Her er de mest populære studiene i Norge

Publisert:

Hver femte student i Norge tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, samfunnsfag og juridiske fag, eller sykepleie.

Med en studentandel på nesten 10 prosent var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2019. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie – begge med studentandeler på over 5 prosent. Det viser nye tall fra Studenter i høyere utdanning

Aldri vært flere studenter i høyere utdanning

Flere og flere velger å ta høyere utdanning, og i oktober 2019 nådde antall norske studenter 296 000. Dette er en økning på hele 3 000 personer sammenliknet med året før, og det høyeste tallet noensinne. Økningen er størst for de mellom 19-24 år – her er andelen i høyere utdanning 0,5 prosentpoeng større sammenliknet med året før, og hele 5 prosentpoeng større enn for ti år siden.

Av de 296 000 studentene var 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Rundt 95 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 5 prosent var studenter i utlandet. Hele 70 prosent av studentene i Norge var i gang med en universitets- eller høgskoleutdanning på lavere nivå. Dermed er bachelorutdanninger mest populært.

De mest populære studiene varierer med kjønn

Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag er fremdeles mest populært når vi ser på kvinner og menn for seg. I 2019 var 8 prosent av kvinnelige studenter og 12 prosent av mannlige studenter i gang med et slikt studium.

Lenger ned på lista er det imidlertid forskjeller mellom kvinner og menn. For menn ligger henholdsvis bachelorutdanninger i ingeniørfag og sivilingeniørutdanninger/masterutdanninger i teknologi på en andre- og tredjeplass. De mest populære studiene for kvinner, etter bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag.

Figur 1. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn. Topp 10. 2019

Kvinner Menn
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie 6018 2092
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning 6934 1532
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 6584 2907
Bachelor, ingeniørfag 2224 8991
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 3924 7938
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 4216 7888
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 6924 5233
Bachelor, sykepleie 13048 2117
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 9435 6181
Bachelor, økonomiske og administrative fag 13560 13844

Ser vi på mastergrader for seg er sivilingeniørutdanninger/masterutdanninger i teknologi mest populært, etterfulgt av mastergrader i helse-, sosial- og idrettsfag og naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. For kvinner er masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag mest populært, mens sivilingeniørutdanninger/masterutdanninger i teknologi er mest populært for menn.

Figur 2. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, mastergrader, etter kjønn. Topp 5. 2019

Menn Kvinner
Master, humanistiske og estetiske fag 1986 3260
Master, rettsvitenskap 1832 3488
Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 3081 3010
Master, helse-, sosial- og idrettsfag 1390 5481
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 7938 3924

Faktaside