Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08915: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og skoleslag 1999-2000 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

nivå

Totalt 4 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2019
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Fullførte utdanninger (grader):
grader
Fullførte utdanninger (prosent):
prosent
Referansetid
Fullførte utdanninger (grader):
01.10.-30.09.
Fullførte utdanninger (prosent):
01.10.-30.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inkluderer fullførte grader i Norge med en varighet på 2 år eller mer.
nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.
Forskerutdanning
Forskerutdanning: Doktorgrader

Brukerveiledning for statistikkbanken