86328
86328
friartikkel
2009-02-27T11:31:00.000Z
no

NACE

Standard for næringsgruppering

Publisert:

Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen rådsforordning. Standarden er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Hovedformålet er å gi regler og retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter. Næringsklassifiseringen blir på den måten ensartet, noe som er nødvendig for å sammenlikne og analysere statistikk for avgrensede næringer over tid, og på tvers av kilder og type undersøkelser.


Standard for næringsgruppering i KLASS

Standard for næringsgruppering ligger også i Klass: Klassifikasjoner og kodelister, og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.


Standard for næringsgruppering (PDF)

Standard for næringsgruppering (NOS D383) i publikasjonsformat, med næringskoder og alfabetisk stikkordsliste.


Overgang fra SN2002 til SN2007

Artikkel som tar for seg overgangen mellom gammel og ny næringsstandard, inkludert vedleggsfiler som gir utdypende kommentarer og nøkler mellom de to standardene.


Kontakt