Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Oppdatert: 23. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andelen profesjonsstudier som blir fullført av kvinner
Fullførte utdanninger og oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter avlagte studiepoeng og fullførte utdanninger i perioden 1. oktober–30. september ved norske universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler. Fullførte utdanninger og studiepoeng oppnådd i utlandet er ikke inkludert.

Kontakt