Fullførte bachelor- og masterutdanninger

Publisert:

I 2020 ble det fullført 54 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. 59 prosent av disse var bachelorutdanninger, 27 prosent var masterutdanninger.

I 2020 ble det fullført tilnærmet like mange utdanninger som året før. Til sammenligning har antallet fullførte utdanninger vært økende de siste fem årene, med en gjennomsnittlig årlig økning på nærmere 4 prosent. Dette viser nye tall fra den årlige statistikken Studiepoeng og fullført høyere utdanning.

1 Figuren viser fullførte utdanninger i perioden 1. oktober – 30. september (året etter).

Figur 1. Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler¹

Fullførte utdanninger
2010-2011 40568
2011-2012 40486
2012-2013 42127
2013-2014 45013
2014-2015 45800
2015-2016 46681
2016-2017 51000
2017-2018 52094
2018-2019 53974
2019-2020 53959

Flere fullførte bachelorutdanninger

Antallet fullførte bachelor- og masterutdanninger har økt de siste ti årene. Likevel er det kun blant bachelorutdanninger man i 2020 ser en økning i fullførte utdanninger. Det ble da registrert 31 750 avlagte grader på bachelornivå, en økning på 700 sammenlignet med 2019.

På masternivå finner vi en nedgang på 200 fullførte utdanninger fra 2019 til 2020. Mens det i 2019 ble avlagt 14 800 masterutdanninger, ble det i 2020 avlagt 14 600 slike utdanninger.

1 Figuren viser fullførte utdanninger i perioden 1. oktober – 30. september (året etter).

Figur 2. Fullførte bachelor- og masterutdanninger ved universiteter og høgskoler¹

Bachelorstudier Masterstudier
2010-2011 24603 10871
2011-2012 24611 10587
2012-2013 25888 10705
2013-2014 27470 12007
2014-2015 27958 12126
2015-2016 27278 12338
2016-2017 29542 14090
2017-2018 30375 14208
2018-2019 31022 14802
2019-2020 31742 14619

Profesjonsutdanninger og forskerutdanninger utgjorde henholdsvis 2 og 3 prosent av fullførte utdanninger. Det ble i 2020 registrert 950 fullførte profesjonsutdanninger, en liten nedgang fra 970 i 2019. Innenfor forskerutdanninger ble det fullført 1 550 utdanninger i 2020, en nedgang på 60 fullførte utdanninger sammenlignet med 2019.

1 Figuren viser fullførte utdanninger i perioden 1. oktober – 30. september (året etter).

Figur 3. Fullførte profesjonsutdanninger ved universiteter og høgskoler¹

Profesjonsstudier, i alt Medisin Psykologi Veterinærmedisin Teologi
2010-2011 883 535 240 64 44
2011-2012 919 584 237 58 40
2012-2013 855 537 222 62 34
2013-2014 841 524 223 65 29
2014-2015 884 533 250 66 35
2015-2016 901 527 275 65 34
2016-2017 907 550 251 63 43
2017-2018 858 512 259 64 23
2018-2019 970 564 300 68 38
2019-2020 952 565 285 77 25

Resterende andel av fullførte utdanninger i 2020 er i hovedsak praktisk-pedagogisk utdanning, 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning samt høgskolekandidater. Årsenheter, videreutdanninger, forkurs og andre kortere utdanninger er ikke inkludert i statistikken.

Kvinner i flertall

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og dette reflekteres også i de fullførte utdanningene. Kvinner stod for 61 prosent av de fullførte utdanningene på bachelornivå i 2020. Det er en noe jevnere kjønnsfordeling blant de som fullførte utdanning på masternivå i 2020, med en kvinneandel på 57 prosent.

Profesjonsstudier er de mest kjønnsskjeve utdanningene. Her stod kvinner for hele 73 prosent av de fullførte utdanningene. Omvendt finner vi at forskerutdanninger er de mest kjønnsjevne, med et knapt mannlig flertall på 51 prosent blant dem som fullførte utdanningen i 2020.

1 Figuren viser fullførte utdanninger i perioden 1. oktober – 30. september (året etter).

Figur 4. Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler 2019-2020¹, kjønnsfordeling

Kvinner Menn
Bachelorstudier 60.8 39.2
Masterstudier 56.9 43.1
Profesjonsstudier 73.4 26.6
Forskerutdanning 48.9 51.1

Faktaside

Kontakt