Utdanning

Fakta om utdanning

Ingress

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Antall barn (1-5 år) i barnehage
ikon av baby
Antall barn (1-5 år) i barnehage
2022
268 730
barn
Andel offentlige barnehager
Andel offentlige barnehager
2022
48,3
%
Antall barnehager

Andel barn (1-5 år) i barnehage
Andel barn (1-5 år) i barnehage
2020
92,7
%
Andel barn (1-5 år) i barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte,Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage,Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling,Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Nøkkeltall barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte
2022
87,7
%
-0,1 prosentpoeng fra året før
Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage
2020
85,3
%
1,7 prosentpoeng endring fra året før
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling
2023
2 894
kroner i måneden
-6,8 % fra året før
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning
2020
41,6
%
2,2 prosentpoeng endring fra året før

Barne- og ungdomsskole

Antall elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Antall elever i grunnskolen
2022
636 934
elever
2 260 elever fra året før
Andel elever i SFO eller AKS
Andel elever i SFO eller AKS
2022
65,7
%
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktvitetsskole (AKS)

Andel offentlige grunnskoler
Andel offentlige grunnskoler
2022
89,9
%
Antall offentlige og private grunnskoler

Bokmål,Nynorsk,Uoppgitt målform,Samisk

Målform i grunnskolen

Bokmål
2022
556 305
elever
2 295 elever fra året før
Nynorsk
2022
73 117
elever
-376 elever fra året før
Uoppgitt målform
2022
6 636
elever
343 elever fra året før
Samisk
2022
876
elever
-2 elever fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform.

Artikkel / 4. januar 2019
Spansk mest populært

46 prosent av alle elevar som tek eit tredje språk på ungdomskulen, har spansk. 37,5 prosent har tysk, medan 16 prosent har fransk.

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
Ikon av dame
Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
2022
74,4
%
-0,3 prosentpoeng fra året før
Jenter,Gutter,Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter
2022
45,6
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng fra året før
Gutter
2022
41,2
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng fra året før
Innvandrere
2022
39,3
grunnskolepoeng
0,2 grunnskolepoeng fra året før
Norskfødte med innvandrerforeldre
2022
41,8
grunnskolepoeng
Ingen endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

Artikkel / 27. januar 2020
Forskjellene består i resultatene fra nasjonale prøver

Også i fjor hadde elever der foreldrene har høy utdanning en større andel med høyt mestringsnivå enn dem med lavt utdannede foreldre. Forskjellene i nasjonale prøveresultater i 8. klasse har vært stabile siden 2014.

Artikkel / 27. august 2019
Ingen tegn til mindre kjønnsforskjeller i grunnskolepoeng

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for jenter lå på 44,3 i fjor – 4,6 poeng høyere enn for gutter. Gapet har vært noenlunde likt siden 2015.

Artikkel / 19. januar 2017
Hvor mye bidrar skoler til elevers læring?

Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

Videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
ikon av to mennesker
Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
2022
251 477
elever
1 598 elever fra året før
Mannlige og kvinnelige elever/lærlinger i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

Antall lærlinger
Ikon av tannhjul
Antall lærlinger
2022
50 600
lærlinger
1 457 lærlinger fra året før
Lærlinger etter studieretning

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
Ikon av person
Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
2015-2021
80,4
%
0,9 prosentpoeng fra året før

¹ Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år

Artikkel / 25. april 2018
Karakterer og grunnskolefravær kan påvirke fraværet i videregående

Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående. Når jenter og gutter med samme antall grunnskolepoeng og grunnskolefravær sammenlignes, har jenter et større fravær enn gutter.

Andel kvinner som fullførte,Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år),Andel norskfødte med innvandrerforeldre,Andel menn som fullførte,Andel av elever ved studieforberedende (5 år),Andel innvandrere

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel kvinner som fullførte
2015-2021
84,7
%
Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)
2015-2021
70,0
%
Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2015-2021
78,2
%
Andel menn som fullførte
2015-2021
76,3
%
Andel av elever ved studieforberedende (5 år)
2015-2021
89,4
%
Andel innvandrere
2015-2021
63,5
%

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
Det året elevene begynte står som første årstall og siste året for fullføring som siste årstall.

Folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler
ikon av bygning
Antall elever ved folkehøgskoler
2021-2022
6 700
elever
-184 elever fra forrige skoleår

Høyere yrkesfaglig utdanning

Studenter i fagskoleutdanning
Ikon av fakbrikk
2022
26 641
studenter
722 studenter fra året før
Fagfordeling i fagskoleutdanning

Universitet og høgskole

Antall studenter i høyere utdanning
ikon av to mennesker
Antall studenter i høyere utdanning
2022
310 934
studenter
-7 171 studenter fra året før
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

Artikkel / 12. august 2021
Dette er de største studiestedene i Norge

De seks største studiestedene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

Andel av befolkningen med høyere utdanning
ikon av mennesker
Andel av befolkningen med høyere utdanning
2021
36,0
%
0,7 prosentpoeng fra året før
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Artikkel / 11. april 2018
Hjemme bra, men borte best?

I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

Studieland for norske studenter i utlandet

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
Ikon av diplom
Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
2013-2021
66,4
%
0,7 prosentpoeng fra året før
Artikkel / 27. juni 2017
Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2008, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. Det er studentene som selv har høyt utdannede foreldre som oftest fullfører utdanningen.

Utdanningsnivå

Utdanning

Andeler (prosent)

Fagskoler er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring
Utdanning i 1970

Andeler (prosent)

Innvandreres utdanning¹

Andeler (prosent)

¹ SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere og beregner verdier for denne gruppen.
Artikkel / 16. september 2020
Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun grunnskole er en viktig årsak til ulikhetene i sysselsetting.

Utdanningsregnskap

Utgifter til utdanning
ikon av mynter
Utgifter til utdanning
2019
223
milliarder kroner
4,5 % fra året før
Utdanningsutgifter

Andeler (prosent)

Artikkel / 27. mars 2019
Bruker nærmere 200 milliarder på utdanning

De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde 198,6 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer 6,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Nærmere 80 prosent av utdanningskostnadene var knyttet til offentlige utdanningsinstitusjoner.