Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08914: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og foreldrenes utdanningsnivå 1999-2000 - 2021-2022

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
12.04.2023 08:00
Fullførte utdanninger (utdanningsgrader):
fullførte grader
Fullførte utdanninger (prosent):
prosent
Fullførte utdanninger (utdanningsgrader):
01.10-30.09.
Fullførte utdanninger (prosent):
Skoleåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999-2000 , 2000-2001 , 2001-2002 ,

Valgt 1 av totalt 23

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

nivå

Lavere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.

Høyere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn 4 år.

Mor eller far har kort høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på inntil 4 år.