Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12542: Yrke (4-siffernivå), kjønn, og arbeidstid (6 grupper) for lønnstakere. 4. kvartal 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 Alle yrker , 1 Ledere , 2 Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidstid


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken