Banner med bilde og tittel

Fakta om

Utdanning

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Antall barn (1-5 år) i barnehage
ikon av baby
Antall barn (1-5 år) i barnehage
2020
272 264
barn

Andel offentlige barnehager
Andel offentlige barnehager
2020
47,3
%


Andel barn (1-5 år) i barnehage
Andel barn (1-5 år) i barnehage
2020
92,7
%


Andel kvinnelige barnehageansatte,Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage,Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling,Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Nøkkeltall barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte
2020
88,0
%
-0,1 prosentpoeng endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage
2020
85,3
%
1,7 prosentpoeng endring fra året før

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling
2021
2 991
kroner i måneden
2,4 % endring fra året før

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning
2020
41,6
%
2,2 prosentpoeng endring fra året før

Grunnskole

Antall elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Antall elever i grunnskolen
2020
635 497
elever
-753 elever endring fra året før

Andel elever i SFO eller AKS
Andel elever i SFO eller AKS
2020
58,4
%

Andel offentlige grunnskoler
Andel offentlige grunnskoler
2020
90,4
%

Bokmål,Nynorsk,Uoppgitt målform,Samisk

Målform i grunnskolen

Bokmål
2020
554 525
elever
33 elever endring fra året før

Nynorsk
2020
74 179
elever
-1 066 elever endring fra året før

Uoppgitt målform
2020
5 919
elever
263 elever endring fra året før

Samisk
2020
874
elever
17 elever endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform.

Jenter,Gutter,Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter
2021
45,5
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng endring fra året før

Gutter
2021
41,1
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng endring fra året før

Innvandrere
2021
39,1
grunnskolepoeng
0,4 grunnskolepoeng endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre
2021
41,8
grunnskolepoeng
Ingen endring endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

Videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
ikon av to mennesker
Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
2020
246 937
elever
1 851 elever endring fra året før


Antall lærlinger
Ikon av tannhjul
Antall lærlinger
2020
46 747
lærlinger
150 lærlinger endring fra året før


Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
Ikon av person
Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
2014-2020
79,5
%
1,4 prosentpoeng endring fra året før

¹ Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 årAndel kvinner som fullførte,Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år),Andel norskfødte med innvandrerforeldre,Andel menn som fullførte,Andel av elever ved studieforberedende (5 år),Andel innvandrere

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel kvinner som fullførte
2014-2020
83,6
%

Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)
2014-2020
68,3
%

Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2014-2020
78,1
%

Andel menn som fullførte
2014-2020
75,7
%

Andel av elever ved studieforberedende (5 år)
2014-2020
89,1
%

Andel innvandrere
2014-2020
62,6
%

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
Det året elevene begynte står som første årstall og siste året for fullføring som siste årstall.

Folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler
ikon av bygning
Antall elever ved folkehøgskoler
2019-2020
7 270
elever
226 elever endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Studenter i fagskoleutdanning
Ikon av fakbrikk
2020
22 369
studenter
4 487 studenter endring fra året før

Universitet og høgskole

Antall studenter i høyere utdanning
ikon av to mennesker
Antall studenter i høyere utdanning
2020
306 367
studenter
10 185 studenter endring fra året førAndel av befolkningen med høyere utdanning
ikon av mennesker
Andel av befolkningen med høyere utdanning
2020
35,3
%
0,7 prosentpoeng endring fra året før
Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
Ikon av diplom
Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
2012
65,7
%
-0,5 prosentpoeng endring fra forrige år