331193
331193
faktaside
2017-12-20T12:28:00.000Z
no

Fakta om

Innvandring

Innhold på siden

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. 2021

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid? Her finner du tallene.

Innvandrere

Hvor mange innvandrere er det i Norge?

Nøkkeltall

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge

800094  personer

[ 2021 ]

1.2 %

endring fra året før

Nøkkeltall

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre

197848  personer

[ 2021 ]

4.8 %

endring fra året før

Innvandring og utvandring

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327
Innvandring og utvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327

Nøkkeltall

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring

11327  personer

[ 2020 ]

14000 personer

endring fra året før

Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

kilde: Folkemengde og befolkningsendringar, Statistisk sentralbyrå

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen

Andel innvandrere

14.8 %

[ 2021 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

3.7 %

[ 2021 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Hvor mange innvandrere blir det i Norge i framtiden?

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060

2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263
Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263

Opprinnelse

Hvor kommer innvandrerne fra?

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203
2020 76201 85734 224373 84213 137413 328337 27980 15002
2021 76101 87854 229295 86353 140415 334030 28700 15195
Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203
2020 76201 85734 224373 84213 137413 328337 27980 15002
2021 76101 87854 229295 86353 140415 334030 28700 15195

Landene med flest innvandrere i Norge

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147
Landene med flest innvandrere i Norge
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147

Innvandringsgrunn

Hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge?

Innvandringer etter innvandringsgrunn

Arbeid Familie Flukt Utdanning
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1993 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1997 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
Innvandringer etter innvandringsgrunn
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1993 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1997 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0

Arbeidsliv

Sysselsetting

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020

Kvinner Menn
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8
Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

4.6  %

arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6

Nøkkeltall

9.7  %

arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7
Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7

Flyktninger

Nøkkeltall

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

238281  personer

[ 2020 ]

4487 personer

endringer fra året før

Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

2020
2020
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1049
Sør- og Mellom-Amerika 5530
Øst-Europa 32750
Afrika 74570
Asia 124382
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2020
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1049
Sør- og Mellom-Amerika 5530
Øst-Europa 32750
Afrika 74570
Asia 124382

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Integrering

Nøkkeltall

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

66  %

[ 2019 ]

3 prosentpoeng

endring fra året før

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Utvandring

Hvor mange flytter fra Norge?

Årlige utvandringer

Utflyttinger
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744
Årlige utvandringer
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744

Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

2020
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

2020
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596
Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596

Norsk statsborgerskap

Hvor mange utenlandske statsborgere får norsk statsborgerskap?

Nøkkeltall

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

13201  personer

[ 2019 ]

2933 personer

endring fra året før

Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap
Utenlandske statsborgere
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20
Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv

78 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge

72 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Religion

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke

372651  medlemmer

[ 2020 ]

6800 medlemmer

endring fra året før

Muslimer

182826  medlemmer

[ 2020 ]

7319 medlemmer

endring fra året før

Buddhister

21555  medlemmer

[ 2020 ]

511 medlemmer

endring fra året før

Hinduister

12153  medlemmer

[ 2020 ]

748 medlemmer

endring fra året før

Tallene inkluderer kun de som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Inkluderer tall for hele befolkningen.

kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Utdanning

Utdanningsnivå totalbefolkningen

2019
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Utdanningsnivå totalbefolkningen
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3

Utdanningsnivå innvandrere

2019
2019
Grunnskolenivå 31.6
Videregående 27.3
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.4
Utdanningsnivå innvandrere
2019
Grunnskolenivå 31.6
Videregående 27.3
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.4

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB