Banner med bilde og tittel

Fakta om

Befolkningen

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden?

Innvandring

Innvandrere i Norge
Innvandrere i Norge
2021
800 094
personer

Innvandrere med utvalgte landbakgrunner

Barn av innvandrere i Norge
Barn av innvandrere i Norge
2021
197 848
personer

Norskfødte med innvandrerforeldre etter utvalgte landbakgrunner

Les mer om innvandringen til Norge, i dag og gjennom tidene, på vår faktaside om innvandring.

Fødsler

Fødeselsoverskudd¹

¹Fødselsoverskuddet er det samme som antall fødte minus antall døde
Mors alder ved første fødsel
Mors alder ved første fødsel
2020
29,9

Mors alder ved første fødsel

Fruktbarhet
Fruktbarhet
2020
1,48
barn per kvinne

Fruktbarhet

Søk på ditt navn og les mer om navn før og nå på Navnestatistikken

Forventet levealder for nyfødte

Familier og enslige

Antall husholdninger
ikon av bygning
Antall husholdninger
2021
2 512 317
husholdninger
310 533 husholdninger Endring fra ti år før

En husholdning omfatter alle personer som er registrert bosatt i samme bolig

Typer av husholdninger

Under 30 år,30-44 år,45-66 år,67 år og eldre

Aleneboende etter alder

Under 30 år
2021
212 184
personer
30-44 år
2021
193 555
personer
45-66 år
2021
308 866
personer
67 år og eldre
2021
291 032
personer
Barn som bor med begge foreldrene
Barn som bor med begge foreldrene
2021
842 166
personer

Hjemmeboende barn under 18

Familier med mer enn to barn
Familier med mer enn to barn
2021
95 789
husholdninger

Familier med barn under 18

Størst & minst

Befolkningen i Norges fylker

De største kommunene

De minste kommunene

De største tettstedene

Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Relaterte faktasider