Utdanning

Fakta om utdanning

Ingress

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Antall barn (1-5 år) i barnehage
ikon av baby
Antall barn (1-5 år) i barnehage
2023
266 916
barn
Andel offentlige barnehager
Andel offentlige barnehager
2023
48,9
%
Antall barnehager

Andel barn (1-5 år) i barnehage
Andel barn (1-5 år) i barnehage
2023
93,8
%
Andel barn (1-5 år) i barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte,Andel av minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1-5 år),Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling,Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Nøkkeltall barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte
2023
87,4
%
-0,3 prosentpoeng fra året før
Andel av minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1-5 år)
2022
86,2
%
5,9 prosentpoeng fra fem år før
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling
2023
2 894
kroner i måneden
-6,8 % fra året før
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning
2022
41,6
%
-1,0 prosentpoeng Endring fra året før
Vil du vite mer?
Fakta om barnehager

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Barne- og ungdomsskole

Antall elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Antall elever i grunnskolen
2023
637 051
elever
117 elever fra året før
Andel elever i SFO eller AKS
Andel elever i SFO eller AKS
2022
65,7
%
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktvitetsskole (AKS)

Andel offentlige grunnskoler
Andel offentlige grunnskoler
2023
89,7
%
Antall offentlige og private grunnskoler

Bokmål,Nynorsk,Uoppgitt målform,Samisk

Målform i grunnskolen

Bokmål
2023
556 741
elever
436 elever fra året før
Nynorsk
2023
72 498
elever
-619 elever fra året før
Uoppgitt målform
2023
6 908
elever
272 elever fra året før
Samisk
2023
904
elever
28 elever fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform.

Artikkel / 14. august 2023
Hva er det mest populære fremmedspråket i grunnskolen?

Spansk er mest populært blant elever i ungdomsskolen og over tid har forskjellen sammenlignet med tysk og fransk økt. Det er imidlertid variasjon mellom fylkene og kjønnene når det gjelder språkvalg.

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
Ikon av dame
Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
2022
74,4
%
-0,3 prosentpoeng fra året før
Jenter,Gutter,Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter
2023
44,5
grunnskolepoeng
-1,1 grunnskolepoeng fra året før
Gutter
2023
40,5
grunnskolepoeng
-0,7 grunnskolepoeng fra året før
Innvandrere
2022
39,3
grunnskolepoeng
0,2 grunnskolepoeng fra året før
Norskfødte med innvandrerforeldre
2022
41,8
grunnskolepoeng
Ingen endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

Vil du vite mer?
Fakta om barne- og ungdomsskoler

Lurer du på hvor mange elever som går på barne- og ungdomsskole i Norge, eller hvilket tredjespråk flest elever har som valgfag? På denne siden finner du tabeller, nøkkeltall og artikler som gir deg en oversikt.

Videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
ikon av to mennesker
Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
2023
251 963
elever
486 elever fra året før
Mannlige og kvinnelige elever/lærlinger i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

Antall lærlinger
Ikon av tannhjul
Antall lærlinger
2023
50 490
lærlinger
-110 lærlinger fra året før
Lærlinger etter studieretning

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
Ikon av person
Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
2016-2022
81,0
%
0,6 prosentpoeng fra året før

¹ Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år

Artikkel / 25. april 2018
Karakterer og grunnskolefravær kan påvirke fraværet i videregående

Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående. Når jenter og gutter med samme antall grunnskolepoeng og grunnskolefravær sammenlignes, har jenter et større fravær enn gutter.

Andel kvinner som fullførte,Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år),Andel norskfødte med innvandrerforeldre,Andel menn som fullførte,Andel av elever ved studieforberedende (5 år),Andel innvandrere

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel kvinner som fullførte
2016-2022
84,9
%
Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)
2016-2022
69,7
%
Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2016-2022
79,8
%
Andel menn som fullførte
2016-2022
77,4
%
Andel av elever ved studieforberedende (5 år)
2016-2022
89,5
%
Andel innvandrere
2016-2022
65,0
%

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
Det året elevene begynte står som første årstall og siste året for fullføring som siste årstall.

Folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler
ikon av bygning
Antall elever ved folkehøgskoler
2022-2023
6 357
elever
-343 elever fra forrige skoleår

Høyere yrkesfaglig utdanning

Studenter i fagskoleutdanning
Ikon av fabrikk
Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.
2023
29 564
studenter
2 923 studenter fra året før
Fagfordeling i fagskoleutdanning

Universitet og høgskole

Antall studenter i høyere utdanning
ikon av to mennesker
Antall studenter i høyere utdanning
2023
311 765
studenter
831 studenter fra året før
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

Artikkel / 12. august 2021
Dette er de største studiestedene i Norge

De seks største studiestedene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

Andel av befolkningen med høyere utdanning
ikon av mennesker
Andel av befolkningen med høyere utdanning
2022
36,9
%
0,9 prosentpoeng fra året før
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Artikkel / 11. april 2018
Hjemme bra, men borte best?

I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

Studieland for norske studenter i utlandet

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
Ikon av diplom
Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
2014-2022
68,1
%
1,7 prosentpoeng fra året før
Vil du vite mer?
Fakta om universitet og høgskoler

Hvor mange tar høyere utdanning på universitet og høgskoler i Norge? Hvor mange nordmenn studerer i utlandet og hvilke studieland reiser nordmenn til? Og hvor mange fullfører en universitets- og høgskolegrad i Norge?

Utdanningsnivå

Utdanning

Andeler (prosent)

Fagskoler er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring
Utdanning i 1970

Andeler (prosent)

Innvandreres utdanning¹

Andeler (prosent)

¹ SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere og beregner verdier for denne gruppen.
Artikkel / 16. september 2020
Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun grunnskole er en viktig årsak til ulikhetene i sysselsetting.

Utdanningsregnskap

Utgifter til utdanning
ikon av mynter
Utgifter til utdanning
2019
223
milliarder kroner
4,5 % fra året før
Utdanningsutgifter

Andeler (prosent)

Artikkel / 27. mars 2019
Bruker nærmere 200 milliarder på utdanning

De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde 198,6 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer 6,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Nærmere 80 prosent av utdanningskostnadene var knyttet til offentlige utdanningsinstitusjoner.