328954
328954
faktaside
2017-11-27T12:55:00.000Z
no

Fakta om

Utdanning

Innhold på siden

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Nøkkeltall

Antall barn (1 -  5 år) i barnehage

Antall barn (1 - 5 år) i barnehage

282649  barn

[ 2016 ]

Nøkkeltall

46.6 %

Andel offentlige barnehager

Antall barnehager

Antall barnehager
Privat Offentlig
1987 1502 2277
1988 1592 2452
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789

Nøkkeltall

91.0  %

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2015 90.4
2016 91.0

Nøkkeltall barnehage

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling

2663  kroner i måneden

[ 2017 ]

22 kroner

endring fra året før

Andel kvinnelige barnehageansatte

88.6 %

[ 2016 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1 - 5 år) i barnehage

76.0  %

[ 2016 ]

2.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

91.3  %

[ 2016 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Tall for gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er hentet fra Foreldrebetaling i barnehagar.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Grunnskole

Nøkkeltall

Antall elever i grunnskolen

Antall elever i grunnskolen

633029  elever

[ 2017 ]

3741 elever

endring fra året før

Nøkkeltall

61.3  %

Andel elever i SFO eller AKS

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2016 61.3

Nøkkeltall

91.4 %

Andel offentlige grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler
Offentlig Privat
2003 3177 121
2004 3141 140
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244

Målform i grunnskolen

Bokmål

551214  elever

[ 2017 ]

3703 elever

endring fra året før

Nynorsk

76352  elever

[ 2017 ]

197 elever

endring fra året før

Uoppgitt målform

4614  elever

[ 2017 ]

200 elever

endring fra året før

Samisk

849  elever

[ 2017 ]

35 elever

endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform

kilde: Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

75.7 %

[ 2016 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter

43.7  grunnskolepoeng

[ 2017 ]

0.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Gutter

39.2  grunnskolepoeng

[ 2017 ]

0.2 grunnskolepoeng

endring fra året før

Innvandrere

37.3  grunnskolepoeng

[ 2017 ]

0.4 grunnskolepoeng

endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre

39.8  grunnskolepoeng

[ 2017 ]

0.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

kilde: Karakterer ved avsluttet grunnskole, Statistisk sentralbyrå

 

Videregående opplæring

Nøkkeltall

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

243414 elever

[ 2016 ]

1345 elever

endring fra året før

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram
2016
Studieforberedende, menn 55162
Studieforberedende, kvinner 68903
Yrkesfaglig, menn 72896
Yrkesfaglig, kvinner 44469

Nøkkeltall

Antall lærlinger

Antall lærlinger

40699  lærlinger

[ 2016 ]

827 lærlinger

endring fra året før

Lærlinger etter studieretning. 2016

Lærlinger etter studieretning. 2016
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 75 101
Naturbruk 705 316
Restaurant- og matfag 1039 946
Design og håndverk 186 1813
Service og samferdsel 3042 1646
Helse- og oppvekstfag 1164 5697
Teknikk og industriell produksjon 6987 823
Elektrofag 7482 449
Bygg- og anleggsteknikk 7927 301

Nøkkeltall

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5 år

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5 år

73.0 %

[ 2011-2016 ]

0.4 prosentpoeng

endring fra året før

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5 år

Andel menn som fullførte

67.8 %

[ 2011-2016 ]

Andel kvinner som fullførte

78.5 %

[ 2011-2016 ]

Andel av elever ved studieforberedende

85.9 %

[ 2011-2016 ]

Andel av elever ved yrkesfaglig

59.4 %

[ 2011-2016 ]

Andel innvandrere

54.3 %

[ 2011-2016 ]

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

72.4 %

[ 2011-2016 ]

I klammeparantesen står det året elevene begynte som første tall og siste året for fullføring som siste tall.

kilde: Gjennomføring i videregående opplæring, Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler

Nøkkeltall

Antall elever ved folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

6785 elever

[ 2016 ]

391 elever

endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Nøkkeltall

Studenter i fagskoleutdanning

Studenter i fagskoleutdanning

14748  studenter

[ 2016 ]

398 studenter

endring fra året før

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

kilde: Fagskoler, Statistisk sentralbyrå
Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2016

Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2016
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 64 68
Samfunnsfag og juridiske fag 177 92
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 925 222
Økonomiske og administrative fag 288 1165
Humanistiske og estetiske fag 586 1261
Helse-, sosial- og idrettsfag 316 2853
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6315 393

Universitet og høgskole

Nøkkeltall

Antall studenter i høyere utdanning

Antall studenter i høyere utdanning

288989  studenter

[ 2016 ]

5874 studenter

endring fra året før

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
2016
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 10665
Universitetet i Stavanger 10918
Nord universitet 11854
Universitetet i Agder 12585
UiT - Norges arktiske universitet 16001
Universitetet i Bergen 16076
Høgskolen i Oslo og Akershus 20203
Handelshøyskolen BI 20533
Universitetet i Oslo 27513
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 39464

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen med høyere utdanning

32.9 %

[ 2016 ]

0.7 prosentpoeng

endring fra året før

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1980 8.9 8.8 4.3 0.7
1981 9.1 9.1 4.4 0.7
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
Studieland for norske studenter i utlandet

Studieland for norske studenter i utlandet
2011 2016
Tsjekkia 284 314
Nederland 365 431
Slovakia 343 534
Sverige 696 559
Australia 1258 715
Ungarn 776 1024
Polen 1457 1550
USA 1347 1779
Danmark 2606 2407
Storbritannia 4010 4442

Nøkkeltall

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av åtte år

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av åtte år

65.9 %

[ 2008 ]

1.2 prosentpoeng

endring fra forrige år

Utdanningsnivå

Utdanning

Fagskoler er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring

Utdanning
2016
Grunnskole 26.5
Videregående 37.8
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 23.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 9.5
Fagskole 2.8
Utdanning i 1970

Utdanning i 1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7
Innvandreres utdanning

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere og beregner verdier for denne gruppen.

Innvandreres utdanning
2016
Grunnskole 30.2
Videregående 28.1
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.3
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.8

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB