Her er de mest populære studiene i Norge

Publisert:

Endret:

En av ti studenter i Norge tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Med en studentandel på 10 prosent var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2020. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

Rekordmange studenter i høyere utdanning

Flere og flere tar høyere utdanning, og i 2020 var det for første gang registrert mer enn 300 000 norske studenter. Antall registrerte studenter økte til 306 400, hele 10 200 flere enn i 2019.

Kjønnsfordelingen er lik som tidligere år, med 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. 96 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 4 prosent var studenter i utlandet.

68 prosent av studentene i Norge var i gang med en universitets- eller høgskoleutdanning på lavere nivå. Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig. Vi ser likevel en utvikling hvor flere studenter tar universitets- og høgskoleutdanning på høyere nivå. Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 32 prosent i 2020. Merk også at de siste 3 prosentpoengene i økning fant sted fra 2019 og 2020.

De mest populære studiene varierer med kjønn

Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag er mest populære blant både kvinner og menn. 8 prosent av kvinnelige studenter og 13 prosent av mannlige studenter var i gang med en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag i 2020.

Blant mannlige studenter ligger bachelor i ingeniørfag og bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag på andre- og tredjeplass over de mest populære studiene. Henholdsvis 8 og 7 prosent av de mannlige norske studentene går på disse studiene.

De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i økonomiske og administrative fag, er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere 8 prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Kjønnsbalansen varierer innenfor de ulike studiene. Det mest populære studiet, bachelorutdanning i økonomiske og administrative fag, har også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her er 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.

Blant studentene som tar bachelor i sykepleie finner vi 86 prosent kvinner og 14 prosent menn. Fordelingen er omvendt blant studenter som tar bachelorutdanninger i ingeniørfag, med en kvinneandel på kun 20 prosent.

Figur 1. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn. Topp 10. 2020

Utvalgte utdanninger Menn Kvinner
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie 2090 6240
Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning 1545 7107
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 2896 6768
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 7118 3392
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 4715 6347
Bachelor, ingeniørfag 9073 2271
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 8117 4472
Bachelor, sykepleie 2233 13242
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 5982 9894
Bachelor, økonomiske og administrative fag 15066 14155

Ser vi på mastergrader for seg er sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi de mest populære, med hele 13 prosent av masterstudentene. Mastergrader i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag samt helse-, sosial- og idrettsfag er også populære, med henholdsvis 9 og 8 prosent av masterstudentene. For kvinner er masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag mest populært, mens sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi er mest populære for menn.

Figur 2. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, høyere nivå, etter kjønn. Topp 5. 2020

Menn Kvinner
Master, humanistiske og estetiske fag 2083 3488
Master, grunnskoleutdanning 5.-10. trinn 2269 3420
Master, helse-, sosial- og idrettsfag 1486 5766
Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 4193 3445
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 7118 3392

Faktaside