Rekordmange studenter i 2020

Publisert:

Endret:

Annerledesåret 2020 så den største veksten i antall studenter de siste 5 årene. Antall studenter nådde 306 400, 10 200 flere enn året før. Det er særlig én aldersgruppe som står for økningen.

Aldri før har det vært så mange norske studenter som det var i 2020. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

– De siste ti årene har antall norske studenter steget med i gjennomsnitt 2 prosent i året. Ser vi derimot på 2020, finner vi at det ble hele 3,5 prosent flere studenter fra 2019 til 2020, forteller Maj-Lisa Lervåg som er ansvarlig for statistikken.

Av de 306 400 studentene var 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. Andelen menn og kvinner i høyere utdanning har ikke endret seg fra 2019 til 2020, og denne kjønnsfordelingen har gjort seg gjeldende over flere år.

Figur 1. Prosentvis årlig endring i antall norske studenter i høyere utdanning

Studenter i Norge og utlandet
2011 3.8
2012 4.3
2013 3.0
2014 1.3
2015 3.9
2016 2.1
2017 1.4
2018 0.1
2019 1.0
2020 3.5

Størst økning blant de yngste

Andelen studenter bosatt i Norge har i 2020 økt i samtlige aldersgrupper sammenlignet med året før. Det vil si at en større andel av befolkningen i alderen 19-49 år er studenter i høyere utdanning enn noen gang tidligere.

Den største prosentvise økningen i antall studenter finner vi blant 19-åringene.

I 2020 var det registrert 1 900 flere studenter i Norge i alderen 19 år sammenlignet med fjoråret. Dette utgjør en økning på nærmere 16 prosent. Til sammenligning har gjennomsnittlig årlig vekst blant 19 år gamle studenter vært på 1 prosent i perioden 2010-2019.

– Den store økningen i 19 år gamle studenter i Norge kan ses i lys av begrensede muligheter til reising, friår med arbeidsinntekt samt utenlandsstudier som følge av koronapandemien, sier Lervåg.

Det var ikke bare de yngste studentene som satte seg på den for mange digitale skolebenken i 2020. I 2020 var det også registrert en økning i antall studenter i Norge i alderen 30-34 år. Dette er 2 600 flere enn i 2019, og utgjør en økning på 10 prosent. I perioden 2011-2019 har det i gjennomsnitt blitt 3 prosent flere studenter i denne aldersgruppen i året.  

– Permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked under koronapandemien kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en økende mengde eldre studenter i 2020, sier Lervåg.

Figur 2

Prosentvis endring i studenter bosatt i Norge, etter alder¹. 2020

Færre studenter i utlandet

I 2020 studerte 13 500 norske gradsstudenter i utlandet. Dette er det laveste registrerte antallet studenter siden 2010. Siden 2015 har antallet norske gradsstudenter i utlandet vært synkende.

– Nedgangen i 2020 er spesielt stor blant yngre studenter. Blant gradsstudenter i utlandet under 20 år var nedgangen på hele 21 prosent sammenlignet med 2019, forklarer Lervåg.  

Nedgangen foregår kun blant studenter i universitets- og høgskoleutdanning på lavere nivå. Nedgangen er noe ulik mellom kjønnene, da fallet er på 8 prosent hos menn og hele 14 prosent hos kvinner sammenlignet med året før. Tallene på studenter i universitets- og høgskoleutdanning på høyere nivå er stort sett stabile fra 2019 til 2020.

Figur 3. Norske gradsstudenter i utlandet, etter kjønn og nivå

2019 2020
Menn 2532 2497
Kvinner 4095 4105
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå
Menn 2991 2740
Kvinner 4862 4191
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå

Rekorden for antall norske studenter ble slått i 2020 til tross for at det ble 7 prosent færre norske gradsstudenter i utlandet enn året før.

- Nedgangen i gradsstudenter i utlandet viser at det er studenter i Norge som ligger bak det rekordhøye antallet studenter i høyere utdanning. Det er likevel trolig at noen av dem som planla å studere utenlands i 2020 heller valgte å studere i Norge, og slik bidro til økningen i antall studenter i Norge, sier Maj-Lisa Lervåg.

Faktaside