Universitet og høgskoler

Fakta om universitet og høgskoler

Hvor mange tar høyere utdanning på universitet og høgskoler i Norge? Hvor mange nordmenn studerer i utlandet og hvilke studieland reiser nordmenn til? Og hvor mange fullfører en universitets- og høgskolegrad i Norge?

Studenter på universitet og høgskoler

Antall studenter i universitets- og høgskoleutdanning
ikon av to mennesker
Antall studenter i universitets- og høgskoleutdanning
2023
311 765
studenter
831 studenter fra året før
Studenter i universitets- og høgskoleutdanning

De største studiestedene i Norge

Artikkel / 12. august 2021
Dette er de største studiestedene i Norge

De seks største studiestedene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

Andel innvandrere (19 - 24 år) som studerer

Studenter fordelt på ulike fagfelt

Artikkel / 26. mars 2020
Her er de mest populære studiene i Norge

En av ti studenter i Norge tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Norske studenter i utlandet

Studenter fra Norge i utlandet
Ikon av globus
Studenter fra Norge i utlandet
2023
12 703
studenter
-456 studenter fra året før
Studenter fra Norge i utlandet

Studielandene med flest norske studenter

Befolkningens utdanningsnivå

Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå
Ikon av diplom
Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå
2023
37,4
%
0,5 prosentpoeng fra året før
Befolkningens utdanningsnivå

Utdanningsnivå for personer 16 år og eldre

Fullføring av universitets- og høgskolegrad

Artikkel / 23. april 2021
Hvor mange fullfører bachelor eller master?

I 2020 ble det fullført 54 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. 59 prosent av disse var bachelorutdanninger, 27 prosent var masterutdanninger.