Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12542: Lønnstakere, etter yrke (4-siffernivå), kjønn, og arbeidstid (6 grupper). 4. kvartal 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
yrke
kjønn
arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 Alle yrker , 1 Ledere , 2 Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidstid


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken