Banner med bilde og tittel

Fakta om

Befolkningen

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden?

Fødsler

¹Fødselsoverskuddet er det samme som antall fødte minus antall døde
Mors alder ved første fødsel

Fruktbarhet

Søk på ditt navn og les mer om navn før og nå på Navnestatistikken

Familier og enslige

Antall husholdninger

En husholdning omfatter alle personer som er registrert bosatt i samme bolig

Under 30 år,30-44 år,45-66 år,67 år og eldre
Barn som bor med begge foreldrene

Familier med mer enn to barn

Størst & minst

Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Relaterte faktasider