Oversikten er oppdatert per 23.04.2024.

Skoleslag

Her finner du en oversikt over hvilke enheter som er klassifisert som universitet eller vitenskapelig høgskole, samt hvordan inndelinger av høgskoler er gjort.

 • Nord universitet (NU)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), statlig
 • Handelshøyskolen BI (BI), privat
 • Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM), statlig
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), statlig
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (MF), privat
 • Norges Handelshøyskole (NHH), statlig
 • Norges idrettshøgskole (NIH), statlig
 • Norges musikkhøgskole (NMH), statlig
 • VID vitenskapelige høgskole (VID), privat

Høgskolene er inndelt i tre hovedgrupper: militære høgskoler, statlige høgskoler og andre høgskoler.

Statlige høgskoler:

 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Sámi allskuvla/Samisk høgskole (SH)

Andre høgskoler: Omfatter Politihøgskolen og de private høgskolene som ikke inngår under vitenskapelige høgskoler, deriblant Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Høyskolen Kristiania (HK), NLA Høgskolen (NLA) og Oslo Nye Høyskole (ONH).

Endringer

Under ser du en oversikt over de viktigste endringer i navn, klassifikasjon og sammenslåinger ved universiteter og høgskoler i Norge. Oversikt over alle organisasjonsendringer finner du på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

2022

 • Nordland kunst- og filmhøgskole er overført fra Nordland fylkeskommune til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

2021

 • Bjørknes Høyskole endret navn til Oslo Nye Høyskole.

2020

 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling har skiftet navn til Høgskulen for grøn utvikling.

2019

 • Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen fusjonert med Høyskolen Kristiania.
 • Nordland kunst- og filmfagskole har skiftet navn til Nordland kunst- og filmhøgskole.
 • Ansgar Teologiske Høgskole har skiftet navn til Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi.

2018

 • Westerdals Oslo ACT fusjonert med Høyskolen Kristiania.
 • Høgskolen i Sørøst-Norge ble universitet og endret navn til Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet og endret navn til OsloMet – storbyuniversitetet.
 • Kunsthøgskolen i Oslo ble vitenskapelig høgskole.
 • Høyskolen Diakonova ble slått sammen med VID vitenskapelige høgskole.
 • Det teologiske menighetsfakultetet endret navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

2017

 • Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund ble slått sammen til Høgskulen på Vestlandet.
 • Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble slått sammen til Høgskolen i Innlandet.
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen ble slått sammen med Universitetet i Bergen.

2016

 • Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 • Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik ble slått sammen med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
 • Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til Nord Universitet.
 • Misjonshøgskolen, Diakonhjemmets høgskolesenter, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole ble slått sammen til VID vitenskapelige høgskole.
 • Høyskolen Campus Kristiania – Markedshøyskolen, Høyskolen Campus Kristiania – Norges Helsehøyskole og Høyskolen Campus Kristiania – Norges Kreative Høyskole ble slått sammen til Høyskolen Kristiania.
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble slått sammen til Høgskolen i Sørøst-Norge.

2014

 • Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ble slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap ble slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 • Westerdals Høyskole, Nordisk Institutt for Scene og Studio og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole fusjonert til Westerdals Oslo ACT.

2013

 • Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø ble slått sammen til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
 • Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning endret navn til Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning.
 • Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate ble slått sammen med NLA Høgskolen.

2011

 • Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Høgskolen i Bodø ble universitet og endret navn til Universitetet i Nordland.

2010

 • Høgskolen i Molde ble vitenskapelig høgskole og endret navn til Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk.

2009

 • Høgskolen i Tromsø ble slått sammen med Universitetet i Tromsø.

2008

 • Handelshøyskolen BI ble vitenskapelig høgskole.
 • Misjonshøgskolen ble vitenskapelig høgskole.

2007

 • Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder.

2005

 • Høgskolen i Stavanger ble til Universitetet i Stavanger.
 • Arkitekthøgskolen i Oslo endret navn til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.
 • Norges Landbrukshøgskole ble til Universitetet for miljø- og biovitenskap.