Banner med bilde og tittel

Fakta om

Utdanning

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Antall barn (1-5 år) i barnehage
Andel offentlige barnehager

Andel barn (1-5 år) i barnehage
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling,Andel kvinnelige barnehageansatte,Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage,Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Grunnskole

Antall elever i grunnskolen
Andel elever i SFO eller AKS

Andel offentlige grunnskoler
Bokmål,Nynorsk,Uoppgitt målform,Samisk

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform.

Jenter,Gutter,Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

Videregående opplæring

Andel kvinner som fullførte,Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år),Andel norskfødte med innvandrerforeldre,Andel menn som fullførte,Andel av elever ved studieforberedende (5 år),Andel innvandrere

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
Det året elevene begynte står som første årstall og siste året for fullføring som siste årstall.

Folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

Fagskoler

Studenter i fagskoleutdanning