Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

08915: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og skoleslag 1999-2000 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999-2000 , 2000-2001 , 2001-2002 ,

Valgt 1 av totalt 20


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

nivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

skoleslag


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken