328954
328954
faktaside
2017-11-27T12:55:00.000Z
no

Fakta om

Utdanning

Innhold på siden

Befolkningens utdanningsnivå. 2019¹

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Nøkkeltall

Antall barn (1 -  5 år) i barnehage

Antall barn (1 - 5 år) i barnehage

275804  barn

[ 2019 ]

Nøkkeltall

47.1 %

Andel offentlige barnehager

Antall barnehager

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
Antall barnehager
Privat Offentlig
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701

Nøkkeltall

92.1  %

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2016 91.0
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1
Andel barn (1 - 5 år) i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2016 91.0
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1

Nøkkeltall barnehage

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling

2921  kroner i måneden

[ 2020 ]

3 %

endring fra året før

Andel kvinnelige barnehageansatte

88.1 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1 - 5 år) i barnehage

83.9  %

[ 2019 ]

1.3 prosentpoeng

endring fra året før

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

40.7  %

[ 2019 ]

2.3 prosentpoeng

endring fra året før

Tall for gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er hentet fra Foreldrebetaling i barnehagar.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Grunnskole

Nøkkeltall

Antall elever i grunnskolen

Antall elever i grunnskolen

636250  elever

[ 2019 ]

100 elever

endring fra året før

Nøkkeltall

60.8  %

Andel elever i SFO eller AKS

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2018 60.5
2019 60.8
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2018 60.5
2019 60.8

Nøkkeltall

90.7 %

Andel offentlige grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler

Offentlig Privat
Offentlig Privat
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261
Antall offentlige og private grunnskoler
Offentlig Privat
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261

Målform i grunnskolen

Bokmål

554492  elever

[ 2019 ]

27 elever

endring fra året før

Nynorsk

75245  elever

[ 2019 ]

892 elever

endring fra året før

Uoppgitt målform

5656  elever

[ 2019 ]

795 elever

endring fra året før

Samisk

857  elever

[ 2019 ]

24 elever

endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform

kilde: Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

75.1 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter

45.4  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.1 grunnskolepoeng

endring fra året før

Gutter

41.0  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Innvandrere

38.7  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre

41.8  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.5 grunnskolepoeng

endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

kilde: Karakterer ved avsluttet grunnskole, Statistisk sentralbyrå

 

Videregående opplæring

Nøkkeltall

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

245086 elever

[ 2019 ]

534 elever

endring fra året før

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

2019
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118
Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118

Nøkkeltall

Antall lærlinger

Antall lærlinger

46597  lærlinger

[ 2019 ]

2243 lærlinger

endring fra året før

Lærlinger etter studieretning. 2019

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 17 20
Naturbruk 977 425
Design og håndverk 293 1544
Restaurant- og matfag 1028 922
Service og samferdsel 3782 1695
Teknikk og industriell produksjon 7409 776
Helse- og oppvekstfag 1808 6749
Elektrofag 8452 480
Bygg- og anleggsteknikk 9697 523
Lærlinger etter studieretning. 2019
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 17 20
Naturbruk 977 425
Design og håndverk 293 1544
Restaurant- og matfag 1028 922
Service og samferdsel 3782 1695
Teknikk og industriell produksjon 7409 776
Helse- og oppvekstfag 1808 6749
Elektrofag 8452 480
Bygg- og anleggsteknikk 9697 523

Nøkkeltall

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

78.1 %

[ 2013-2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel menn som fullførte

74.1 %

[ 2013-2019 ]

Andel kvinner som fullførte

82.4 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved studieforberedende (5 år)

87.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)

67.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel innvandrere

61.3 %

[ 2013-2019 ]

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

75.8 %

[ 2013-2019 ]

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
I klammeparantesen står det året elevene begynte som første tall og siste året for fullføring som siste tall.

kilde: Gjennomføring i videregående opplæring, Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler

Nøkkeltall

Antall elever ved folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

7103 elever

[ 2018 ]

115 elever

endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Nøkkeltall

Studenter i fagskoleutdanning

Studenter i fagskoleutdanning

17882  studenter

[ 2019 ]

1574 studenter

endring fra året før

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

kilde: Fagskoler, Statistisk sentralbyrå

Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2019

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 71 93
Samfunnsfag og juridiske fag 146 50
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1227 293
Økonomiske og administrative fag 376 1232
Humanistiske og estetiske fag 566 1332
Helse-, sosial- og idrettsfag 474 4076
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6976 678
Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2019
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 71 93
Samfunnsfag og juridiske fag 146 50
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1227 293
Økonomiske og administrative fag 376 1232
Humanistiske og estetiske fag 566 1332
Helse-, sosial- og idrettsfag 474 4076
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6976 678

Universitet og høgskole

Nøkkeltall

Antall studenter i høyere utdanning

Antall studenter i høyere utdanning

296182  studenter

[ 2019 ]

2895 studenter

endring fra året før

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

2019
2019
Universitetet i Agder 12849
Høgskolen i Innlandet 14259
Høgskulen på Vestlandet 16134
UiT - Norges arktiske universitet 16424
Universitetet i Sørøst-Norge 17890
Universitetet i Bergen 17955
Handelshøyskolen BI 19301
OsloMet - storbyuniversitetet 20729
Universitetet i Oslo 27177
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41654
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
2019
Universitetet i Agder 12849
Høgskolen i Innlandet 14259
Høgskulen på Vestlandet 16134
UiT - Norges arktiske universitet 16424
Universitetet i Sørøst-Norge 17890
Universitetet i Bergen 17955
Handelshøyskolen BI 19301
OsloMet - storbyuniversitetet 20729
Universitetet i Oslo 27177
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41654

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen med høyere utdanning

34.6 %

[ 2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9

Studieland for norske studenter i utlandet

2014 2019
2014 2019
Spania 186 346
Slovakia 488 506
Sverige 727 529
Australia 771 557
Nederland 370 591
Ungarn 928 761
Polen 1571 1590
USA 1837 1610
Danmark 2974 2258
Storbritannia 5182 3728
Studieland for norske studenter i utlandet
2014 2019
Spania 186 346
Slovakia 488 506
Sverige 727 529
Australia 771 557
Nederland 370 591
Ungarn 928 761
Polen 1571 1590
USA 1837 1610
Danmark 2974 2258
Storbritannia 5182 3728

Nøkkeltall

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

67.5 %

[ 2011 ]

1.7 prosentpoeng

endring fra forrige år

Utdanningsnivå

Utdanning

2019
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0
Utdanning
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0

Utdanning i 1970

1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7
Utdanning i 1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7

Innvandreres utdanning

2019
2019
Grunnskole 31.6
Videregående 27.3
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.4
Innvandreres utdanning
2019
Grunnskole 31.6
Videregående 27.3
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.4

Utdanningsregnskap

Nøkkeltall

Utgifter til utdanning

Utgifter til utdanning

205 milliarder kroner

[ 2017 ]

3.5 %

Endring fra året før

Utdanningsutgifter. Prosent

2017
2017
Grunnskole 39.5
Videregående skole 17.9
Høyere utdanning 23.1
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.4
Tilknyttede produkter 0.8
Utdanningsutgifter. Prosent
2017
Grunnskole 39.5
Videregående skole 17.9
Høyere utdanning 23.1
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.4
Tilknyttede produkter 0.8

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB