Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

08914: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og foreldrenes utdanningsnivå 1999-2000 - 2018-2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
nivå
kjønn
foreldrenes utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999-2000 , 2000-2001 , 2001-2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

nivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

foreldrenes utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.
foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning
Lang høyere utdanning er mer enn fire år
Mor eller far har kort høyere utdanning
Kort høyere utdanning er fire år eller mindre

Brukerveiledning for statistikkbanken