Sysselsetting, registerbasert

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Lønnstakere
11396: Lønnstakere per 4. kvartal, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (ujusterte tall) (K) (2015 - 2016)
11365: Lønnstakere per 4. kvartal, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (K) (avslutta serie) (2008 - 2015)
11619: Lønnstakere per 4. kvartal, etter bosted, kjønn, alder og yrke (K) (2015 - 2016)
11410: Lønnstakere per 4. kvartal, etter bosted, kjønn og yrke (K) (2015)
11411: Lønnstakere per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå) (2015 - 2016)
Sysselsatte etter bosted og arbeidssted
07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (17 grupper, SN2007) (K) (2008 - 2016)
11615: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder, fagfelt og utdanningsnivå (K) (2000 - 2016)
08536: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og næring (88 grupper, SN2007) (K) (2008 - 2016)
07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor (K) (2008 - 2016)
11606: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (5-siffernivå, SN2007) (F) (2010 - 2016)
09315: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (88 grupper, SN2007) (F) (2009 - 2016)
11618: Befolkning og sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og alder (K) (2009 - 2016)
Andel sysselsatte i befolkningen
06445: Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal, etter bosted, kjønn og alder (prosent) (K) (2005 - 2016)
06161: Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal, etter bosted, kjønn og ettårig alder (prosent) (F) (2004 - 2016)
Gjennomsnittsalder for sysselsatte
09106: Gjennomsnittsalder for sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og kjønn (K) (2000 - 2016)
Pendling
11616: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling, kjønn og alder (K) (2000 - 2016)
03321: Sysselsatte per 4. kvartal, etter arbeidssteds- og bostedskommune. Pendlingsstrømmer (K) (2000 - 2016)
Ansatte i staten - nivåtall
10188: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og avtalt arbeidstid per uke (2011 - 2014)
10189: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter, innvandringskategori og landgruppe (2011 - 2016)
10190: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå (2011 - 2016)
09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter (2011 - 2016)
10461: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og fagfelt (2011 - 2016)
09911: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (2011 - 2016)
09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte (2011 - 2016)
Ansatte i staten - tilganger og avganger
10251: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (2012 - 2016)
10252: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå (2012 - 2016)
10284: Sysselsatte som har begynt i en enhet i staten i statistikkåret, etter departement, sysselsettingsstatus året før og arbeidssted året før (2012 - 2016)
10283: Sysselsatte som har begynt i en enhet i staten i statistikkåret, etter departement med underliggende enheter og arbeidssted året før (2012 - 2016)
10277: Sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før, arbeidssted og alder (2012 - 2016)
10279: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og alder (2012 - 2016)
10465: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og arbeidsmarkedsstatus (2012 - 2015)
Avslutta tidsserier
06119: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter kjønn, kirkelig organisasjonsnivå og aktivitet (K) (avslutta serie) (2004 - 2014)
06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme (avslutta serie) (2006 - 2014)
10326: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, yrke og kjønn (K) (avslutta serie) (2009 - 2014)
10327: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå) (avslutta serie) (2009 - 2014)
03255: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) (2000 - 2008)
08545: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) (2000 - 2008)
03324: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og sektor (K) (avslutta serie) (2000 - 2008)
03311: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) (2000 - 2008)
06446: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) (2005 - 2008)
03923: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og alder (prosent) (K) (avslutta serie) (2000 - 2005)
03257: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) (2000 - 2005)
04858: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (avslutta serie) (2003 - 2010)
09167: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) (2000 - 2014)
07981: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (17 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) (2008 - 2014)
04856: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og yrkesfelt (K) (avslutta serie) (2003 - 2010)
01616: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og utvalgte næringer (SN94) (K) (avslutta serie) (1995 - 2000)
09313: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, næring (88 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (F) (avslutta serie) (2009 - 2014)
01615: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og hovednæringer (SN2002) (K) (avslutta serie) (1995 - 2000)
01610: Arbeidstakere 16-74 år, etter bostedskommune, kjønn, alder og avtalt arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) (1990 - 2001)
01611: Arbeidstakere 16-74 år, etter bostedskommune, kjønn, fagfelt og utdanningsnivå (K) (avslutta serie) (1999 - 2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken