87902
87902
friartikkel
2016-11-08T08:00:00.000Z
no

Norsk standard for utdanningsgruppering 2016

Publisert:

Oppdatert:

Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) ble første gang utarbeidet av Statistisk sentralbyrå i 1970. Siden den gang har den vært gjennom revisjoner i 1973, 1989 og 2000. Norsk standard for utdanningsgruppering er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk.

Nåværende utgave av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) inneholder både de norske utdanningskodene og tilsvarende koder fra den internasjonale utdanningsstandarden ISCED.

Notat 2016/30 (PDF)

Dokumentasjon (Notat 2001/12)

Høringsnotat (Notater 2000/35)

Standarden ligger med oppdatert kodeverk, i Klass: Klassifikasjoner og kodelister  og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.

Kontakt