT1012=1 000 000 000 000
gigaG109=1 000 000 000
megaM106=1 000 000
kilok103=1 000
hektoh102=100
dekada10=10